Uit Thuis WEES© F2lCHTs in Leve de foodtruck! VOOR MOEDERDAG Ideeën t genoeg oor klein festival Daer Van Agt voelt zich besmeurd Europa schrikt, Iran dreigt met ontwikkelen kernwapen fsUtl isik Wees onzichtbaarvan Murat Isik wint de Libris Literatuur Prijs 2018 Walcheren Oud-premier ontkent de aantijging dat hij opdracht gaf de treinkapers bij De Punt dood te schieten p? Dat zet de deur open voor een ge wapend conflict van Iran met de VS, Israël en Saoedi-Arabië. Bovendien riskeert Washington een harde con frontatie met zijn Europese bond genoten, als die met Iran zaken wil len blijven doen en daarmee de op nieuw ingevoerde Amerikaanse santies tegen Iran schenden. President Donald Trump houdt wel de deur open voor onderhande lingen over een nieuwe, 'deugde lijke' overeenkomst. Vooral Frank rijk wil daarmee haast maken, om de oplopende spanningen te kun nen beteugelen. Het lijkt er niet op dat Iran daar toe bereid is. Volgens president Hassan Rohani is Iran klaar om zijn atoomprogramma te hervatten. Maar voordat dit gebeurt, zal hij eerst overleg voeren met de landen die betrokken waren bij het sluiten van het akkoord, met name uit de Trump noemt het in 2015 ondertekende akkoord 'het slechtste ooit' Europese Unie. Trump noemt het in 2015 ondertekende akkoord, uit gewerkt onder zijn voorganger Ba- rack Obama, 'het slechtste ooit'. Volgens de president geeft de over eenkomst geen enkele garantie dat Iran afziet van kernwapens. Bovendien beschikken de VS, al dus de president, over bewijs dat Iran ondanks alle afspraken in het geheim blijft werken aan de ont wikkeling van een kernwapen. Dat staat haaks op de meldingen van het Internationaal Atoomagent schap IAEA en veiligheidsdiensten, dat Iran zich wel houdt aan alle be palingen en controles. De terugtrekking uit het akkoord is een forse tegenslag voor de bond genoten Groot-Brittannië, Frank rijk en Duitsland, die het akkoord mede hebben ondertekend. Presi dent Emmanuel Macron en kanse lier Angela Merkel probeerden vo rige week nog tijdens een bezoek aan het Witte Huis Trump op an dere gedachten te brengen. In 2015 kwamen Iran en zes mo gendheden, Rusland en China in cluis, overeen dat de sancties tegen Iran werden opgeheven in ruil voor de stopzetting van het Iraanse kernwapenprogramma. Behalve een gebrek aan vertrou wen en het genoemde 'bewijs' stoort Trump zich aan de korte looptijd van het verdrag - tot 2030, daarna mag Iran weer doen wat het wil. De president gruwt ook van het ontbreken van afspraken over de productie van ballistische raket ten door Iran en van de Iraanse 'agressieve politiek' in het Midden- Oosten, met name in Syrië en Je men. P4 MURAT "Ruim honderd anekdotische, scherp gefocuste hoofdstukken, rijk aan krachtige details en treffende observaties." uit het juryrapport Libris Literatuur Prijs 2018 nrrm Libris Literatuur Prijs 25 JAAR Ga naar de Libris boekhandel bij u in de buurt of bestel via www.libris.nl. Geen bezorgkosten voor boekbestellingen vanaf 15,00 ALLEEN OP 11 EN 12 MEI 25% KORTING Nieuwsmedia Het foodtruckfestivalseizoen staat weer voor de deur. De mobiele keuken is hip. Maar is het eigenlijk niet vooral lang wachten op een te dure hap? Trump blaast kernakkoord op Donald Trump zorgt met de te rugtrekking van de Verenigde Staten uit het kernakkoord met Iran voor een schokgolf in het Midden-Oosten en in Europa. Iran dreigt de ontwikkeling van een kernwapen opnieuw op te starten. Hans van Zon Rotterdam/Washington Tegen inlevering van deze bon bij uw Libris- of Blz.-boekhandel (dus niet via de webshop) krijgt u 25% korting op deze 2 titels. Alleen geldig op vrijdag 11 en zaterdag 12 mei 2018 in de boekhandel (niet online). Kijk voor een overzicht van de boekhandels op libris.nl/winkels en blz.nl/winkels ,NEL SIMPEL KOKEN LIBRIS LEVER DEZE BON IN BIJ UW LIBRIS- OF BLZ.-BOEKHANDEL woensdag 9 mei 2018 22°C Morgen een stuk koeler pzc.nl Ook voor het laatste <n> regionale nieuws Jaargang 260 De PZC is onderdeel van: Prijs €2,20 Geen krant ontvangen? Bel 088-0561510 7 11688 5 5 5 530

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 1