£'l C9 Drama van mariniers Bellen door Roompot: 'Zo is het afgesproken' Wilders komt met zijn gevolg naar Terneuzen Ontdekkingstocht 2 Veel mariniers voelen er niks voor om van de kazerne in Doorn naar Vlissingen te verhuizen. De plaatsnaam is voor hen een vloek in de kerk. De onrust is groot. MARINIERSKAZERNE ONRUST Commentaar De verhuizing van het Korps Mariniers van Doorn naar Vlissingen gaat niet zonder slag of stoot. Wat goed is voor Zeeland is lastig voor de manschap pen. Met enige regelmaat maken de vakbonden bezwaar. Er zou te weinig geld zijn voor de kazerne en voor de oe fenfaciliteiten. Bovendien zeggen de bonden dat hun leden het niet zien zitten om het werken en wonen in het midden van het land te verruilen voor leven in het verre Zeeland. Gisteren kreeg het verhaal een nieuwe dimensie. Het Korps kampt met leegloop. Die is mede te danken aan de aanstaande verhuizing. Komt dit nog goed? De argumenten tegen Vlissingen zijn gemakkelijk te weer leggen. Het wordt geen uitgeklede kazerne. Hier is vol doende werk voor de partners van de mariniers. Er zit leven in de woningmarkt, dus niemand zit hier aan zijn huis vastgebakken. En mariniers verlaten het korps omdat de arbeidsmarkt gunstig is, dus zeker niet alleen uit weerzin tegen Zeeland. Bij de commando's vertrekken bijvoorbeeld ook veel mensen. Maar het gaat inmiddels meer om de emotie dan om redelijkheid. Dat bewijst de medezeggen schapscommissie van de mariniers met de waarschuwing dat 'er straks geen korps meer is om te verhuizen'. Zo maak je drama. Zeeland kan beter niet meedoen in dit theater. De mariniers zijn van harte welkom. Het Rijk inves teert in goede voorzieningen. Dat moet genoeg zijn. Argumenten tegen nieuwe kazerne in Vlissingen zijn gemakkelijk te weerleggen B en W reageren daarmee op vra gen van D66-raadslid Wim Huigh. Hij wilde opheldering over het feit dat bewoners van Nieuwvliet-Bad die bij de gemeente aan de bel trok ken over het Roompot-park, door medewerkers van die vakantieor ganisatie werden teruggebeld. Het feit dat ambtenaren klaarblijkelijk Roompot hadden geïnformeerd, noemde Huigh 'een ernstige vorm van datalekken'. Vorige week diende de PvdA om die reden zelfs een motie van wantrouwen in te gen wethouder Peter Ploegaert. Die haalde het niet; Ploegaert bood wel excuses aan. B en W geven aan dat Roompot nu eenmaal de communicatie voert Klagers krijgen nu Roompot alleen nog aan de lijn als ze daar akkoord mee gaan over de bouw van Noordzee Beach Village. Dat is al vijfjaar geleden zo afgesproken. Wel geven medewer kers van de gemeente voortaan al leen contactgegevens van vragen stellers door als die daar expliciet toestemming voor geven, beloven B en W. ALMANAK Voor het zoontje (9) van dat Middelburgse gezin was de zol der van het huis één grote schatkamer. Een bonte verza meling 'verkleedkleren', oude boeken, verlaten knuffelberen en afgedankt huisraad. Hij mocht er graag in grasduinen. Zo ook nu weer. Hij was weer op ontdekkingstocht geweest en kwam de vlizotrap afgevlo gen met een zwart apparaat, de stekkers er nog aan. „Mam! Pap! Wij hebben een Xboxü" Het joch dacht een spelcomputer gevonden te hebben. Hij riep echter te snel. Het bleek de oude VHS-recorder. Donderdag eerste WhatsApp-bordje VOGELWAARDE Vijftig jaar Hava Naguila Lentemode op catwaik op Markt CADZAND-BAD BouwCDZND begint vrijdag Mariniers Jeroen, Koen, Sander en Lars (twintigers en dertigers) zijn blij dat ze hun verhaal kunnen ver tellen. Ze vinden Vlissingen te ver en willen geen weekendvaders worden. Ze vertellen waarom ze denken aan een andere baan. Op de marinierskazerne in Doorn werken rond de 1.800 mensen, die allemaal naar Vlissingen moeten. De verhui zing staar gepland voor 2022. Her is vooral voor de mannen persoonlijk een slechte keuze. Ze hebben fantastisch werk, maar kij ken allemaal om zich heen naar een andere baan. „Ik kan zo nog wel ze ven, acht man noemen die het 'pandje' de afgelopen periode heb ben verlaten", zegt Jeroen. De vier zullen met pijn in het hart bij het korps weggaan, maar doen dat pas als ze een alternatief hebben. Lars woont nu op vijftig minuten afstand van de kazerne en is iedere avond thuis. Hij moet er niet aan denken om straks in Vlis singen te overnachten. „Ik zie dat echt niet zitten." Ook Koen schetst dat scenario. „De economie trekt aan. Daardoor zijn er meer moge lijkheden in de burgermaatschap pij", meent hij. Maar: „Ik kan niet zomaar mijn baan opzeggen, want ik heb een ge zin. En de vaste lasten moeten sim pelweg betaald worden. Ook mijn vrouw heeft een baan. Ik kan niet van haar verlangen dat ze voor mij haar carrière opgeeft. Alles wat ze in de loop der jaren heeft opge bouwd bij haar werkgever, moet ze dan opgeven." TERNEUZEN - PW-voorman Geert Wilders (foto) en een aantal Tweede Kamerleden komen van daag naar het gemeentehuis in Ter- neuzen om de uitslag van de ge meenteraadsverkiezingen af te wachten. Dat doen ze op de avond die door de gemeente wordt geor ganiseerd. De complete Zeeuwse PVV, vier Statenleden en de kandidaten voor de gemeenteraad in Terneuzen en Tholen, sluiten zich bij hen aan. Dat betekent dat lijsttrekker Vincent Bosch van de PVV Tholen niet in Tholen de uitslag van de verkiezin gen afwacht. Terneuzen is van avond de enige plek waar de PVV bijeenkomt. Vorige week was Wilders al in Terneuzen voor een werkbezoek aan Dethon en de Maxima zorgflat. In Terneuzen en Tholen doet de PW voor het eerst mee aan de ge meenteraadsverkiezingen. rs woensdag 21 maart 2018 Dat bewoners van Nieuwvliet- Bad telefoon kregen van Room pot nadat ze bij de gemeente Sluis vragen hadden gesteld over de aanleg van een vakan tiepark, is volgens de afspraken. Er is geen sprake van 'datalek- ken', zeggen burgemeester en wethouders van Sluis. Martijn de Koning Oostburg Tip? redactie@pzc.nl OOSTBURG De gemeente Sluis gaat bordjes ophangen in wij ken waar WhatsApp- groepen worden gebruikt als buurtpreventie. Dat moet duidelijk maken dat buurtbewoners in de be treffende wijk op eikaars spullen letten. Dat moet mensen die slechte plan nen hebben afschrikken. Het eerste bordje komt aan de Bredestraat in Oostburg en wordt don derdagmiddag met enig ceremonieel opgehan gen. De jarige volksdansver eniging Hava Naguila uit Vogelwaarde treedt za terdagmiddag op in twee zorgcentra: De Blaauwe Hoeve in Hulst en Anto- nius in Kloosterzande. Dat gebeurt in het kader van de viering van de vijf tigste verjaardag van de volksdansgroep. Dat jubi leum wordt gevierd met optredens in nog meer zorgcentra, en medio ok tober is er een compleet feestweekend. HULST Twaalf Hulster modeza ken komen zaterdag en zondag naar buiten met de nieuwste lente- en zo- mermode. Trekker is de catwaik in de open lucht, op de Grote Markt. Behalve kleding worden ook tassen, schoenen, sieraden en beauty- en wellnessproducten ge presenteerd. Op de Nieuwe Bierkaai is een tweedehands kleding- markt. Beide dagen be ginnen de activiteiten om 13.00 uur. De bouw van apparte mentengebouw CDZND aan de Boulevard de Wielingen in Cadzand- Bad begint vrijdag. Het gaat om een relatief klein complex met negen appartementen. Bouwbedrijf De Delta is initiatiefnemer. ZwinRe- gio Vastgoedmakelaars heeft zeven van de negen units verkocht. Vlissingen Cornelleke Blok, Ernst Jan Rozendaal en Bernie van Unen Vlissingen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 66