Me bin noe eêmae zö MENSEN ZONDER INTERNET DIE WEL WILLEN WETEN WAT EEN SAMSUNG GALAXY S9 MEER KAN DAN EEN VASTE TELEFOON REL NAAR 12 ZE Streektaal mM mensen met internet 088-013 6661^^ ganaar> zv BRIEVEN Omroep Zeeland ao 'n idee vö 'n uutzendieng. D'r motte meer toeristen ier komme, ma me bin eihenlijk nie zo vriendelijk. Oe ze dae noe bie- kwaeme weet ik nie, want d'r bin netuurlijk overa aordihe in nis- tihe maansen. Over meer toeris ten te verbinden mit aordig weze vaol wè wat meer te zaahen. Om roep Zeêland is 't kennelijk seêns mit de gemeênte Schouwen-Du- veland, want die zeit ok dat 'r meer toeristen motte komme. Ma waer dan? Op Renisse bin d'r 't eêle jaer dü a eêl vee, dust dae bin de noödihe maansen die vinde dat 't zö wè genocht is. Jao, zeit de gemeênte, ma in de stille maen- den kunne d'r nog vee bie. Noe gemeênte, ik vraehe m'n eihe of, of dat zö gezond is vö de ondernemers. Vee loape d'r an 't aande van 't naejaer op ulder leste beênen. In bie 'n enkelieng ka je dat maarke, dan bin ze inderdaed nie zö vriendelijk mi. Ma 't is toch nie zö aarg as Omroep Zeêland dienkt. Want d'r bin jaer op jaer aolsma meer toeristen gekomme. Noe zou 't mooi weze as 'n deêl daevan de durpjes gae opzoeke die noe nog stille bin, ma dat doe ze nie. Ze bluve ier meêstentieds naer de West'oek of Zurrikzeê komme. De gemeênte dienkt: ons geve noe ma toestemmieng om op 'n stille plekke vekansie'uusjes te bouwen, dan verdeêle m'n 't zaalf wè over 't eiland. In kiek, daer ze d'r eihe lillijk op ver- keke, want d'r is trek 'n actie- hroep gekomme om dat tehen t'ouwen. De ruzie om Brouwers eiland is nog nie verbie of d'r kom 'n nieuwen bie. Jao, zö ka je ok nistihe maansen kriehe. Lae m'n daer even op dühae. Omroep Zeêland is naer Zurrik zeê ehae in eit zöma maansen op straete evrohe of ze wè vriende lijk genocht waere. In jao ze vonde d'r eihe aomè best wè vriendelijk. „As t'r eêne g'olpe mot ore dan aalp ik." D'r was eên man, die zei: „Me bin noe eêmae zö. Zeêuwen bin nie uutbundig." Dat was onheveer 't zaalfde wat dokter Hellingman docht. Die ei dartig jaer in 't ADRZ ewaarkt in ei vee Zeêuwen lere kenne. „Ze zijn niet Himmelhoch jauchzend en ook niet zum Tode betrübt, ze zitten er 'n beetje tussenin." Kiek, maansen van d'n omroep, daer ao je naer motte luustere. Zeêuwen bin best wè vriendelijk, ma ze vliehe je nie trek om je nikke, ze kieke eêst de katte uut d'n boam. Dat zit in ulder genen. Ouwe ze daemee de toeristen weg? Ik dienk 't nie, want d'r was bie de ondervraegden ok 'n Duitse vrouwe in die vond de maansen ier zö aordig! Wat dat anbelangt: ik kenne 'n Duitse vrouwe, die alleênig is komme te staen. D'r kinders wone in Duitsland in vroehe of ze niet trug kwam. Ze doet 't nie, want ze eit ier zövee bekenden. J'n eihe om aore maansen bekom- mere is dienk ik belangrieker as zöhenaemd vriendelijk doe. Ik behriepe nog aoltied nie oe Om roep Zeêland op de gedachte kwam dat wulder 's wat aordiher moste ore. Of zou Omroep Zeê land te weinig echte Zeêuwen in dienst om dat zaalf te weten? U kunt uw brief (maximaal 150 woorden) richten aan: Redactie BN DeStem o.v.v. lezersbrieven Herengracht 7 4530 AC Terneuzen of redactie.terneuzen@bnde- stem.nl Verkiezingen In de aanloop naar de verkiezin gen komt bij mij opnieuw mijn habituele stokpaardje voorbij. Eigenlijk heb ik mij altijd ver baasd over de verwevenheid van ons bestuurskundig en po litiek systeem, zowel op ge meentelijk, provinciaal als op landelijk niveau, kortom alle centrale, decentrale en mede overheden. Een simpeler systeem zou ik persoonlijk zien in een acquisi tiebeleid van vacatures zuiver op basis van competenties, een beetje op de manier zoals men in het bedrijfsleven de arbeids plaatsen invult. Een CEO (CvdK, burgemeester) wordt via profielschets aangetrokken, en zo zou ik dit dan ook zien over de gehele hiërarchische lijn. Politiek is naar mijn smaak langzaam maar zeker verwor den tot een soort circus met een redelijk groot tralala-gehalte, waarbij niet langer echte inhou delijkheid en ware geschiktheid prevaleren. Hoewel ik me anderzijds ook wel realiseer, dat het bedenken van een waterdicht, betrouw baar en dichtgetimmerd sys teem geen sinecure is. Monique Sturm Turkeye 16, Waterlandkerkje Verkiezingen (2) In de krant van 14 maart wordt geconstateerd, dat er nauwelijks verschillen bestaan tussen de diverse politieke partijen in de Borselse gemeenteraad. In de zelfde krant wordt gewag ge maakt van de onzalige plannen om op de dijk bij Baarland een gebouw van drie verdiepingen neer te zetten plus een aantal 'lodges' ter vervanging van de huidige 'Landing'. B en W van Borsele zouden zich daar intus sen achter hebben geschaard. Graag zou ik nog vóór de ko mende gemeenteraadsverkie zingen willen weten hoe de ver schillende politieke partijen in het Borselse hierover denken. Dit om alsnog een verant woorde keuze te kunnen ma ken. Dick Eveleens Koekoek 7, Ellewoutsdijk Verkiezingen (3) Met grote verbazing heb ik het artikel van Ellen Jobse 'Zelden koek en ei op het eiland' over Noord-Beveland gelezen. Het is een groot promotiever- haal geworden voor de politieke partij BEN. Zelfs het diverse keren weglo pen uit raadsvergaderingen vond ze belangwekkend nieuws. Ik heb nieuws voor Jobse, de raadsleden van BEN dragen in het vervolg sportschoenen. De zelfde die de Disneyhelden ook dragen. Dat stelt ze in staat nog sneller de vergaderzaal te verla ten bij ongewenste onderwer pen waarover gestemd moet worden. De laatste keer, tijdens de afslui tende vergadering over de Zeeuwse Lagune op 8 maart jl. kwamen de sportschoenen weer van pas. Er moest gestemd worden dus roets, roets, weg wezen. Sneller dan Disneyhel den. Uw bewondering voor BEN en fractieleider Faase is duidelijk maar dat de krant daarvoor een hele pagina nodig heeft, is uniek. Tja, nu de kieswijzer nog. E. W. Meulenberg Perenlaan 1, Kortgene Westerscheldeferry Het veer duurder maken voor toeristen (10 maart) is niet de oplossing. Als je met je gezin op de fiets (twee kinderen) de overkant wilt verkennen, ben je 31,60 eur kwijt. Van D66 mag dat zelfs 51,60 euro worden. No way! De overtocht zelf moet de reis waard zijn! Laat tijdens het toeristenseizoen een 'vaargids' aan boord uitleg geven over Ne derlands grootste en drukst be varen estuarium: over flora, fauna en de economische, histo rische en strategische betekenis. Zorg voor een pakkende video presentatie en promoot streek producten. Hoezo kip-eiverhaal. Schakel de HZ in voor dit pro ject en biedt studenten commu nicatie en commerciële econo mie een kans om dit deel van Nederland internationaal op de kaart te zetten en zichzelf te profileren. Zorg voor goede marketing zodat ze ook op de campings weten dat er op de Westerschelde iets moois te ha len is. Otto van der Leer Josine Reulinglaan 1, Vlissingen Westerscheldetunnel Uit de woorden van Carola Schouten,minister van Verkeer (13 maart) blijkt duidelijk dat zij Zeeland en vooral Zeeuws- Vlaanderen als een soort van aanhangsel van Nederland be schouwt. Als je dan toch in zo'n gebied wilt investeren - de Wes terscheldetunnel - dan moet je wel zorgen dat het geld terug verdiend wordt, de tolheffing. Om het rendement zo veel mo gelijk veilig te stellen wordt de tolheffing tot sint-juttemis op gerekt. Je kunt het het beste ver gelijken met het investeren in projecten in ontwikkelingslan den. Alleen de rendementseis wordt dan niet gesteld. Jan Sei Jan van Galenstraat 84, Terneuzen PZC ONLINE Militair vliegtuig maakt voorzorgs landing op vlieg veld Midden-Zee- land woensdag 21 maart 2018 In deze rubriek belichten we wekelijks een Zeeuws dia lect. Deze keer een verhaal van Henk Blom in het Schouws. Beluister de gesproken rubriek op pzc.nl/streektaal. Fietsvoetveer NIEUWSBRIEF Wilt u dagelijks snel en overzichtelijk op de hoogte worden gebracht van het interessantste, leukste, gekste en opmerkelijkste nieuws uit Zeeland en bin nen- en buitenland? Meld u dan aan voor de PZC nieuwsbrief. Vrijwel dagelijks versturen we een e-mail met daarin tien geselecteerde artike len van de website, waar van de redactie vindt dat u die niet mag missen. Aan- en afmelden is gratis en kan eenvoudig met uw e- mailadres. De nieuwsbrief valt tussen 11.00 en 12.00 uur in uw mailbox. Aanmel den kan via www.pzc.nl/nieuwsbrieven. TWITTER PZC @pzcredactie Een militair trainingsvlieg tuig heeft gisteren een voorzorgslanding gemaakt op vliegveld Midden-Zee land. De Pilatus PC-7 ver trok van de vliegbasis in Woensdrecht. Eenmaal boven Walcheren zag de piloot zorgwekkende waar den op meters in de cock pit. Hij besloot uit voorzorg te landen op Midden-Zee land. Technici van de lucht macht hebben het toestel geïnspecteerd. Wat er pre cies mis was, is onbekend. ONLINE TOP 5 1. Schouwse parkbaas zette gast op straat 2. Mariniers Doorn verlaten massaal korps door verhui zing naar Vlissingen 3. Nabestaanden doodge schoten Zeeuwse com mando eisen 'een oprecht sorry' 4. Politie Zeeland roept op 'dreigende mail over bit- coins' weg te gooien 5. Zware crash op N270 bij Helmond kost vijf uitzend krachten het leven Kijk op www.pzc.nl of @pzcredactie facebook.com/depzc @pzcredactie

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 44