Kees speelt al een halve eeuw The Last Post tt Initiatiefnemer lawaaiprotest niet welkom Tom Dumoulin verdedigt titel Walcheren Al een halve eeuw speelt Kees Polfliet (72) The LastPost tij dens de Dodenherdenking. Vanavond geeft hij in Sas van Gent het signaal voor de twee minuten stilte. „Vroeger was ik best wel nerveus. Ondertussen heb ik The Last Post zo vaak gespeeld. Je kunt me er mid den in de nacht voor wakker maken." Ook heeft de gemeente terecht een gebiedsverbod ingesteld voor de organisator van het lawaaipro test, oordeelde de rechter. Hij vormt een bedreiging voor de openbare orde. Volgens de rechter is Meijerink inmiddels een pu bliek figuur, en zal er onrust ont staan als hij zich op de Dam ver toont. Ze zei verder dat alleen het feit dat de openbare orde ver stoord dreigt te worden al vol doende reden is om de actie te verbieden. Meijerink heeft vol gens haar geen enkel alternatief geboden voor de demonstratie tij dens Dodenherdenking. Daarom is een keihard verbod gerecht vaardigd. Tussen 18.00 uur en 22.00 uur mag de initiatiefnemer van de la waaidemonstratie niet op of rond de Dam aanwezig zijn. Meijerink zegt niet van plan te zijn het ge biedsverbod te respecteren. Hij wil sowieso naar Amsterdam af reizen. Om aan de politie te ont snappen, zegt hij 'verstoppertje' te gaan spelen. De uitspraak van de rechter neemt hij niet serieus, omdat de rechtbank volgens hem 'een kolo niaal instituut' is. „Het is onder deel van het systeem waartegen wij juist ageren." Meijerink Ik neem de rechter niet serieus, want de rechtbank is een koloniaal instituut spande de zaak overigens zelf aan. Aanvankelijk wilde Rogier Meijerink een lawaaidemonstra tie houden tijdens de twee minu ten stilte, om 20.00 uur. Als 'hand reiking' besloot hij daarna de actie aan te passen. Bedoeling was om de orde vóór acht uur te verstoren, middels een luchtalarm. „Met zo'n zwengel, zo'n handalarm", zei Meijerink in een toelichting. Het geluid moest zo luid zijn dat het ook op de Dam hoorbaar zou zijn en de actie zou net voor 20.00 uur klaar moeten zijn. Vervolgens zouden de de monstranten in stilte weglopen. Wat tijdens de zaak niet in het voordeel van Meijerink werkte, is dat hij weinig tot geen pogingen gedaan heeft om eerder in gesprek te gaan met het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Pas vorige week was het eerste contact, bleek tijdens de rechtszaak. De Nationale Herdenking wordt jaarlijks gehouden ter nage dachtenis aan alle Nederlandse slachtoffers van de Tweede We reldoorlog en voor allen die zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties daarna. De actievoerders betrekken het kolo nialisme bij de herdenking. Ze menen dat 'oorlogsmisdadigers worden herdacht', omdat ook de Nederlandse militairen die sneu velden tijdens de oorlog tegen on afhankelijkheidsstrijders in het toenmalige Nederlands-Indië worden herdacht. P3 Meer weten? Bel 070 30 76 700 of kijk snel op nrv.nl 'Ik weet wat me te wachten staat in de Giro'. P22 16°C Nieuwsmedia Pv z ZEELAND 2 neemt je mee Rechter verbiedt actie op de Dam Rogier Meijerink en zijn geest verwanten van #geen4mei- voormij mogen niet proteste ren bij de Dodenherdenking, vanavond op de Dam in Am sterdam. Dat bepaalde de rechtbank in de hoofdstad gis termiddag in een kort geding. Sander van Mersbergen Amsterdam -Rogier Meijerink Kijk voor de voorwaarden op NRV.nl. Prijs incl. kassakorting. Excl. reserveringskosten 25,- en calamiteitenfonds 2,50 per boeking. Boek nu met extra korting Geldig voor al onze 272 verre groeps- en privérondreizen. NRV is dé specialist in verre rondreizen. Kies uit de mooiste bestemmingen wereldwijd. Vertrekken t/m juni 2019. vrijdag 4 mei 2018 Ronduit zonnige dagen pzc.nl Ook voor het laatste regionale nieuws Jaargang 260 De PZC is onderdeel van: Prijs €2,20 Geen krant ontvangen? Bel 088-0561510 7 11688 5 5 5 530

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 1