Ambtenaren in opstand tegen nieuwe baas 'Neem condooms mee en verzet je niet als je wordt verkracht' Excursie- eizem 4 WITTE HUIS JARED KUSHNER De wonderboy van het Witte Huis is van zijn voetstuk gevallen. De omvangrijke rol vanTrumps schoonzoon Jared Kushner komt in gevaar nu hij geen toegang meer heeft tot topgeheime informatie. Javanka en Kelly zijn verwikkeld in een strijd om leven en dood De ambtenaren eisen alsnog ophel dering over zowel zijn 'flitsbenoe- ming' als zijn rol in het abrupte ontslag van drie andere topambte naren. Het Europees Parlement, zo besloot het gistermiddag, start een onderzoek. Selmayr werd op 21 februari be noemd tot adjunct-secretaris-ge- neraal en promoveerde nog de zelfde minuut tot secretaris-gene raal, als opvolger van de zeer geres pecteerde Nederlander Alexander Italianer. In een brief, in het bezit van deze krant, vraagt voorzitter Cristiano Sebastiani van de Brusselse ambte narenbond aan vice-Commissie- voorzitter Günther Oettinger van Personeelszaken waarom de Com missie, die altijd transparantie preekt, haar benoemingen in een Olympisch tempo en in het geheim afwikkelde, en vacatures niet zoals te doen gebruikelijk vooraf bekend zijn gemaakt. Geloofwaardigheid Sebastiani stopte bij zijn brief een reeks krantenknipsels en zegt dat de geloofwaardigheid van de Com missie, 'zowel in- als extern', zwaar in het geding is. Sebastiani zegt ook dat het erop lijkt dat Selmayr meteen begonnen is hem onwelgevallige directeuren- generaal eruit te gooien, aldus een angstklimaat vestigend 'dat binnen onze instelling absoluut onaan vaardbaar is'. Sebastiani wil van Oettinger ook weten of het waar is dat de weggestuurde directeuren- generaal, die er soms bij de Com missie al decennialang op hadden zitten, pas de avond tevoren hoor den dat ze hun functie verloren. Van zijn contacten bij de Com missie heeft Sebastiani inmiddels begrepen dat alle andere Commis sarissen over de benoemingencar rousel vooraf niet waren geïnfor meerd, en Oettinger zelf pas in de laatste minuut. De briefis opmerkelijk, omdat de Brusselse ambtenaren doorgaans door en door loyaal zijn aan hun bazen. De laatste keer dat ze mas saal in opstand kwamen was toen oud-Commissievoorzitter José Ma- nuel Barroso in hun ogen de repu tatie van Europa schaadde door zijn omstreden overstap naar zakenbank Goldman Sachs. keer weer! de mooiste door heel Europa y - Verre reizen www.dejongintra.nl/busreizen De geheimste geheimen van de Amerikaanse overheid blijven voor lopig verborgen voor Jared Kushner: zijn toestemming om ze in te zien blijkt vorig week ingetrokken. Dat betekent bijvoorbeeld dat hij de da gelijkse veiligheidsbriefing van de inlichtingendiensten voor de presi dent niet langer mag lezen. Onlangs bleek dat Kushner en tientallen andere medewerkers van de president slechts een tijdelijke machtiging hadden voor het inzien van vertrouwelijke documenten, omdat antecedentenonderzoeken door de FBI nog altijd niet zijn afge rond. Om te voldoen aan veiligheids voorschriften besloot stafchef John Kelly deze mensen niet langer toe gang te geven tot de gevoeligste informatie. Het Witte Huis stelt dat het besluit geen invloed zal hebben op de rol van Kushner - hij zou gewoon zijn werk kunnen blijven doen, ook als het om buitenlandbeleid gaat. Maar veel analisten hebben daar twijfels over. Hoe kan hij effectief onderhan delen over vrede in het Midden-Oos ten, een onderwerp dat Trump aan zijn schoonzoon toevertrouwde, als hij geen toegang heeft tot alle infor matie die Amerika verzamelt in dat gebied? De geloofwaardigheid van Kushner is aangetast, nu de hele we reld ervan op de hoogte is dat hij niet mag weten wat de Amerikaanse in lichtingendiensten weten. Volgens bronnen van de The New York Times zal zijn portefeuille flink krimpen. Kushner is kwetsbaar voor beïnvloe ding. Zijn vastgoedbedrijf zit in fi nanciële problemen, hij heeft veel banden met buitenlandse investeer ders en had tot vorig jaar geen enkele ervaring in een baan bij de overheid. De formulieren waarop hij bij zijn aantreden buitenlandse contacten en financiële belangen moest opgeven, waren incompleet. Vertegenwoordigers van China, Mexico, Israël en de Verenigde Arabi sche Emiraten wilden Kushner ma nipuleren, volgens de The Washing ton Post. Amerikaanse inlichtingen diensten zouden hebben opgepikt dat landen zijn naïviteit en zakelijke belangen wilden uitbuiten om in vloed op hem uit te oefenen. Die in formatie zou een van de redenen zijn dat Kushner nu weggehouden wordt bij topgeheim materiaal. In theorie kan Donald Trump als president wel besluiten toch gewoon informatie met Kushner te delen. Mysterieus Kushner (36) begon vorig jaar nog als imposant doch mysterieus manusje van-alles van de president. Hij zou vrede in het Midden-Oosten regelen, onderhandelen met Mexico en China, reïntegratie van gevangenen verbeteren, de verslavingscrisis het hoofd bieden en werken aan het op knappen van Amerika's infrastruc tuur. Trump zou FBI-directeur James Comey hebben ontslagen mede op aandringen van Kushner. Maar hij heeft sindsdien veel aan invloed verloren. Toen generaal John Kelly vorig jaar de baas werd van de presidentiële staf, legde hij Kushner aan de leiband. Kelly werd aangesteld „In een lugubere, knalroze kamer in Edo State, Zuid-Nigeria, be looft een mensensmokkelaar ons via Libië naar Europa te brengen. In het hotel, dat ook dienst doet als bordeel en hoofdkwartier van smokkelbendes, knippert neon licht. We doen ons voor als migran ten die proberen Italië te bereiken met de hulp van een 'wervings agent' die werkt voor smokkelaars aan de Nigeriaanse kant van de route naar Europa." Zo begint het spannende relaas van de journalis ten Nima Elbagir en Lillian Leposo dat CNN gisteren openbaar maakte. Edo State is een van de grootste 'vertrekpunten' in Afrika. Elk jaar worden er tienduizenden mensen van hieruit illegaal naar het noor den gesmokkeld. Het gaat om men sen die oorlogsgeweld ontvluchten en om economische migranten, op zoek naar een beter leven op het Europese continent. Maar ze zullen donderdag 1 maart 2018 GO Ambtenaren in het Europees Parlement komen in opstand. Een deel van de ambtenarij keert zich tegen de benoeming van de Duitse jurist Martin Sel- mayr in een topfunctie. Frans Boogaard Brussel Günther Oet tinger. fotoepa I Schotse Hooglanden 10-daagse busrondreis reiscode: eegb304 Vertrekgarantie vanaf 699* 40 Shades of green 9-daagse vlieg-busrondreis reiscode: evie408 Vertrekgarantie vanaf 899* Ierland rondreis 15-daagse busrondreis reiscode: eeie305 Vertrekgarantie vanaf 1349* V1*; V <V"T Busreizen Autoreizen Vliegreizen Steden reizen Bel 0180 - 457 803 of ga naar uw ANVR reisadviseur Reissom exd. 19,50 reserveringskosten, eventuele vluchttoeslagen en €2,50 Calamiteitenfonds De afbrokkeling vanTrumps wonderboy Karlijn Van Houwelingen Washington —Medewerker van het Witte Huis Nima Elbagir kreeg van men sensmokkelaars condooms mee, want 'mannen willen din gen van jullie', luidde de waar schuwing aan de journaliste van CNN. Undercover wilde ze zich van Nigeria naar Europa laten smokkelen. Hans van Zon Rotterdam/Edo CNN-journaliste Nima Elbagir. FOTO CNN

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 4