20% VROEGE VOGEL bij Intratuin Koudekerke 6 Reimerswaal moet bestemmingsplan herzien WOW! Donderdag 22 maart van 9.00 tot 10.00 uur Vrijdag 23 maart van 9.00 tot 10.00 uur Zaterdag 24 maart van 9.00 tot 10.00 uur Zondag 25 maart van 12.00 tot 13.00 uur KORTING Dat is het gevolg van een zaak die is aangespannen door Wouw Agro. De bestuursrechter in Breda oor deelde onlangs dat Reimerswaal niet duidelijk genoeg in het be stemmingsplan Buitengebied heeft omschreven in welke mate boeren oogst van andere bedrijven mogen verwerken. De gemeente werkt daarom de komende maanden aan reparatie van het bestemmingsplan. Daar mee moet worden voorkomen dat boerderijen uitgroeien tot mini- bedrijfsterreinen, met mogelijk verkeers-, geluids- en stankoverlast als gevolg. Ronald van de Wouw is al bijna twee jaar in een juridische strijd met de gemeente verwikkeld. In mei 2016 constateerde een contro leur op zijn bedrijf aan de Wittes- teeweg in Kruiningen drie overtre dingen. Naast het verwerken van gewassen voor anderen, zou Wouw Agro ook zonder vergunning heb ben gebouwd, buiten het zogehe ten bouwvlak producten opslaan en zijn terrein gebruiken voor stal ling van opleggers. Van de Wouw werd gesommeerd de overtredin gen te beëindigen, op straffe van dwangsommen die konden oplo pen tot 178.000 euro. De onderne mer zegt zich van geen kwaad be- Ondernemer voert al twee jaar juridische strijd met gemeente Reimerswaal wust te zijn. Zo zou hij niet hebben geweten dat voor bijvoorbeeld een weegbrug een vergunning moet worden aangevraagd. Verder ziet Van de Wouw zich als een vernieu wende ondernemer. Net als boeren elders in het land vergroot hij zijn inkomsten door producten te leve ren die voldoen aan hoge eisen van afnemers. Zo levert hij gewassen en gesorteerde aardappels aan de fri- tesindustrie. De rechter heeft hem nu gelijk gegeven voor wat betreft het ver werken van oogst voor anderen. Voor wat betreft de illegale bebou wing laat de gemeente het niet meer op een verdere juridische strijd aankomen. Van de Wouw heeft in december een vergunning aangevraagd om zijn bouwvlak van vorm te veranderen en de bouw werken te legaliseren. Het college van B en W neemt daar in april een besluit over. Van de Wouw staat op nummer 5 van de WD-lijst in Reimerswaal. Gedurende het inmiddels bijna twee jaar lopende traject heeft hij meerdere gesprekken gehad op het gemeentehuis, onder andere met wethouder Izak Vogelaar (VVD, economie, handhaving). Volgens het hoofd handhaving heeft het college telkens de ambtelijke advie zen opgevolgd. IN DE REGIO Kledingbeurs Vogelspotten Tweedehands- beurs Modeshow OP HET HELE ASSORTIMENT* Intratuin Koudekerke Galgeweg 5, 0118-551623. Kijk voor onze actuele folder op www.intratuin.nl/folder MIJN DORP, MIJN STAD woensdag 21 maart 2018 BE Even vrij spel voor akkerbouwers Akkerbouwers die oogst van collega's willen sorteren, was sen of opslaan, kunnen momen teel niet juridisch worden aan gepakt door de gemeente Rei merswaal. Joeri Wisse Kruiningen WEMELDINGE De kerken van We- meldinge houden vandaag gezamen lijk een kleding beurs. Belangstel lenden kunnen zich aanmelden via licht- puntwemeldinge@ gmail.com. De kin derkleding- en speelgoedbeurs vindt plaats van 18.30 tot 20.00 uur in Hotel Wemel- dinge, Noordelijke Achterweg 62. HOEDEKENS- KERKE IVN De Zeeuwse Delta houdt van daag een excursie om vogels te spot ten voor kinderen van 9 tot en met 12 jaar, onder leiding van een natuurgids. Belangstellenden kunnen zich om 15.00 uur melden bij de oprit op de Wes- terscheldedijk, ter hoogte van de Moertjesdijk. Aan melden via www.ivn.nl, kosten 2 euro per persoon. Bij slecht weer gaat de excursie niet door. GOES Morgen is er in wijk centrum De Spinne van 19.00 uur tot 20.00 uur een speelgoedbeurs. Ook zomerkleding en -schoenen zul len worden ver kocht. Geïnteres seerden kunnen zich inschrijven voor de beurs via pimgoovers@ kpnmail.nl. De beurs is gratis toe gankelijk. WEMELDINGE Morgen vindt de gratis Voorjaarsmo deshow van Hoff- mans mode plaats vanaf 13.30 uur in De Wemel. Er is ook koffie, thee en een loterij. KORTING ACTIEVOORWAARDEN: De korting is alleen geldig op bovenstaande data en tijden. De korting is niet geldig in combinatie met reeds afgeprijsde artikelen of op andere lopende (kortings-)acties en/of aanbiedingen. Bij retourneren van (één van) deze goederen zal de waarde van de goederen minus de gegeven korting worden uitbetaald. De korting is geldig voor het hele assortiment met uitzondering van blokhutten, bestrating, bestellingen, cadeaukaarten, gasflessen, boeken, arbeid, vast laag artikelen, horeca en levende dieren. De korting wordt verrekend over de originele prijs! Deze actie is uitsluitend geldig bij Intratuin Koudekerke. BOEVEN ZIJN GEWAARSCHUWD Buurtpreventie WAARDE Boeven en ander gespuis dat Waarde onveilig wil maken is vanaf nu gewaarschuwd. Wie het dorp inrijdt, wordt ter hoogte van molen De Hoed geattendeerd op de buurtpre- ventiegroep in Waarde. Burgemeester José van Egmond be vestigde gisteren het bordje om te onderstrepen dat de ge meente Reimerswaal dergelijke groepen toejuicht en graag helpt met opzetten ervan. Volgens de gemeente zijn de groep jes goed voor de leefbaarheid en veiligheid in de dorpen. In Krabbendijke hingen de bordjes al. Ook bij toegangswegen van de andere dorpen (met uitzondering van Hansweert) ko men borden. Gisteren werden ook in Goes-Oost bordjes op gehangen om mensen te attenderen op de buurtwhatsapp- groep. fotomarcelledavidse COLIJNSPLAAT Voorstraat 45, 10.00-17.00 uur: Maritieme leestafel GOES Inloophuis Oase, ochtend: Inloop voor koffie en thee; Jeugdcentrum SMWO, De Spinne, 09.30-11.30 uur: In loopspreekuur voor vragen over de computer; 13.00- 14.00 uur: Spreek uur van wijkagent in de wijkinfowinkel; Bibliotheek, 10.00- 11.30 uur: Digitaal Café; Randhof, 14.30-16.00 uur: Quiz middag; sport zaal De Spinne, vanaf 15.30 uur: Zaalvoetbal voor jongeren; Sportzaal Thorbeckelaan, 19.00-20.00 uur: Sporten voor men sen van 55 tot 70 jaar met Heidi Bras HANSWEERT Zorgcentrum Maria- Oord, 14.00-16.00 uur: Optreden Mari tieme Volkszang groep ZuidWest 10 'S-HEER ARENDS- KERKE Dorpshuis, 20.00- 22.00 uur: Theater training door Marja de Kan HOEDEKENS- KERKE Westerschelde- dijk/Moertjesdijk, 15.00: Vogelspotex- cursie voor kinde ren tussen 9 tot 12 jaar KAPELLE De Vroone, 09.00- 11.30 uur: Houtsnij den; 13.00-17.00 uur: Biljarten voor senioren; 19.15 uur: Bridgeavond KRABBENDIJKE Ter Weel, 14.30- 15.30 uur: Sport- en spelmiddag voor senioren KRUININGEN Reimerswaalhal, 09.30-10.30 uur: Yoga-gym voor 55+ RILLAND De Nieuwe Vlied berg, 10.00-11.15 uur: Wandeling in groepsverband WEMELDINGE Hotel Wemeldinge, 18.30-20.00 uur: Tweedehandskle- dingbeurs YERSEKE Moerzicht, 19.00- 20.00 uur: Bijbelle zing.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 64