M ZEELAND 11 DUURZAAMHEID WONEN En weer gaan studenten van deTU Eindhoven de internationale strijd aan. Dit keer ontwerpt team VIRTUehet complex LINQ voor deSolar Decathlon in Dubai. m Na zonneauto 'Stella Vie' en motor 'Storm' staat nu LINQ^voor de deur. Met deze zeer duurzaam gebouwde woning gaan vijftig TU/e-studenten internatio naal de strijd aan. Eigenlijk is het een compleet appartementencomplex. Want studententeam VIRTUe wil ook aan sociale innovatie doen, ver telt woordvoerder Michiel Derikx. Met LINQ_doet het team mee aan de jaarlijkse Solar Decathlon, een wedstrijd voor studenten uit de hele wereld, dit jaar in Dubai. Behalve luchtverontreiniging en uitputting van energiebronnen neemt het TU/e-team - met ook en kele Fontys-studenten - ook de soci ale problemen van Dubai mee, zoals vereenzaming en sociale ongelijk heid. „Je kunt natuurlijk een tech nisch zo duurzaam mogelijk doosje ontwerpen, maar het gaat ook om so ciale duurzaamheid", zegt Ellen van den Bersselaar, student/projectma nager van het team. „We willen mensen meer mét elkaar laten wo nen; zo maken wij het verschil." Koeling De opdracht voor de wedstrijd in Dubai: ontwerp een zeer duurzame innovatieve woning voor de gelijkna mige woestijnstad. En dat is iets heel anders dan een soortgelijke opdracht in ons natte kikkerlandje, zeggen de studenten. Je moet warmte buiten houden, in plaats van binnen. Een verwarming zit niet in het Eindho- vense ontwerp; koeling is het belang rijkste. Dat kost in Dubai 50 tot 60 procent van de energie in woningen. Op de TU/e is een systeem bedacht met een voorzetgevel van biologisch materiaal dat een constante, verkoe lende luchtstroom veroorzaakt langs de gevel. Ook zijn de studenten in gesprek met twee bedrijven die een nieuw energiezuinig aircosysteem willen helpen inbouwen in LINQ, vertelt Bauke Poelsma, verantwoor delijk voor de bedrijfscontacten van VIRTUe. Namen en technieken kunnen ze nog niet noemen. „De be drijven zien ons project als een showcase: ze hopen hun airco op de stroom, zijn we dertig jaar verder." De kern van de woning wordt een soort technische doos met keuken, badkamer, bedrading, leidingen én het technisch systeem in een stalen frame. Die doos is vooraf opgebouwd en zo te plaatsen en aan te sluiten. Al is het achterliggende 'smart system', waarbij alle slimme apparaten met elkaar én met de bewoner kunnen communiceren, nog niet klaar. Daar hebben de studenten nog een flinke slag te maken, zeggen ze, voor dat het systeem zorgt voor efficiënt omgaan met energie én comfort voor de bewoner. „Bij een piek in de zonne-energie kan het systeem je bijvoorbeeld via ledlampjes in de wand waarschuwen om de wasma chine aan te zetten. Zo staat het sys teem ten dienste van de mens", aldus Puck ten Hoope, architect en designer. Voor de studenten is de wedstrijd een uitdaging om het beste beentje voor te zetten. Derikx: „Het is hard werken, maar innovatie door compe titie is gaaf. Je werkt aan iets groots en misschien levert het nog wel een baan op voor later." markt te kunnen zetten in Dubai." Ook andere bedrijven werken mee, zoals bouwer Stam De Koning als sponsor voor de bouw van LINQ, timmerfabriek Frank van Roij uit Goirle voor de prefab elementen en Isobouw, producent van isolatiema teriaal, levert hergebruikte spullen. En producent Direct Current van ge lijkstroom-installaties - die een flinke energiebesparing opleveren voor woonhuizen - doet ook mee. „We moeten technologieën ge bruiken die op doorbreken staan in de markt. In Dubai delen we dan onze kennis met de internationale gemeenschap", vertelt Derikx. Dat wil niet zeggen dat de nieuwigheden ook al snel in alle huizen te vinden zijn, benadrukt Poelsma: „Voor het netwerk omgebouwd is voor gelijk- We willen mensen meer mét elkaar laten wonen; zo maken wij het verschil woensdag 21 maart 2018 Wonen in woestijnstad; TU/e gaat in Dubai de duurzame strijd aan Michel Theeuwen Eindhoven MA Een maquette van de woning die het studententeam VIRTue van de TU Eindhoven heeft ontworpen voor de Solar Decathlon in Dubai, later dit jaar. bron virtue/tue In mei bouwen de VIRTUe-stu- denten LINQ zelf op de universiteits campus op. Tijdens de Dutch Tech nology Week van 4 tot 9 juni is LINQ in Eindhoven te bezoeken. VIRTUe oefent zo voor de wedstrijd in Dubai waar het huis in november te zien is. A Het bijna complete team VIRTUe van de TU Eindhoven, dat werkt aan LINQ.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 43