Zwangere vrouw krijg baby in bakkerij na hartstilstand Banken moeten eventuele fraude en omkoping opsporen gebracht De vijftienjarige Sabine Wortelboer is precies een jaar geleden overleden. Vlak voor haar dood kreeg zij meer dan 65.000 kaarten. Haar ouders Ilse en Peter Wortelboer vertellen over hun 'taaie gevecht' en over wat de kaartenactie teweeg heeft Zetje kind gewoon achter die iPad P24-25 Financiële instellingen worden waarschijnlijk nog deze zomer ver plicht de financiële handel en wan del van in Nederland wonende machthebbers en hun familieleden door te lichten. Als verdachte zaken aan het licht komen - zoals ver moedens van witwassen of het aannemen van steekpenningen - moet dit worden gemeld bij de Fi nancial Intelligence Unit Neder land, die is ondergebracht bij de Nationale Politie. Nu geldt het verplichte onder zoek alleen voor buitenlandse poli tici die hun geld bij Nederlandse banken of verzekeraars stallen. Door strengere Europese wetge ving moeten ook binnenlandse po litici en bestuurders zwaarder wor den gescreend. Het verscherpt toe zicht gaat gelden voor onder ande ren premier Rutte, alle andere le den van het kabinet, parlementa riërs, hoge rechters, de legerleiding Het verscherpte onderzoek geldt ook voor de familieleden van toppolitici en bazen van staatsbedrijven. De verwachting is dat duizenden Nederlanders onder het aange scherpte regime zullen vallen. Niet alleen de machthebbers, maar ook hun partner, kinderen en ouders worden onder de loep genomen. Banken krijgen zelf de verantwoor delijkheid om te bepalen of iemand een Political Exposed Person (PEP) is. Als een PEP een bankrekening opent of een levensverzekering af sluit, moet direct worden uitge zocht wat de inkomsten van die persoon zijn. Als opmerkelijk grote bedragen worden gestort, of ie mand krijgt geld van een verdachte afzender, moet de bank uitzoeken of dat wel in de haak is. „Politici blijken, internationaal gezien, ge voelig te zijn voor corruptie", zegt witwasexpert en oud-officier van justitie Cees Schaap. „Steekpennin gen kunnen worden overgemaakt naar familieleden, daarom geldt het verscherpte onderzoek óók voor hen." Volgens Schaap zijn Neder landse banken zeer ongelukkig met de nieuwe wetgeving. „Dit levert ze ontzettend veel werk op.' P6 Glashandel MELIESTE Nieuwsmedia ZEELAND 4 Politici en familie onder de loep Alle prominente politici én hun directe familie komen onder ver scherpt toezicht te staan van banken en verzekeraars. Dit om omkoping, fraude en steun aan terroristen tegen te gaan. Edwin van der Aa Peter Winterman Den Haag Cees Schaap, witwasexpert Hardglazen deuren HR++ isolatieglas Douchecabines Glas-in-lood Spiegels Bezoek onze schitterende showroom www.meliesteglas.nl Volop zon, later afkoeling door wind van 26°C zee. pzc.nl Ook voor het laatste <n> regionale nieuws Jaargang 260 De PZC is onderdeel van: Prijs €2,20 Geen krant ontvangen? Bel 088-0561510 7 11688 5 5 5 530

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 1