Veere Christen Gemeente Veere laat drie kerktorens restaureren So"»uï!£lu*s 7 Mae Uku brengt met badmintontoernooi eerbetoon aan vrijwilliger Met 95 lentes is oom/opa Piet Tuasuun de oudste vrijwilliger van Mae Uku, het wijkgebouw van het Moluks welzijnswerk in Oost-Souburg. Ook badmintont hij nog steeds een aardig potje. Mae Uku houdt daarom zaterdag voor het zesde jaar een eerbetoon aan hem met de strijd om de Oom Piet Tuasuun-bokaal. Oom Piet wordt door de Molukse gemeen schap én de Zeeuwse badmintonsport ge koesterd als een waar sieraad. Het leverde hem vele tien tallen jaren geleden al de koos naam De Zwarte Parel op. Niet te verwarren met zijn aanspreektitel oom of opa, want dat is in Molukse kringen een teken van respect naar de oudere generatie. Tuasuun was in 1967 bij de oprichting van bad mintonclub Astroïden, werd er zelfs clubkampioen. Hij was lange tijd de oudste Zeeuwse competi tiespeler en bovendien gaf hij ook nog vele jaren badmintonles, tot zijn 85e. Zijn leeftijd heeft hem er nooit van weerhouden het rusti ger aan te doen. Zelfs nu traint oom Piet nog twee keer per week. „En bij wedstrijden win ik soms zelfs nog van de jonge garde", zegt de goedlachse, nog immer super fitte Souburger. Ook in wijkhuis Mae Uku ("kom tezamen") in de Prins Hendrik straat dragen ze oom Piet op han den. Niet alleen vanwege zijn res pectabele leeftijd en zijn persoon lijkheid, maar ook omdat hij flink de handen laat wapperen in het wijkhuis. Hij is er lid van de schoonmaakploeg en elke maan dag komt hij poetsen. Het houdt zijn spieren soepel en bovendien is het goed voor de sociale contac ten. Het is niet zo dat oom Piet al vele tientallen jaren met de bezem rondgaat in het wijkhuis. Hij be gon er pas zo'n jaar of tien geleden mee. „Op een leeftijd dat de meeste mensen een beetje zouden gaan afbouwen, is oom Piet pas begonnen. Geweldig toch?", zegt Edwin Matitaputty, waarnemend voorzitter van Mae Uku. Het is niet zo dat oom Piet voor zomaar iedereen zou gaan schoonmaken. „Ik doe dit voor mijn eigen bangsa, mijn eigen volk. Hier in Mae Uku Ik poets voor mijn eigen bangsa kunnen we allemaal bij elkaar zijn en dat is heel waardevol." Ter ere van zijn tomeloze inzet is zes jaar geleden het gemengd dubbel badmintontoernooi om de Oom Piet Tuasuun-bokaal opge zet. De naamgever laat zich deze eer met gepaste trots welgevallen. Komende zaterdag is het weer zo ver in sporthal De Belt. De zaal is gereserveerd vanaf 13.00 uur. Wie geen eigen racket en shuttles heeft kan ze daar lenen. Tuasuun: „Ik kom natuurlijk niet alleen kijken, ik speel zelf ook mee." Matitaputty verwacht zo'n 75 badmintonners aan de netten. Na het sportieve ge deelte wordt gezamenlijk gedi neerd in Mae Uku. Menaré-dans- groep Bunga Cengkeh én zang groep Arumbae treden er op voor Oom Piet en zijn entourage. Maandag zal oom Piet er dan weer zijn om te helpen poetsen, na 'zijn' feest. Aan stoppen denkt hij nog lang niet. Niet met badmin tonnen en niet met schoonmaken. „Pas als anderen tegen me zeggen dat het genoeg is geweest, wil ik daar eens aan denken." veere.sgp-christenunie.nl @sgp.cu.veere De torens van de dorpskerken in Oostkapelle, Aagtekerke en Zoute lande zijn al langere tijd aan een opknapbeurt toe. Metsel- en voeg werk van de torens zijn 'in matige staat'. Aangetaste stenen moeten worden vervangen of vastgezet en loszittend voegwerk moet op nieuw worden gedaan. Bouwbe drijf Meliskerke, de laagste in schrijver, knapt daarnaast ook voeg- en metselwerk van wankele kerkmuurtjes op. De kosten van de restauratie en renovatie van kerktorens en muurtjes komen op ruim ander halve ton. Dat bedrag kan nog iets oplopen als tijdens de renovatie 'onvoorziene zaken aan het licht komen'. Vanaf straatniveau is ten slotte niet alles goed te beoorde len, maar het college denkt de te verrichten werkzaamheden goed te hebben ingeschat. B en W heb ben voor de restauraties van de to rens al subsidie aangevraagd bij de Rijksdienst voor Cultureel Erf goed. De kerktorens zullen één voor één worden opgeknapt: eerst die in Zoutelande, vervolgens Aagte kerke en dan Oostkapelle. Uurwerken Na de restauratie is de 'technische kwaliteit van de torens weer voor een groot aantal jaren is gewaar borgd', benadrukken B en W. Om de visitekaartjes van de dorpen er helemaal picobello uit te laten zien, laat het college ook de uur werken van de torens renoveren. Nieuwe wijzerplaatverlichting zorgt er voor dat de drie dorpen ook tijdens de donkere uren bij de tijd zijn. woensdag 21 maart 2018 Piet Tuasuun. „Soms win ik nog van de jonge garde foto lex de meester Piet Tuasuun in 1987 in actie bij het Zeeuws kampioenschap, fotokrantenankzeeland Oom Piet (95) is niet klein te krijgen Sheila van Doorsselaer Oost-Souburg - oom Piet Tuasuun B en W van Veere laten de kerk torens van Zoutelande, Aagte- kerke en Oostkapelle restaure ren. René Hoonhorst Domburg

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 39