L" 14 PUZZEL &WIN! Sanders 6 9 8 5 1 4 2 6 7 1 7 1 2 7 9 8 6 2 8 5 7 4 5 3 6 1 WEEKPRIJSPUZZEL12 WIN EEN ACER CHROMEBÖÖK! T' WIN EEN ACER CHROME BOOK 11 INCH CRYPTOGRAM KRUISWOORD SUDOKU MIX BINAIRE 1 SUDOKU MEDIUM 0 0 I 0 I I I I 0 0 0 0 I I 0 0 I OPLOSSINGEN VORIGE DAGPUZZELS doorloper woensdag 21 maart 2018 GO pluimstrij kerij dwergpla neet planten extract in orde verlangen hond peinzen uiteinde stijldans doekje houtsoort pl. in Amerika aardappel soort heren der slot elk voeg woord voorheen plaatsver vangend zaadkorrel compu tertype spijskoek vogel product harde trap Met de Acer Chromebook 11 kunt u een hele dag door werken. Dankzij Chrome OS start u binnen 10 secon den op en kunt u direct aan de slag. De Intel Celeron-processor laat u soepel surfen op het web, HD-video's kijken of documenten bewerken. Zo doet u mee! Los de prijspuzzel op. Spreek uw oplossing in door het volgende nummer te bellen: 0909-5010151 0,45 per gesprek) of door middel van een sms-bericht: WD[spatie]oplossing naar 3553 0,45 p.o.b.). Tarieven zijn excl. de gebruikelijke kosten. De sluitingsdatum is a.s. dinsdag. Prijswinnaars krijgen bericht en staan ook op www.sanderspuzzels.nl. De spelvoorwaarden staan op: www.sanderspuzzelboeken.nl/spelvoorwaarden. Geen retour-sms ontvangen? Waarschijnlijk bent u niet gemachtigd om mee te spelen. Neem contact op met uw provider. HORIZONTAAL: 4 Koeriers met blauw bloed in Zwitser land. (9); 8 Mop van een stel voor afvalscheiding. (6); 11 Wan delgang. (10); 12 Noten bescha digen aan het hof. (9); 13 Geraffi neerd hoe men verder fietst. (9); 16 Legale Europeanen. (9); 18 Het zwakke geslacht bij de sterke arm. (6); 19 Beslist com pleet agressief. (3,4,6); 21 Sta stil tussen de noten in Paki stan! (6); 22 Geeft richting aan het hoofd. (7). VERTICAAL: 1 Bier van het Zweedse eiland. (4); 2 Ket tingdraad. (5); 3 Werktafel van de directeur. (11); 5 Het is een hele kunst taal in een operanest te spreken. (9); 6 Moe is het zat! (3); 7 Hoeveelheid afval in depot. (9); 8 Saai paar in een En gels graafschap. (6); 9 Godheid om zigeuners terug te halen. (4); 10 Taalkundige verwonding. (8); 14 Daardoor houdt Sigmund het deels voor gezien. (6); 15 Het wijnglas van Emile. (6); 16 Fa milie van een katoenkever. (5); 17 Men probeert mij in stilte te bezoedelen. (4); 20 Nauw ver bonden cijfer. (3). 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 HORIZONTAAL: 1 sterke lichtstraal 5 zangstuk 8 on brandbare stof 13 kaartterm 14 Arabisch vorstendom 15 vetplant 17 Bijbelse figuur 18 in deze plaats 19 geram mel 21 commando 22 tot ziens! 24 eencellig diertje 26 riviervisje 28 speelgoed 29 vrucht 31 voorzet sel 32 strekken 33 vent 36 sportartikel 37 gedrukte stemming 41 ondeugend 44 vroegere heerser van Peru 45 nauwe doorgang 46 Nederlands waddeneiland 47 boom 48 plaats in Alba nië 49 smal afvoerkanaal 50 plaats in Friesland. VERTICAAL: 1 gemeen 2 stijf 3 van het genoemde 4 schoorsteenzwart 5 min dering 6 Europese vrouw 7 beginneling 8 bontge kleurde vogel 9 knoflook- worst 10 uitroep van afkeer 11 aanhechtbriefje 12 sport man 16 drukte 20 voedsel 23 gerookte vis 24 komaan! 25 dier 26 proost 27 ta baksproduct 28 inwateren 30 afwateringsinstallatie 34 slot 35 schuldvorderaar 38 ongeladen 39 eskimohut 40 tijdruimte 42 alleenstaan de minderjarige asielzoeker 43 bladgroente. Puzzelboeken 15 12 10 12 10 6 10 12 6 18 12 21 10 9 10 3 15 7 6 8 17 14 12 14 9 12 9 11 8 9 7 17 13 24 4 13 De som van de getallen in elk vlak moet gelijk zijn aan het getal dat in de hoek van elk vlak staat. In elk vlak mag een cijfer maximaal een keer voorko men. Elke regel en kolom telt evenveel nul len als enen. Zet niet meer dan 2 enen en nullen naast of onder el kaar. Elke rij en elke kolom is uniek. cryptogram B INZET ROMANCE KWIJLEN E E E R U E E A TIJDIG KAMERENSEMBLE E E E S G R R N KAND I DAATSTELL I NG A Z E G A I D I LOOPFIETS MANLIEF I R J R I T E O LENGTE EET PATROON F N E M S M L E N ODE B L E SET T E S OG P K L I VOL O P Z LEE G R E S L OM P T PIKEUR UM E D I O R AG E BO TG R A A N A R AMA R KO PO R I TO P ROT E T AM U S M V R E Z E E P K LON E L E R LEDE SNEU T E L Z D R B E I BOP E A D A P R E M E T A P N O R E T K E R E E MS N PO P E Z R A WE E P AG L E L E B S STRO I E U S S I NO I NCH S T HO sudoku 4 5 6 3 2 9 5 7 1 6 9 8 7 1 3 4 kruiswoord G S EMMA K E U L KERS O FO L F AAS SMA A B A L L A SO KRAM LOS P E S K T S T R T I E R K E E K G E R I N M WE BOL BINT RU F IJ N W ATOENTJE AL BAREN FAIR OUT WO U D K T WA A L E A B A R D I NE NO I E B E L E T Z LIED N S E N E E Bestel gemakkelijk uw favoriete puzzelboek online! Sanders

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 46