Toen Sigg in 1995 terugkeerde in China was hij verrast door de kunst 10 ZE Hoe de Zwitserse ambassadeur in China een collectie hedendaagse kunst opbouwde om u tegen te zeggen. Uli Sigg toont een deel van zijn collectie in Het Noordbrabants Museum. In een van de zalen van Het No ordbrabants Museum in Den Bosch ligt op ware grootte een tank, gemaakt van leer. De tank lijkt in elkaar gezakt, de loop machteloos en slap op de grond, als de staart van een hond. De Chinese kunstenaar He Xiangyu liet het oor logstuig namaken met de beste kwaliteit Italiaans leer. Lappen die hij vervolgens met een groep mensen aan elkaar naaide tot een soort jas voor een tank ontstond. Onmiddellijk denk je aan Pekings Plein van de Hemelse Vrede en de iconische foto's van de student die een tank stopte tijdens de protesten in 1989. Maar daar heeft het volgens de maker niets mee van doen. Hem ging het proces om samen een jas van leer te maken voor een tank. Het geeft aan dat het interpreteren van kunst uit China lastig is. We zien het met Westerse ogen, vermoeden vaak een voorzichtig en verhuld pro test tegen het Chinese regime dat er niet altijd is. Uli Sigg knikt bevesti gend. De Zwitserse eigenaar van het werk is de grote kenner van heden daagse kunst in China. Sigg (70) ver zamelt al sinds midden jaren 90 toen hij als ambassadeur vanuit Peking werkte. Hij is een autoriteit als het gaat om hedendaagse kunst uit China. Als de ontvangsten, banket- 1 11 Het waseen openbaring voor kunstkenners- en verzamelaars ten en vergaderingen voorbij waren, bezocht hij kunstenaars in armetie rige ateliers of huiskamers, sprak met hen en kocht werk. „Voor mij was het ook een manier om het land te leren kennen", zegt Sigg. „Ik kwam op plaatsen waar de meeste buitenlan ders zich niet waagden." Mao Sigg was al eerder in China als zaken man toen hij voor de liftenfabrikant Schindler regiomanager werd. Ook toen was hij geïnteresseerd in Chi nese kunst. „Ik was er vanaf 1979, drie jaar na de dood van Mao. Het was niet eenvoudig, ik had voortdurend begeleiding. Maar ik was teleurge steld in wat ik zag. Kunstenaars had den onder Mao geen contact met het westen en sociaal-realistisch werk van arbeiders en histo rische momenten geschilderd. In het begin van de ja ren 80 perimenteerden veel van hen wel, maar ze lagen 100 jaar achter." Toen Sigg in 1995 werd benoemd tot ambassadeur en terugkeerde in het land, was hij aangenaam verrast. De Chinese kunstenaars hadden reuzenstappen gezet, vond hij. Sigg begon te kopen, aanvankelijk alleen als hij iets zelf mooi vond. Maar toen hij zag dat niemand - ook de Chinezen niet - zich om de kunst en kunstenaars bekommerde, veran derde hij zijn focus. „Toen ben ik gaan kopen vanuit het idee om een goed overzicht te kunnen geven van hedendaagse Chinese kunst." Zijn verzameling groeide en werd de grootste en belangrijkste van Eu ropa. In 1999 was er een doorbraak toen zijn landgenoot Harald Szee- mann, als curator van de Biënnale van Venetië, in het Arsenale voor het eerst werk van twintig Chinese kun stenaars liet zien, werk dat voor een groot gedeelte afkomstig was uit de verzameling van Sigg. „Een openbar ing voor veel kunstkenners en - verzamelaars. Daarna nam de markt het over en een paar jaar later organ iseerde Christie's een eerste beurs ULI SIGG met Chinese kunst." De expositie in het Noordbrabants Museum laat een klein deel zien van Siggs collectie. „Het is een overzicht", zegt Hans November, tentoon stellingsmaker van het Bossche mu seum. November maakte de keuze uit de 2.400 stukken tellende verza meling van Sigg. In drie thema's: tra ditie, spiritualiteit en werk over de sociale en maatschappelijke situatie, krijgt de bezoeker een beeld van de kunst uit China. Sigg heeft nooit de bedoeling gehad het werk zelf te houden. Met het nieuwe, nog te bouwen museum M in Hong Kong sloot hij een overeenkomst. Dat museum krijgt 1.450 werken en koopt er 50. „Ik heb altijd gewenst dat de werken ooit zouden terugkeren naar China." A Chinese Journey: The Sigg Col- lection, Het Noordbrabants Museum Den Bosch, 17 maart t/m 8 juli woensdag 21 maart 2018 37 Dé autoriteit op het gebied van kunst uit China Gerrit van den Hoven Den Bosch [li f f —Uli Sigg, kunstverzamelaar Xiao Yu, Bamboe (2010). foto sigg collectie Kunstverzamelaar Uli Sigg in Het Noord brabants Museum. FOTOROYLAZET In drie thema's: tra ditie, spiritualiteit en werk over de sociale en maatschappelijke situatie, krijgt de be zoeker een beeld van de kunst uit China. Uli Sigg, geboren in 1946 in Luzern. Werd in 1968 Zwitsers kampi oen roeien. In 1972 promoveerde hij in de rechten en werkte hij als journal ist voor kranten en magazines. Ging in 1979 naar China voor liftfabriek Schindler. Keerde in 1990 terug naar Zwitserland en werd in 1995 be noemd als ambassadeur voor China, Noord-Korea en Mon golië.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 42