fjs boekenweek <k WEEKEND ChristenUnie wil regeerakkoord openbreken nu gasbaten teruglopen 15 jaar Westerscheldetunnel De ChristenUnie wil desnoods het regeer akkoord openbreken nu de aardgasbaten fors dalen. Dat is nodig om de 'ereschuld' aan Groningen in te lossen. Walcheren Sietske van Vossen (links) en Gwen Westdorp (allebei 13) spelen bugel en trompet in de Koninklijke Fanfare Accele- rando in Sint-Annaland. Muziek maken is leuk, vindt Sietske. „En het is vooral leuk om in een groep te spelen, want dan kun je samen een mooi concert geven." Veel Zeeuwse muziek verenigingen hebben moeite om jonge leden te vinden, maar bij Accelerando is dat anders. De helft van de leden is onder de dertig. FOTO MECHTELD JANSEN Tijdens de Boekenweek, met natuur als thema, verandert Magazine voor één keer in een boekenbijlage Tolgaarderen operator Michel is er vanaf het begin bij Coalitiepartner ChristenUnie wil dat het kabinet eerst Groningen fi nancieel gaat helpen, voordat alle extra inkomsten in de huidige eco nomisch gunstige tijd in andere mooie plannen worden gestoken. „Om de Amerikaanse president Trump maar te parafraseren: Gro ningen First", zegt partijleider Gert-Jan Segers. „Dat is een dure belofte, een ereschuld." In Groningen moet de gaswin ning de komende jaren worden te ruggebracht naar 12 miljard kuub. De schade aan woningen moet worden gerepareerd en de provin cie moet voorloper worden bij de overgang naar andere, schonere energie. Over wat dat allemaal gaat kosten, komt in de komende weken meer duidelijkheid. De vermin derde gasopbrengsten zullen er gens op de begroting moeten wor den opgevangen. Of'Groningen' ertoe kan leiden dat een deel van de in het regeerak koord voorgenomen investeringen en lastenverlichting op de lange baan worden geschoven, kan Segers nog niet zeggen. „Die politieke vraag kunnen we pas beantwoor den als we weten hoe duur het is." Wel denkt Segers dat één af spraak uit het regeerakkoord so wieso op de helling moet. VVD, Om president Trump te parafraseren: Groningen First CDA, D66 en ChristenUnie brach ten de gasinkomsten binnen de ka ders van de Rijksbegroting. Dit houdt in dat als de opbrengsten uit Groningen tegenvallen, het kabinet eigenlijk elders moet bezuinigen. De vier partijen deden dit omdat het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) twee jaar geleden met het advies kwam van een 'vlakke gas winning' van 24 miljard kuub per jaar; later werd die hoeveelheid bij gesteld naar 21,6 miljard kuub. De gedachte hierachter was dat de kans op aardschokken flink zou afnemen bij een gelijkmatige winning over het hele jaar. Tegelijkertijd zorgde zo'n stabiele winning ook voor sta biele én voorspelbare inkomsten. Die afspraak is achterhaald nu de SodM stelt dat de gaswinning zo snel mogelijk terug moet naar 12 miljard kuub en het kabinet dat ad vies heeft omarmd, meent Segers. „Dat betekent dat we de gemaakte afspraken tegen het licht moeten houden. Vroeg of laat moeten we met elkaar dat gesprek aangaan." »P6 CORSTEN^CORSTEN Voor SVRZ in Middelburg zoekt Corsten Corsten een Bestuurder Voor meer informatie zie www.corstencorsten.nl ^"1 svrz Nieuwsmedia muziek Met de mee i «i - jm. -Pk -p- - WEEKEND 12 'Geef Groningen voorrang' Hanneke Keultjes Laurens Kok Den Haag -Gert-Jan Segers (ChristenUnie) lorgtiniwland zaterdag 10 maart 2018 16°C In de loop van de dag droog, wel bewolkt pzc.nl Ook voor het laatste regionale nieuws Jaargang 260 De PZC is onderdeel van: Prijs €3,20 Geen krant ontvangen? Bel 088-0561510 8 7 1168! 5 5 5 5 4 7

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 1