Weg met die onzin-job! Scholier krijgt meer ruimte om eigen leerroute uit te stippelen Hans Everse is cateraar voor zorginstellingen. Hij wil ouderen en patiënten gezond, vers bereid voedsel voorzetten. Maar hij stuit op weerstand bij de instellingen die het eten afnemen. „Ik moet me verantwoorden omdat ik vers en lokaal wil koken en niet in poeders roeren." zeeland2 Onderscheiding apachepiloot Roy de Ruiter Hoogleraar: Een groot deel van de banen voegt niets toe pie De dagen met acht lesuren van vijf tig minuten zijn op een groeiend aantal scholen verleden tijd. Dat blijkt uit een representatieve en quête die Leerling 2020, een project van sectororganisatie VO-raad, heeft laten doen. Scholen experi menteren met uiteenlopende les roosters; lesuren van zestig minu ten, keuzewerkuren waarin de scholieren zelf mogen kiezen naar welke docent ze gaan, huiswerk uren, blokuren van tachtig minu ten en weken met vier lesdagen en één dag projectonderwijs. De scholen proberen meer ruimte te krijgen voor leerlingen om een eigen leerroute te kunnen uitstippelen. Sinds het ministerie van Onderwijs in 2015 minder strak het aantal lesuren per leerlingen telt, zoeken de scholen naar nieuwe lesweken. Met het vijftigminuten- rooster zitten de scholieren te veel in een vaste mal. Daar willen mid delbare scholen vanaf. Het Fioretti College in Lisse gaat vanaf volgend schooljaar met een groep havisten de lesstof in vier dagen doorlopen. Dat geeft ze de ruimte om op de vijfde dag ander onderwijs te krij- Het is veel rustiger en leraren kunnen dieper op de stof ingaan gen; twintig/tachtig-onderwijs heet het. De leerlingen gaan bij voorbeeld proefstuderen op het hbo, een eigen bedrijf opzetten en bedrijven bezoeken. „We vinden het belangrijk dat onze leerlingen iets te kiezen hebben. Dat proberen we hiermee voor elkaar te krijgen", aldus rector Astrid Buijs. Het is echter lastig voor scholen om het hele lesrooster om te gooien. De docenten zijn het vaak gewend om vijftig minuten de les sen te geven. Ze moeten hun hele programma aanpassen, bijvoor beeld om meer te doen in minder tijd. Of om voortaan langere lessen te kunnen vullen. Daar zitten niet alle docenten op te wachten. Voor de leerlingen zien de scho len echter wél veel voordelen. Het Visser 't Hooft Lyceum in Rijns burg is twee jaar geleden van 45 naar zestig minuten per les gegaan. „Het is veel rustiger in school, door dat er minder van les wordt gewis seld. Bovendien kunnen leraren dieper op de stof ingaan. Eerder za ten de leerlingen net en konden ze bijna weer inpakken", zegt locatie directeur Geert van Zandwijk. Als het aan hem ligt, klinkt in de toe komst helemaal geen bel meer. „We denken over een roostervrije school, maar dat is een stip aan de horizon." P7 Nieuwsmedia Lesroosters gaan van tafel De traditionele lesroosters op middelbare scholen verdwijnen. Zeker een op de vijf scholen heeft de lessen van vijftig minu ten vaarwel gezegd. Met nieuwe roosters proberen ze de leerlin gen meer vrijheid te geven om hun eigen schoolroute uit te stippelen. Ellen van Gaaien Utrecht —Geert van Zandwijk, directeur Overwegend bewolkt met af en 20°C toe een bui pzc.nl Ook voor het laatste <n> regionale nieuws Jaargang 260 De PZC is onderdeel van: Prijs €2,35 Geen krant ontvangen? Bel 088-0561510 7 11688 5 5 5 530 GASTRONC-c GILDE

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 1