Lekker in het zonnetje Kritiek op provincie en Vlissingen dat ze mariniers links laten liggen Stem écht lokaal, stem CDA Stemmen tellen is een flinke klus Zeeland doet te weinig om mariniers te verleiden naar Vlissingen te komen. Dat vinden Tweede Kamerlid André Bosman (VVD) en Jean Debie, voorzitter van de militaire vakbond VBM. Samen kunnen we meer Bij het Korps Mariniers zijn in het eerste kwartaal van dit jaar 66 men sen vertrokken, meldt het ministe rie van Defensie. Dat zijn er meer dan in andere jaren: vorig jaar ging het om 99 mensen in het hele jaar. Volgens Jean Debie, voorzitter van de militaire vakbond VBM, heeft de leegloop te maken met de verplaatsing van de marinierska zerne van Doorn naar Vlissingen in 2022. De mariniers zien het niet zit ten om met hun gezin naar Zeeland te verhuizen: ze vrezen dat er geen banen zijn voor hun partners en dat Zeeland komt met een guerrilla-actie richting mariniers in kazerne Doorn Zeeuwse huizen onverkoopbaar zijn. De mariniers vinden de facili teiten, waaronder schietbanen, van de toekomstige kazerne in Vlissin gen ook onvoldoende. Het Zeeuwse Tweede Kamerlid André Bosman (VVD) betwijfelt of de grote uitstroom bij de mariniers direct te maken heeft met de ver plaatsing van de kazerne. „De leeg loop is defensiebreed." Debie en Bosman vinden dat Zeeland tot nu toe te weinig gedaan heeft om de mariniers te lokken. Debie: „De provincie en de ge meente moeten actief de boer op gaan, en laten zien welke mogelijk heden de provincie te bieden heeft, bijvoorbeeld met voorlichtingsbij eenkomsten over de huizenmarkt en de arbeidsmarkt. Daar heb ik tot nu toe bijna niks van gezien." Bosman vindt dat Zeeland de mariniers direct moet aanspreken. „Ga bij ze op bezoek, nodig ze uit, zet ze in een hotel of een vakantie huisje. Laat ze zien hoe het zit met de werkgelegenheid, laat ze de scholen en de huizen zien. Ik mag hopen dat de provincie daar al heel ver mee is. Ik vraag me af of ze niet te laat zijn." Volgens gedeputeerde Jo-Annes de Bat (CDA, economie) spant de provincie zich vanaf dag één in om de mariniers warm te maken voor Zeeland. „De mariniers komen hier vaker. Ze houden hier sloepraces, ze oefenen hier. Je hoeft je actie niet zozeer op de mariniers zelf te rich ten. We moeten ons richten op de beeldvorming. Die moeten we rechtzetten." De provincie komt vandaag met een 'guerrilla-actie'. Het wordt 'groots aangepakt', zegt De Bat, op een wat ludieke manier. „Er is voor de mariniers en hun partners geen betere plek dan Vlis singen." Ook Roompot Vakanties heeft al gereageerd met een speciale actie. Het bedrijf stelt per direct tien va kantiewoningen ter beschikking voor de families van de mariniers om kennis te maken met Zeeland. ZEELAND 2 woensdag 21 maart 2018 pzc.nl e-mail: walcheren@pzc.nl ZEELAND4 Ondine van der Vleuten Driewegen Andien Goense zit be haaglijk in het zonnetje achter haar huis in Drie wegen, ook de kat is lek ker buiten. Zeeland voelde gisteren na een huiveringwekkend koud weekeinde eindelijk weer een beetje lenteachtig aan, als je tenminste een plekje uit de wind en in de zon wist te vinden. 7 graden in de schaduw is nog niet heel warm ten slotte. De lente begon gisteren, maar de tempe ratuur heeft dat nog niet helemaal door. Acht gra den, veel meer zit er niet in de komende dagen. FOTO MARCELLE DAVIDSE 'Zeeland laat zich te weinig zien' Cornelleke Blok Ernst Jan Rozendaal Vlissingen - Jo-Annes de Bat, gedeputeerde Stem in Zeeland -Actief en betrokken in uw gemeente - 261 Zeeuwse CDA-kandidaten, altijd iemand uit uw buurt - Directe lijnen met Den Haag en Brussel #ikstemCDA D66

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 33