Maxima, een koningin om van te houden 'Zwart geld in de kleedkamer' 20 ZE De beschuldigingen en verwijten vlogen over tafel. Tijdens de arbitragezaak gisteren tussen Fortuna Sittard en de op non-actief gestelde coach Sunday Oliseh werd stevig op de man gespeeld. Slechts twee planten en een bank scheiden de partijen voorafgaand aan de arbitragezaak tussen For tuna Sittard en Sunday Oliseh, die moet uitwijzen of de trainer defini tief de laan uitgestuurd mag wor den en zo ja, of dat met of zonder vergoeding gebeurt. In hun gedach ten lijken de partijen miljoenen kilometers uit elkaar te staan. Als raadsvrouw Sandy Emons haar groengele mappen open slaat, heeft ze het over een geschade cliënt, die bestrijdt dat hij verwijt baar gehandeld heeft en dat er sprake is van een verstoorde ar beidsrelatie. En die belastende ver klaringen van onder anderen oud speler Emrah Bassan en de ver huurde Sjoerd Ars? „Die willen hun eigen wanpresteren goedpraten." Emons vertelt dat Oliseh bezwaar maakte tegen contante betalingen door de club (zie kader). Als gevolg daarvan moest hij bij voorzitter Isi- tan Gün komen, waarna hij een of ficiële waarschuwing kreeg. „Na een tweede vermaning begonnen de pesterijen", zegt zijn advocaat. „Er kwam geen warm water meer uit de douche, daar werd hij ziek van. Verder was het eten slecht en er werd amper schoongemaakt." Volgens Oliseh werden vervol gens spelers gevraagd belastende OLISEH HAALT UIT verklaringen tegen hem te onderte kenen. Keeper Miquel Santos zou dat geweigerd hebben. „En zie: nu staat hij reserve." Kanttekening: ook Oliseh passeerde de doelman in zijn periode als trainer. Fortuna somt de incidenten op. „Commercieel manager Jiry Funke is als vervangend perschef hard handig het kleedlokaal uitgezet. Er was een handgemeen met de reeds opgestapte verzorger Marco Lem- mens. De nieuwe fysiotherapeut Jeroen Dieteren en verdediger Kai Heerings werden tijdens het trai ningskamp in Turkije afgelopen zo mer gekleineerd. En keeperstrainer Sieb Dijkstra is door Oliseh uitge daagd te vechten", zegt advocaat Frans de Weger. Tegen die laatste bewering brengt Oliseh in dat hij Dijkstra maandenlang tevergeefs probeerde te motiveren. De op non-actief gezette coach zegt dat zijn keeperstrainer op het trai ningsveld in slaap viel. En dan zijn er nog de beschuldi gingen van de aan De Graafschap uitgeleende Ars. „Oliseh behan delde ons als honden." De club stelt vervolgens: „Van een hoofdtrainer mag een voorbeeldfunctie worden verwacht, zeker bij een jonge spe lersgroep. Het is ons een raadsel waarom hij terug wil keren bij een club met volgens hem 'vreselijke omstandigheden'. Elke vorm van zelfreflectie is hem vreemd." Over vier weken volgt het oor deel van de commissie. Een kroonjuweel op uw koffietafel! De stralende Maxima is al vijfjaar onze koningin. Ter ere van dit lustrum brengen wij speciaal voor u het jubileumboek over onze vorstin: Een koningin om van te houden. Een prachtig boek met talloze en unieke foto's die haar verhaal omlijsten. Onmisbaar op elke koffietafel! Bestel nu via pzc.nl/maxima woensdag 21 maart 2018 'Sunday Oliseh behandelde spelers Fortuna als honden' Nick Bruis en Joni van Essen Zeist Oliseh fileerde Fortuna. Zo kwam er 'om hem te pesten' geen warm water uit de douche en was het eten slecht, foto marcel antonisse ZEIST Spelers en medewerkers van Fortuna zou on rechtmatig cash zijn aangeboden, stelt de op non-actief ge stelde trainer Oliseh. Zijn wantrouwen (dat er al was na ge sprekken over 'onof ficiële' contracten) werd aangewakkerd in september 2017, voor de uitwedstrijd tegen Emmen. Technisch directeur Mustafa Aztopal zou in de kleedkamer enveloppen met zwart geld hebben uitgedeeld aan de spelers. Oliseh sprak naar eigen zeggen Gün daar op aan, omdat dit vol gens hem wettelijk niet is toegestaan. Dat cash geld is be taald, ontkent For tuna niet. Ze bestrij den dat het zwart geld was. Volgens bestuurder Johnny Creemers is het geld van de rekening van Fortuna gepind en daarna in envelop pen aan de spelers gegeven 'omdat zij dat prettiger von den'. „Dan konden ze het gelijk uitgeven." Tijdelijk gei i/erzendkos1

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 20