'Ik kreeg geen geld van Khaddafi' I fc een handicap. 1 ,Tm Nederland zet nieuwe bril op: Europa eerst 4 Sarkozy in hechtenis om schimmige miljoenendans met Libië Alle kinderen willen groeien. r\ Ook kinderen met SMS GROEIEN NAAR 4333 Sarkozy zou zijn verkiezingscam pagne in 2007 hebben laten finan cieren door het toenmalige bewind van Khaddafi. Het zou gaan om be dragen van 5 tot 6 miljoen euro. Dat geld werd cash, verpakt in koffers, vanuit Libië overgebracht naar Sar- kozy's campagneteam, van eind 2006 tot begin 2007. „Het was zo'n soort koffer, je deed 'm zo open, en daar zat dan het geld in", vertelde zakenman Ziad Takieddine ruim een jaar geleden tegen verschillende media, terwijl hij met handbewegingen de koffer uitbeeldde. Hij was degene die het geld transporteerde. „En ik ga het allemaal aan justitie vertellen." Naar eigen zeggen reisde Takied dine twee keer met een koffer vol geld naar Sarkozy's toenmalige rechterhand, Claude Guéant, en één keer naar Sarkozy zelf. De oud-president ontkent alle aan tijgingen. Zakenman Takieddine is de afgelopen jaren al verhoord over de zaak en is officieel in staat van beschuldiging gesteld. „Ik heb nooit ook maar één Libische cent voorbij zien komen tijdens de campagne", reageerde Guéant gisteren. De Franse justitie doet sinds 2013 onderzoek naar de financiering van de campagne in 2017. Het jaar er voor had nieuwssite Mediapart ver trouwelijke documenten onthuld van de Libische geheime dienst. Daarin stonden de principe-afspra ken over de financiële steun van Tripoli voor de campagne van Sar kozy. Het zou gaan om een toezeg ging van 50 miljoen euro. Belofte „Libië heeft destijds beloofd de verkiezingscampagne van Sarkozy te financieren. En er zijn eerste be talingen gedaan. Het blijkt uit do cumenten die zijn gevonden", zegt hoofdredacteur Edwy Plenel van Mediapart. Vanochtend werd Sarkozy voor het eerst in hechtenis ge nomen voor verhoor. Hij moest verschijnen op het landelijk kantoor van anti-corruptiedienst OCLCIFF, in Nanterre. Nicolas Sarkozy was 'bevriend' met de Libische leider Khaddafi. Eind 2007 werd de dictator met alle egards ontvangen door Sarkozy, die eerder dat jaar de verkiezingen had gewonnen. Maar in 2011 was het de zelfde Sarkozy die het initiatief nam Het was zo'n soort koffer, je deed 'm zo open, en daar zat dan het geld in om met andere westerse landen Li bië aan te vallen. Twee dagen voor die militaire interventie verscheen een zoon van Khaddafi op tv-zen der Euronews: „Sarkozy moet het geld teruggeven dat hij van Libië heeft gehad om zijn campagne te fi nancieren", klonk het toen drei gend, kort voor de aanval. „Wij heb ben betaald en we hebben de be wijzen. En we zijn bereid die be kend te maken." In 2012, na de val van Khaddafi, verklaarde het voormalige hoofd van de Libische geheime dienst, Abdallah Senoussi, tegenover het Internationaal Strafhof dat hij 'er persoonlijk op had toegezien' dat de miljoenen vanuit Tripoli bij presi dentskandidaat Sarkozy terecht kwamen. Vorig jaar constateerde de OCLCIFF in een rapport dat er tij dens de campagne van 2007 opval lend veel cash geld rouleerde in het team van Sarkozy. Volgens be trokkenen bij de campagne was dat geld afkomstig van anonieme donaties. Maar een partijmedewerker, ver antwoordelijkvoor binnen komende post, verklaarde 'nooit post te hebben ont vangen waar geld in zat'. Schoolkiller zelf gedood Topman Nix op non-actief Allerlaatste kicksen Cruijff Minister Stef Blok stuurde giste ren de nieuwe buitenland- en vei ligheidsstrategie naar de Tweede Kamer. Het betekent niet dat mis sies in Afrikaanse landen zoals Mali en Sudan tot het verleden be horen. „Die landen vallen onder de ring van stabiliteit rond Eu ropa", vindt Blok, bijvoorbeeld vanwege terrorismedreiging of het risico van een vluchtelingen stroom. De minister wil wel de diplo matieke posten 'direct rond de Europese Unie' versterken. Recent werden ambassadekantoren in Wit-Rusland en Moldavië ge opend. Daarnaast zet Nederland in op cyberdiplomatie, waarvoor deze week al diplomaten worden getraind. Zij moeten cyberdrei gingen op tijd signaleren en waar mogelijk voorkomen. Blok ver wees naar de wereldwijde Wan- naCry-aanval met ransomware in mei 2017, de cyberaanval op een containerterminal in Rotterdam en DDoS-aanvallen op banken. woensdag 21 maart 2018 GO MAIS ^Ex-president Nicolas Sarkozy ontkent alle aantij gingen. FOTO AFP NON Ex-president Nicolas Sarkozy van Frankrijk is gisteren in hech tenis genomen en verhoord. Voormalig dictator Khaddafi van Libië zou hem miljoenen euro's hebben toegestopt. Sarkozy ontkent. Frank Renout Parijs - Ziad Takieddine (geldloper) BALTIMORE Een scholier die gisteren op een middel bare school circa 70 kilo meter ten zuidoosten van Washington op twee me descholieren vuurde, is door een beveiliger neer geschoten en in een zie kenhuis overleden. De tie ner opende op de Great Mills High School het vuur op een meisje. Haar toe stand is kritiek. Een jongen werd ook geraakt, zijn toe stand is stabiel. LONDEN De raad van be stuur van Cambridge Ana- lytica heeft topman Alexander Nix op non-ac tief gesteld. Cambridge Analytica is ook in op spraak geraakt door het gebruik van persoonlijke gegevens van 50 miljoen Facebook-accounts ten behoeve van de campagne van de Republikeinse presi dentskandidaat Donald Trump. Alexander Tayler is aangesteld als vervanger. AMSTERDAM De laatste voetbalschoenen die Johan Cruijff in zijn leven droeg, worden zaterdag verkocht. De gehoopte opbrengst van minstens 50.000 euro is voor de Sunday Founda tion, die zich inzet voor ar me kinderen in Siërra Leone. Cruijff speelde niet zo gek lang voor zijn dood nog een veteranenwed- strijdje op deze schoenen. WBk 1 1 B 3,00 PER BERICHT (EXCL. TELEFOONKOSTEN) Het Nederlandse buitenland beleid gaat zich meer dan ooit richten op het eigen koninkrijk en op Europa. Hanneke Keultjes Den Haag

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 4