4 dagen Duitse Rijn EUWS 11 Opname migranten gebaar van Nederland Justitie en Veiligheid nog lang niet in kalm vaarwater Premier Mark Rutte zei afge lopen vrijdag nota bene nog dat hij geen rol zag voor Ne derland. „Het is geen schip waar wij iets mee te maken hebben." Ook de oproep van Italië verantwoordelijkheid te nemen voor het schip, dat on der Nederlandse vlag vaart, wuifde hij weg. „Ieder schip kan een vlag opplakken." Kort daarop, op zondag, be loofde Rutte met zeven an dere Europese landen alsnog migranten op te nemen. Uit 'humanitaire overwegingen' heet het nu. De stap is even wel opmerkelijk: Nederland neemt nooit vluchtelingen op die zich niet zelf in ons land melden. Eerder deze maand roerde Rutte zich ook niet toen Italië de Aquarius wei gerde. In dat geval stak Spanje een helpende hand toe. Daarom lijkt het er vooral op dat het optreden moet worden gezien als een gebaar naar Italië, dat met het schip de Lifeline in de maag zat. Ne derland, België, Frankrijk, Ier land, Italië, Luxemburg en Portugal vangen nu ook oor logsvluchtelingen op die in Malta zitten. Ook Duitsland zegde hulp toe. Het ontlasten van Zuid-Europese landen van het zoveelste schip, kan de nieuwe, rechtse regering in Italië misschien paaien als de regeringsleiders over de mi grantenstromen gaan praten. Meer dan eens zaaide de CDA'er afgelopen maanden verwarring met onhandige uitspraken, of stro perige formuleringen. Zo moest hij gisteren weer een alom kritische Tweede Kamer uit leggen dat hij voor tv-camera's écht niet heeft gesuggereerd dat hij de vrijheid van meningsuiting zou willen inperken, zodat 'haat imams' kunnen worden aange pakt. Grapperhaus had immers nét ervoor in het parlement het tegen overgestelde beweerd. Daarin zien kritische volgers aan het Binnenhof een patroon. Want het overkomt Grapperhaus vaker, zulke verbale uitglijders. Bij Pauw suggereerde de bewindsman dat Noord-Korea achter een cyberaan- val op de Rotterdamse haven zat. Nonsens, corrigeerden inlichtin gendiensten: dat waren de Russen en dat was al publiekelijk gemeld. Bovendien hintte Grapperhaus dat de kinderen van Nederlandse jiha- disten misschien uit Irak en Syrië teruggehaald konden worden naar Nederland. Maar nee, dat is nu juist niet het beleid van Nederland. Pre mier Mark Rutte ontplofte toen hij van de flauwekul hoorde en riep Grapperhaus op het matje. Punt is namelijk: Grapperhaus was nou juist gesommeerd kalmte te creëren op het door affaires ge plaagde ministerie. En dat gaat hem minder goed af. Niet dat zijn positie onder vuur ligt. Het zijn vooralsnog inciden ten. De minister is bovendien in nemend in de omgang. Op zijn mi nisterie weten ze dat Grapperhaus zijn werk bovendien serieus neemt. Hij komt vroeg, vertrekt laat. En aan energie geen gebrek. Zo is de minister op zijn etage 's ochtends vaak in joggingpak te betrappen. Hij mag graag spor ten - bankdrukken is favoriet - om de conditie op peil te hou den. Grapperhaus' reeks werk bezoeken aan politie- en justi- tieteams is een ander bewijs van de werklust: een dikke 25 legde hij er tot dusver af, rekende hij onlangs voor. In de Tweede Ka mer doet hij z'n best gezichten te ont houden, compli menteert erop los, tutoyeert graag om de minste band te benadruk ken. De ver bale uitglij ders zijn echter pijnlijk Grapperhaus kan zich niet veel meer veroorloven. De inwerktijd is voorbij omdat ze doen denken aan de serie missers die voorganger Ard van der Steur zijn krediet kostte, uitmon dend in diens val over de Teeven- deal. Grapperhaus heeft zoveel vertrouwen nog niet verspeeld. „Iedere beginnende minister krijgt de kans wat schoonheidsfoutjes te maken", zegt PvdA'er Attje Kui ken. „Maar Grapperhaus commu niceert voorbarig of half, of ondui delijk. Hij kan zich niet veel meer veroorloven. Het verbaast mij ook van een oud-advocaat." Want Grapperhaus werd bij zijn aantreden juist ge roemd als 'interessante keuze'. Een geroemd ad vocaat, hoogleraar en niet vies van een mening die hij in columns ruim schoots ventileerde. Kathalijne Buiten weg (GroenLinks) denkt dat hij moet wennen aan zijn nieuwe rol. „Als mi nister geldt toch: eerst denken, dan doen. Hij is in een paar dossiers als een olifant door de porseleinkast gegaan." Terwijl er uitslagen van politiek gevoelige rapporten onderweg zijn. Zoals die rond een liefdesaf faire in de top van het Open baar Ministerie en eentje naar bestuurlijke beïnvloe ding van rapporten door weten schappelijk bureau WODC. Ook begeleidt Grapperhaus proeven van wietteelt onder staatstoezicht. Dat plan is een mijnenveld, nu een commissie tegen de wens van zijn eigen CDA in, adviseert om een zeer uitgebreide proef te doen. Verder is er nog een diep conflict met de politievakbonden, omdat de minister weliswaar investeert in meer agenten, maar dat budget ge koppeld is aan veranderingen van arbeidsvoorwaarden. Zo dreigen agenten de vrijheid te verliezen om hun werkweek in te delen in vier keer negen uur. Net als een ontheffing voor nachtdiensten voor oudere dienders. Potentiële bananenschillen genoeg. „Maar de inwerktijd is voorbij", waarschuwt Kuiken. 4 dagen Brabant dagen Giethoorn diner www.Zoweg.nl/dagblad of bel 0900-2359693 Prijs per persoon o.b.v. 2 personen en beschikbaarheid, exclusief reserveringskosten en toeristenbelasting donderdag 28 juni 2018 GO Nederland vangt maximaal twintig migranten op die nu op Malta zitten. Dat land neemt in ruil 230 vluchte lingen op, die vastzitten op het schip de Lifeline op de Middellandse Zee. Het kan niet anders dan een vrien delijke geste zijn in verband met de Europese Top die vandaag in Brussel begint. Tobias den Hartog Den Haag Warrige Grapperhaus past naadloos in 't rijtje Hij moest de verbale uitglijders van zijn voorgangers op het mi nisterie van Justitie en Veilig heid doen vergeten. Toch schuttert Ferdinand Grapper haus in zijn eerste maanden als minister ook. Tobias den Hartog Den Haag - Attje Kuiken (PvdA) M Meer dan eens zaaide Ferdi nand Grapperhaus de afgelopen maanden verwarring met onhan dige uitspraken, fotoanp 3* Hotel Vincents, Etten-Leur (8,0) 3 nachten incl. uitgebreid ontbijt Gratis wifi late check-out C Q 50 Aankomsten t/m dec. 3* Haje Hotel Heerenveen (7,5) 2 nachten incl. uitgebreid ontbijt 1 keer een 2-gangen diner cq 1 keer rondvaart Giethoorn Gelegen in een bosrijke omgeving aan de voet van het Zevengebergte, ooit de zetel van vele burchten en nabij mooie steden als Keulen en Bonn, tref je het sfeervolle familiehotel Hotel am Markt. Tip: Een rondvaart over de Rijn. 3 nachten in 3* Hotel Am Markt, Bad Honnef am Rhein (8,2) 3 keer uitgebreid ontbijtbuffet Gratis gebruik van wifi en parkeren Incl. toeristenbelasting Aankomsten t/m september. Betaal pas bij aankomst!

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 11