II 10 PASEN KINDERKOOR Een belegen stuk voor louter fijnproevers is het allang niet meer. De Matthaus-Passion var\ Bach is tegenwoordig het muzikale hoogtepunt rond Pasen. In Utrecht klinkt vanavond de nationale versie met liefst 350 kinderen. Het is voor velen muziek die hoop, troost, vrede of rust brengt Wat is toch de magie achter de Matthaus- Passion, het mag num opus van de Duitse componist Johann Sebastian Bach (1685-1750) dat de lijdensweg van Christus ver klankt in een bijna drie uur durend monumentaal oratorium? Jos van Veldhoven, muzikaal leider van de Nederlandse Bachvereniging, is bij uitstek de man die de onmis kenbare populariteit van 'De Matt- heus' - dit jaar worden er verspreid over ons land meer dan 250 uitvoe ringen gegeven - kan duiden. De di rigent neemt vanavond afscheid van het ensemble dat hij 35 jaar in de be ste muziektraditie van Bach diende. „In de Matthaus zijn zo ongeveer alle menselijke emoties onderge bracht. Jezus is bang, eenzaam, heeft verdriet, vraagt zich af wanneer zijn lijden eindigt. Er is pijn en Maria ziet haar zoon aan het kruis sterven. „Het is voor velen muziek die hoop, troost, vrede of rust brengt. De Bijbelse thematiek is het inmiddels ontstegen. Hoewel een uiterst reli gieus werk, wordt het door de hui dige generatie nauwelijks meer met God en kerk verbonden." Van Veldhoven neemt afscheid in stijl. Liefst 350 jongens en meisjes, af komstig uit koren in heel Nederland, alsof ik het voor de eerste maal in handen had. Ik begin met een schone lei, probeer me voor te stellen hoe Bach een maagdelijk wit papier voor zich had. Waarom die noten? Waarom die toonsoort? Waarom dit motief?" In zijn werkkamer kijkt Johann Se bastian Bach hem dagelijks 'streng op de vingers'. Van Veldhoven liet door kunstenares Marte Röling een por tret maken van de componist aan wie hij inmiddels zijn halve leven wijdt. „Je moet eerlijk over Bach zijn - er zit een drempeltje voor. Maar wanneer je zijn wereld instapt, wil je er niet meer weg." De dirigent zag het meesterwerk van de barokcomponist in de loop der jaren steeds populairder worden. „Nederland neemt een exceptionele positie in. Er is geen land ter wereld waar de Matthaus-Passion (Van Veld hoven houdt graag de Duitse spelling aan) in zo'n korte tijd zoveel wordt uitgevoerd. „In het buitenland staan ze daar van te kijken. Daar is de Matthaus het hele jaar door te horen. Hier móet het op of rond Pasen. Zouden we het met Kerstmis uitvoeren - een storm van protest zou opsteken. Dat is eenvou digweg ondenkbaar." Hij weet dat hij jaarlijks op zijn vingers wordt gekeken. Ons land telt een groep fanatieke aanhangers van het oratorium, dat is gebaseerd op het Evangelie volgens Matteüs. Er zijn er klinken vanavond in TivoliVreden- burg op de 333ste geboortedag van Bach. Een unicum in kwantiteit, maar evenzeer een inhoudelijke nou veauté. In de Matthaus-Passion zingt het kinderkoor immers alleen voor de pauze - nu mogen ze alle twaalf koralen voor hun rekening nemen. Een van de koren is het Haags Ma- trozenkoor, dat huist in de Klooster kerk in Den Haag en met ruim 70 zangers in de leeftijd van 4 tot 22 jaar het grootste jongensensemble hier te lande is. In het repetitielokaal zitten Lean- der (10), Ilias (10), Aarnout (23), Na- than (13), Samuel (13), Maas (14) en Micha (15) op rij één - zij hebben de Matthaus-Passion al paar keer gezon gen. „Ik vind het zo mooi. Zo indruk wekkend", zegt Maas over het werk van Bach. „Elke keer weer." Anno1921 Het koor (anno 1921) staat onder leiding van Wouter Verhage, een leerling van Jos van Veldhoven. Die wordt in Nederland, en daarbuiten, nog altijd be schouwd als de musicus die heel dicht bij de oorspron kelijke uitvoering van Bach blijft. Verhage probeert zijn jongens niet alleen zang- technisch klaar te stomen voor de Nationale Matt haus-Passion ('Niet middenin een woord ademen') maar geeft ook enige niet-vocale wenken en tips. „Er staan straks camera' s op jullie gericht. Dus - goed staan, rechtop en met gezonde trots. De trots van: 'Ik kan mooi zingen, maar ik loop niet naast m'n schoenen.' En let er tijdens de uitvoering op dat je niet zichtbaar gaapt, in je neus peutert of op je na gels bijt." De dirigent spreekt uit ervaring. „Ik stond als koorzanger alleen maar te wiebelen. Kon geen seconde stil staan." Even daalt in de repetitieruimte de hemel op aarde neer als de jongens sopranen, in zuiverheid en ontroe ring gelijk een engelenkoor, het onschuldige lam gods bezin gen: Am stamm des Kreuzes geslachtet... Hij is de tel kwijt, maar Jos van Veldhoven - die als gastdirigent actief blijft - moet in zijn le ven honderden keren de Matthaus-Passion hebben geleid. „En altijd woensdag 21 maart 2018 Arno Gelder Den Haag 'Stoffig? Matthaus Passion is juist kicken' —Jos van Veldhoven, dirigent

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 10