yoor Co Stakende buschauffeur Frits Vervaet: Afgang voor Duitsland op WK voetbal Minister wil af van voordeel grote groep verzekerden en brij aan polissen Bondscoach Löw staat ter discussie na uitschakeling 'Ik rijd de hele dag achter de klok aan' Zoutelandeis vanavond massaal vertegenwoordigd bij Concert at Sea. Op uitnodiging van Blof wonen vele inwoners het festival aan de Brouwersdam bij. »P2enuit&Thuisit/m3 Bruins wil dat de 'voordelige' col lectieve basisverzekering niet lou ter wordt ingezet om klanten te lokken. Daarom halveert hij vanaf 2020 de maximale korting naar 5 procent. „Dat is mijn stok achter de deur." Nu nog mogen zorgverzekeraars hun klanten maximaal 10 procent korting geven als die een collectieve basisverzekering nemen. Twee derde van de Nederlanders maakt ook gretig gebruik van dat geboden prijsvoordeel. Maar in de praktijk blijkt de ver strekte korting helemaal niet geba seerd op slimme inkoop voor een groep verzekerden. Zorgverzeke raars verhogen gewoon de oor spronkelijke premie en bieden dan een 'gunstige' nep-korting. Snijden in de korting hoeft niet te leiden tot hogere zorgpremies, stelt de bewindsman. Het nu geboden prijsvoordeel is nep. Daarnaast moeten verzekeraars volgens een woordvoerder van Bruins straks wél werk maken van inkoopvoor delen. Die kunnen ze dan alsnog doorberekenen aan hun verzeker den. De korting mag in 2020 5 procent zijn. Dat is mijn stok achter de deur De 24 zorgverzekeraars in ons land werken momenteel met 55 va rianten op de basisverzekering zon der korting, opnieuw verpakt in minstens 51.000 collectieve polis sen met korting. En die zijn volgens de minister heel vaak identiek aan elkaar. „Dat is volstrekt onoverzichte lijk", zegt Bruins, die vindt dat het mes moet in het enorme aantal 'kloonpolissen'. Waakhond de Ne derlandse Zorgautoriteit gaat ver zekeraars verplichten op welke va riant een collectieve polis is geba seerd. „Zodat verzekerden alterna tieven kunnen vergelijken." Bestuursvoorzitter Ruben Wen- selaar van Menzis, een grote zorg verzekeraar, vindt het plan van mi nister Bruins een goed idee. „Dit stimuleert de solidariteit. Wij ver delen nu de totale premie over de verzekerden en dus betalen men sen met een gewone polis vaak de korting van de collectief verzeker den." Wenselaar constateert dat 10 pro cent korting bieden uit inkoop voordelen in de praktijk 'onrealis tisch' is. „Dat halen we niet en zo werken wij ook niet. Iedereen krijgt gelijke voorwaarden bij de inkoop. Dus is 5 procent korting prima." Zijn verwachting is dat het aantal verzekerden dat kiest voor een col lectieve zorgverzekering door de plannen verder zal dalen. De afge lopen jaren liep dat percentage al terug van 70,5 procent in 2014 tot 66,6 procent nu. Nieuwsmedia ZouUlanfo V »P22 Korting collectieve zorgpolis nep De korting die mensen krijgen op een collectieve zorgverzeke ring, blijkt een sigaar uit eigen doos. Het geboden prijsvoordeel is nep, aldus zorgminister Bruno Bruins. Hij maakt een einde aan deze praktijken. Edwin van der Aa Den Haag —Bruno Bruins, zorgminister »P6 Veel zon en zomers warm pzc.nl Ook voor het laatste regionale nieuws Jaargang 260 De PZC is onderdeel van: Prijs €2,35 Geen krant ontvangen? Bel 088-0561510 7 11688 5 5 5 530

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 1