De schrik van meeuw en duif Kabinet door het stof na rapport giftig chroom-6 beter Kadootjes maken ernstig zieke mensen sneller Strenge afspraken coalitie leiden tot braindrain naar België HART&ZIEL Het monster hoeft niet meer te eten. C« Defensie wist al decennia van gevaar van kankerverwekkende verf Martin Boersma is dik tevreden. Zijn Black Hawk Kite houdt vogels als meeuwen en duiven uit de buurt van zijn appartement aan de Willem Ruysstraat in Vlissingen. Geen vogelpoep meer op zijn zonnepanelen en auto. De kunststof roofvogel als vogelverschrikker is erg populair in Zeeland. Nu mogen vooraanstaande me disch wetenschappers in Neder land alleen menselijke embryo's gebruiken die toevallig zijn overge bleven na een IVF-behandeling. Maar juist deze embryo's zijn niet altijd meer bruikbaar voor optimaal onderzoek naar de veiligheid en werkzaamheid van behandelingen. In Zweden, de VS, China, het Ver enigd Koninkrijk en (vooral inte ressant voor ons) in België is het om die reden wel mogelijk om em bryo's speciaal voor onderzoek te kweken. Tijdens de kabinetsforma tie hebben de christelijke partijen deze route voor Nederland echter afgesneden. Een slechte zaak, aldus meerdere wetenschappers tijdens een hoor zitting in de Tweede Kamer. „Zo nemen wij van jongetjes met kan ker stamcellen af uit de zaadbal", vertelt hoofdonderzoeker Sjoerd Repping van het Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde in het AMC. „Mochten ze als volwassene onvruchtbaar zijn, dan kunnen we Ik ga naar België voor de laatste experimenten. Ik moet wel die stamcellen weer inbrengen en komt de spermaproductie alsnog op gang." Een revolutionaire tech niek, die in het eindstadium op vei ligheid moet worden getest door een embryo te kweken met behulp van zo'n zaadcel. Iets wat in Neder land verboden is. „Dus ga ik naar België om de laatste experimenten te doen. Ik moet wel, anders vind ik het onverantwoord." Ook embryoloog Sebastiaan Mas tenbroek, die werkt aan een succes vollere behandeling van embryo's bij IVF, worstelt met de grenzen aan de Nederlandse regels. „Ga ik door zonder die belangrijke eindtests op speciaal gekweekte embryo's of zoek ik contact met een collega in het buitenland? Het is een worste ling." Zijn collega, Susana Chuva de Sousa Lopes, werkt als hoogleraar in Leiden en Gent. Zij is er glashelder over: „Wat ik hier niet kan doen, ga ik in België doen." Pandora Meerdere Kamerleden vragen zich af of door toestemming voor het kweken van embryo's niet een 'doos van Pandora' opengaat, waar door wetenschappers straks vrijuit kunnen gaan sleutelen aan de kiem van een mens. Chuva de Sousa Lopes is daar he lemaal niet bang voor, omdat een ethische commissie alles streng in de gaten houdt. „We moeten echt van die angst af!" Nieuwsmedia Pk ZJ c* P7 FOTO DIRK-JAN GJELTEMA »ZI Embryo-onderzoeker wijkt uit Topwetenschappers wijken uit naar België, omdat ze in Neder land geen medisch onderzoek mogen doen met speciaal ge kweekte embryo's. De rege ringscoalitie houdt dat verbod in stand onder druk van CDA en Christenllnie. Edwin van der Aa Den Haag - Sjoerd Repping, onderzoeker Zomers warm pzc.nl Ook voor het laatste regionale nieuws Jaargang 260 De PZC is onderdeel van: Prijs €2,35 Geen krant ontvangen? Bel 088-0561510 7 11688 5 5 5 530

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 1