£"l C9 Drama van mariniers Veere Christen Ontdekkingstocht Wilders komt met zijn gevolg naar Terneuzen 2 Veel mariniers voelen er niks voor om van de kazerne in Doorn naar Vlissingen te verhuizen. De plaatsnaam is voor hen een vloek in de kerk. De onrust is groot. MARINIERSKAZERNE ONRUST ws Commentaar De verhuizing van het Korps Mariniers van Doorn naar Vlissingen gaat niet zonder slag of stoot. Wat goed is voor Zeeland is lastig voor de manschap pen. Met enige regelmaat maken de vakbonden bezwaar. Er zou te weinig geld zijn voor de kazerne en voor de oe fenfaciliteiten. Bovendien zeggen de bonden dat hun leden het niet zien zitten om het werken en wonen in het midden van het land te verruilen voor leven in het verre Zeeland. Gisteren kreeg het verhaal een nieuwe dimensie. Het Korps kampt met leegloop. Die is mede te danken aan de aanstaande verhuizing. Komt dit nog goed? De argumenten tegen Vlissingen zijn gemakkelijk te weer leggen. Het wordt geen uitgeklede kazerne. Hier is vol doende werk voor de partners van de mariniers. Er zit leven in de woningmarkt, dus niemand zit hier aan zijn huis vastgebakken. En mariniers verlaten het korps omdat de arbeidsmarkt gunstig is, dus zeker niet alleen uit weerzin tegen Zeeland. Bij de commando's vertrekken bijvoorbeeld ook veel mensen. Maar het gaat inmiddels meer om de emotie dan om redelijkheid. Dat bewijst de medezeggen schapscommissie van de mariniers met de waarschuwing dat 'er straks geen korps meer is om te verhuizen'. Zo maak je drama. Zeeland kan beter niet meedoen in dit theater. De mariniers zijn van harte welkom. Het Rijk inves teert in goede voorzieningen. Dat moet genoeg zijn. Argumenten tegen nieuwe kazerne in Vlissingen zijn gemakkelijk te weerleggen Kijk voor het laatste nieuws ook op pzc.nl @sgp.cu.veere veere.sgp-christenunie.nl ALMANAK Voor het zoontje (9) van dat Middelburgse gezin was de zol der van het huis één grote schatkamer. Een bonte verza meling 'verkleedkleren', oude boeken, verlaten knuffelberen en afgedankt huisraad. Hij mocht er graag in grasduinen. Zo ook nu weer. Hij was weer op ontdekkingstocht geweest en kwam de vlizotrap afgevlo gen met een zwart apparaat, de stekkers er nog aan. „Mam! Pap! Wij hebben een XboxU" Het joch dacht een spelcomputer gevonden te hebben. Hij riep echter te snel. Het bleek de oude VHS-recorder. Molen krijgt nieuwe roeden Skatebaan in grote opslagloods Lichtjestocht MIDDELBURG Gratis ijsjes voor het lentebegin Mariniers Jeroen, Koen, Sander en Lars (twintigers en dertigers) zijn blij dat ze hun verhaal kunnen ver tellen. Ze vinden Vlissingen te ver en willen geen weekendvaders worden. Ze vertellen waarom ze denken aan een andere baan. Op de marinierskazerne in Doorn werken rond de 1.800 mensen, die allemaal naar Vlissingen moeten. De verhui zing staat gepland voor 2022. Het is vooral voor de mannen persoonlijk een slechte keuze. Ze hebben fantastisch werk, maar kij ken allemaal om zich heen naar een andere baan. „Ik kan zo nog wel ze ven, acht man noemen die het 'pandje' de afgelopen periode heb ben verlaten", zegt Jeroen. De vier zullen met pijn in het hart bij het korps weggaan, maar doen dat pas als ze een alternatief hebben. Lars woont nu op vijftig minuten afstand van de kazerne en is iedere avond thuis. Hij moet er niet aan denken om straks in Vlis singen te overnachten. „Ik zie dat echt niet zitten." Ook Koen schetst dat scenario. „De economie trekt aan. Daardoor zijn er meer moge lijkheden in de burgermaatschap pij", meent hij. Maar: „Ik kan niet zomaar mijn baan opzeggen, want ik heb een ge zin. En de vaste lasten moeten sim pelweg betaald worden. Ook mijn vrouw heeft een baan. Ik kan niet van haar verlangen dat ze voor mij haar carrière opgeeft. Alles wat ze in de loop der jaren heeft opge bouwd bij haar werkgever, moet ze dan opgeven." TERNEUZEN - PW-voorman Geert Wilders (foto) en een aantal Tweede Kamerleden komen van daag naar het gemeentehuis in Ter- neuzen om de uitslag van de ge meenteraadsverkiezingen af te wachten. Dat doen ze op de avond die door de gemeente wordt geor ganiseerd. De complete Zeeuwse PVV, vier Statenleden en de kandidaten voor de gemeenteraad in Terneuzen en Tholen, sluiten zich bij hen aan. Dat betekent dat lijsttrekker Vincent Bosch van de PVV Tholen niet in Tholen de uitslag van de verkiezin gen afwacht. Terneuzen is van avond de enige plek waar de PVV bijeenkomt. Vorige week was Wilders al in Terneuzen voor een werkbezoek aan Dethon en de Maxima zorgflat. In Terneuzen en Tholen doet de PW voor het eerst mee aan de ge meenteraadsverkiezingen. woensdag 21 maart 2018 li Tip? redactie@pzc.nl WESTKAPELLE Molen De Noorman in Westkapelle krijgt nieuwe roeden zodat hij weer veilig kan draaien. De hui dige deelbare roeden konden haarscheurtjes vertonen. Ze worden daarom vervangen door exemplaren uit één stuk. Dat gebeurt na overleg met de Rijksdienst voor Cultureel erfgoed, die ook de kosten (ruim 69.000 euro) betaalt. Het werk wordt uitgevoerd door molenmakersbedrijf Verbij uit Hoogmade. GOES Wat nu nog een loods aan de Houtkade in Goes is die gebruikt wordt voor opslag, is over een paar maanden een overdekt skatepark. Initiatiefnemer Maarten Landegent (foto midden) vindt de loods van 700 vierkante meter groot een droomlocatie. Hij maakte twee jaar ge leden al een ontwerp voor de skatebaan. Fi nanciering moet onder meer uit crowdfunding komen. WESTKAPELLE De kinderen van de Westkapelse basisscho len De Lichtboei en De Lichtstraal kunnen vrij dagavond 23 maart deel nemen aan een lichtjes- tocht van het Polderhuis naar de vuurtoren. Ze vertrekken om 19.30 uur en bij aankomst mogen ze de toren beklimmen. Precies twee eeuwen ge leden werd de toren in gebruik genomen als vuurtoren en als baken voor de scheepvaart. IJssalon A Domani deelt vandaag, woensdag 21 maart, aan 4500 basis schoolleerlingen weer ijsjes uit. Het bedrijf doet dat al jaren om zo het begin van de lente te vieren. Het uitdelen gebeurt tussen 10.00 en 18.00 uur bij de ijssalon die sinds 2010 is geves tigd op de markt in Mid delburg. Vlissingen Cornelleke Blok, Ernst Jan Rozendaal en Bernie van Unen Vlissingen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 34