i 9 OUDERS Mindmap Rechtop Gamen Fout Faalangst s Relativeren Magister Planning Negens Zittenblijven Laatbloeier donderdag 1 maart 2018 GO Smits: „Vooral in de on derbouw hebben veel jongens begeleiding nodig - zeker bij 'het leren om te leren'. Want hoe krijgt hij zes hoofd stukken geschiedenis in zijn hoofd?" Laat hem zijn 'leerstrategie' ontdekken. „Moeders zien graag dat hun kind zich een vol uur con centreert. Voor jongens werkt dit vaak niet: ze leren in korte stukjes en maken liever schets jes van de stof - een mindmap - dan een ge schreven samenvat ting." Woltring: „Laat vaders zich ook om het huiswerk bekommeren: zij zien dingen vaak an ders dan moeders." Houd rekening met de 'beweegdrang' van jongens. Woltring: „Dwing ze niet om aan tafel te leren. Als zij liever onderstebo ven op de bank dat boek lezen: prima. Het gaat erom wat werkt." Beperk het gamen, internetten en youtuben. Woltring: „Hier moet je écht streng op zijn: het kan voor jongens een verslaving worden, een vlucht uit de echte we reld, met echte taken en echt huis werk." Durf je zoon af en toe flink op zijn bek te laten gaan. Smits: „Een jon gen leert van fouten maken. Die moetje hem dus 'gunnen'. Pas met die 2 krijgt-ie door dat het anders moet." Wol tring: „Vraag: wat was je meest interessante fout? Dan kan je be spreken hoe het anders kan." Zeur zo min moge lijk. Smits: „Als je steeds hamert op wat misgaat, kan dat faalangst in de hand werken. Vooral jongens hebben dan de nei ging om de hand doek in de ring te gooien: 'dan doe ik toch niks meer'." Tuimelen ze in zo'n zwart gat, help ze met opkrabbelen. Woltring: „Pubers kunnen slecht relativeren: ze hebben jou daar naarstig bij nodig. Jij moet kalm de mogelijkheden die er nog wél zijn in kaart brengen." Je tiener begeleiden is niet: de tent overnemen. Smits: „Uit angst dat hun zoon het niet haalt, hebben sommige ou ders de neiging om maar met alles te hel pen. Bijvoorbeeld boe ken halen voor een boekverslag. Helpt op de korte termijn, maar niet op de lange: jon gens leren niet zelf din gen in gang te zetten." Kijk dus ook niet 24/7 mee met planning- en cijferlijsten als Magister. „Dat is echt hun pakkie- an." Wél doen: helpen met organiseren. Van der Wal: „Zondag is een goede dag om met het hele gezin de weekplan ning door te kijken. En dan pak je meteen ook de planning van je zoon mee: welke toets heeft hij wanneer en wanneer gaat hij leren?" Hecht niet teveel aan cijfers. Smits: „Voor de onderbouw geldt dat het belangrijker is dat een jongen leert hoe hij dingen moet leren dan dat hij negens haalt. Wil je toch iets over die teleurstellende vijf zeg gen, vraag hem dan naar zijn aanpak: valt er volgende keer meer uit te halen?" Tegenvaller: je zoon blijft toch een jaar zit ten. Vraag je af: is dit écht het einde? Smits: „We hebben de neiging zoiets als straf te zien maar het kan een zegen zijn. Het geeft kinderen de tijd een pas op de plaats te maken en meer grip op bepaalde vakken te krijgen." @RLO PPENHEIP1ER Relativeer. Oók als je kind van school af moet. Van der Wal: „Probeer boven dat ene teleur stellend moment uit te stijgen. Sommige jon gens zijn gewoon laat bloeiers en komen tus sen hun 20ste en 30ste prima op hun pootjes terecht."

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 9