C9 Drama van mariniers De Boekhouder opent deuren in Dreischor Wilders komt met zijn gevolg naar Terneuzen Ontdekkingstocht 2 Veel mariniers voelen er niks voor om van de kazerne in Doorn naar Vlissingen te verhuizen. De plaatsnaam is voor hen een vloek in de kerk. De onrust is groot. MARINIERSKAZERNE ONRUST Commentaar De verhuizing van het Korps Mariniers van Doorn naar Vlissingen gaat niet zonder slag of stoot. Wat goed is voor Zeeland is lastig voor de manschap pen. Met enige regelmaat maken de vakbonden bezwaar. Er zou te weinig geld zijn voor de kazerne en voor de oe fenfaciliteiten. Bovendien zeggen de bonden dat hun leden het niet zien zitten om het werken en wonen in het midden van het land te verruilen voor leven in het verre Zeeland. Gisteren kreeg het verhaal een nieuwe dimensie. Het Korps kampt met leegloop. Die is mede te danken aan de aanstaande verhuizing. Komt dit nog goed? De argumenten tegen Vlissingen zijn gemakkelijk te weer leggen. Het wordt geen uitgeklede kazerne. Hier is vol doende werk voor de partners van de mariniers. Er zit leven in de woningmarkt, dus niemand zit hier aan zijn huis vastgebakken. En mariniers verlaten het korps omdat de arbeidsmarkt gunstig is, dus zeker niet alleen uit weerzin tegen Zeeland. Bij de commando's vertrekken bijvoorbeeld ook veel mensen. Maar het gaat inmiddels meer om de emotie dan om redelijkheid. Dat bewijst de medezeggen schapscommissie van de mariniers met de waarschuwing dat 'er straks geen korps meer is om te verhuizen'. Zo maak je drama. Zeeland kan beter niet meedoen in dit theater. De mariniers zijn van harte welkom. Het Rijk inves teert in goede voorzieningen. Dat moet genoeg zijn. Argumenten tegen nieuwe kazerne in Vlissingen zijn gemakkelijk te weerleggen „Een gastvrije huiskamer met een kwalitatief goede bak koffie", ty peert Chretiën Louwerse de nieuwe stek. Waar van zelfge maakte bonbons en zelfgemaakte taart valt te genieten en waar men sen ook terecht kunnen voor een drankje en wat te eten. Koffiekaffee de Boekhouder moet een ontmoe tingsplek worden voor mensen van het dorp en daarbuiten. „Het pu bliek is er met die fietsroutes over de Ring", weet Chretiën. Hij runt de horecagelegenheid samen met zijn zus Isabeau en moeder Mieke. Zij zijn ook in touw als beheerder van de dorpshuizen in Dreischor en Ouwerkerk en heb ben cateringbedrijf de Vierjaarge tijden. In het pand aan de Oost straat was het administratiekantoor Er lopen een heleboel fietsroutes hier. Het publiek is er van de vorig jaar overleden Jaap Knuist gevestigd. Een begrip, dus besloot het drietal dat in de naam terug te laten komen, vooralsnog vijf dagen in de week, steeds van ïo.oo tot 17.00 uur. Op zondag vanaf 12.00 uur. Woensdag en donderdag is de Boekhouder dicht. ALMANAK Voor het zoontje (9) van dat Middelburgse gezin was de zol der van het huis één grote schatkamer. Een bonte verza meling 'verkleedkleren', oude boeken, verlaten knuffelberen en afgedankt huisraad. Hij mocht er graag in grasduinen. Zo ook nu weer. Hij was weer op ontdekkingstocht geweest en kwam de vlizotrap afgevlo gen met een zwart apparaat, de stekkers er nog aan. „Mam! Pap! Wij hebben een Xboxü" Het joch dacht een spelcomputer gevonden te hebben. Hij riep echter te snel. Het bleek de oude VHS-recorder. Slot van halfjaar op leeg wiethuis Herdenking bij Joods Monument VVD wint op Pieter Zeeman ZIERIKZEE Formatieproces meteen van acquit Mariniers Jeroen, Koen, Sander en Lars (twintigers en dertigers) zijn blij dat ze hun verhaal kunnen ver tellen. Ze vinden Vlissingen te ver en willen geen weekendvaders worden. Ze vertellen waarom ze denken aan een andere baan. Op de marinierskazerne in Doorn werken rond de 1.800 mensen, die allemaal naar Vlissingen moeten. De verhui zing staat gepland voor 2022. Het is vooral voor de mannen persoonlijk een slechte keuze. Ze hebben fantastisch werk, maar kij ken allemaal om zich heen naar een andere baan. „Ik kan zo nog wel ze ven, acht man noemen die het 'pandje' de afgelopen periode heb ben verlaten", zegt Jeroen. De vier zullen met pijn in het hart bij het korps weggaan, maar doen dat pas als ze een alternatief hebben. Lars woont nu op vijftig minuten afstand van de kazerne en is iedere avond thuis. Hij moet er niet aan denken om straks in Vlis singen te overnachten. „Ik zie dat echt niet zitten." Ook Koen schetst dat scenario. „De economie trekt aan. Daardoor zijn er meer moge lijkheden in de burgermaatschap pij", meent hij. Maar: „Ik kan niet zomaar mijn baan opzeggen, want ik heb een ge zin. En de vaste lasten moeten sim pelweg betaald worden. Ook mijn vrouw heeft een baan. Ik kan niet van haar verlangen dat ze voor mij haar carrière opgeeft. Alles wat ze in de loop der jaren heeft opge bouwd bij haar werkgever, moet ze dan opgeven." TERNEUZEN - PW-voorman Geert Wilders (foto) en een aantal Tweede Kamerleden komen van daag naar het gemeentehuis in Ter- neuzen om de uitslag van de ge meenteraadsverkiezingen af te wachten. Dat doen ze op de avond die door de gemeente wordt geor ganiseerd. De complete Zeeuwse PVV, vier Statenleden en de kandidaten voor de gemeenteraad in Terneuzen en Tholen, sluiten zich bij hen aan. Dat betekent dat lijsttrekker Vincent Bosch van de PVV Tholen niet in Tholen de uitslag van de verkiezin gen afwacht. Terneuzen is van avond de enige plek waar de PVV bijeenkomt. Vorige week was Wilders al in Terneuzen voor een werkbezoek aan Dethon en de Maxima zorgflat. In Terneuzen en Tholen doet de PW voor het eerst mee aan de ge meenteraadsverkiezingen. rs woensdag 21 maart 2018 Jarenlang was het een boek- houdkantoor. Vanaf zaterdag is het een ontmoetingsplek. Aan de Ooststraat 1 in Dreischor opent Koffiekaffee de Boekhou der die dag om 10.00 uur de deuren. Esme Soesman Dreischor -Chretiën Louwerse Tip? redactie@pzc.nl ZIERIKZEE Burgemeester Gerard Rabelink heeft een huis op het Grevelingenhout voor zes maanden afge sloten. Hij nam de uitzon derlijke maatregel nadat een maand geleden in de woning een hennepkwe kerij met 293 planten werd ontmanteld. Het pand wordt niet bewoond en staat te koop. De ei genaar is aangeschre ven, maar heeft niets van zich laten horen. Tijdens de maatregel kan er niets met het pand. ZIERIKZEE De Radar Jenaplan school J.L. de Jonge houdt vrijdag een her denking bij het Joods monument aan de Grachtweg in Zierikzee. Een dag later, zaterdag 24 maart, is het 76 jaar geleden dat Joodse mensen uit Zierikzee (en de rest van Zeeland) naar Amsterdam moes ten. Velen kwamen te recht in een concentra tiekamp en keerden niet meer terug. De herden king is om 11.00 uur. ZIERIKZEE Met 81 van de 267 stem men is de VVD winnaar geworden van de Scho lierenverkiezingen op Pieter Zeeman. Groen- Links werd tweede (57 stemmen). Leefbaar Schouwen-Duiveland haalde 31 stemmen op, D66 29 en CDA 27. De PvdA kreeg er 17, SP 13, CU 9 en SGP 3. Aan deze schaduwverkiezing mochten de klassen 4, 5 en 6 meedoen. Daar was een stemlokaal ingericht. De dag na de verkiezin gen, morgenavond, houdt de gemeente Schouwen-Duiveland een duidingsdebat met de lijsttrekkers van de partijen. Daarmee wordt direct het formatiepro ces in gang gezet. Het debat wordt gehouden in de Burgerzaal van het gemeentehuis en begint om 19.30 uur. Vlissingen Cornelleke Blok, Ernst Jan Rozendaal en Bernie van Unen Vlissingen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 60