Muziek voor jong en oud 4 Toneel Meeleven met een persoonlijke tragedie, dat is dé motor van theater. M its aan één voorwaarde is voldaan. Het moeten levensechte personages zijn, van vlees en bloed. Dat zijn de vijf hoofdpersonen van Vele hemels boven de zevende' zeker. Maan doet tijdens eerste clubtour Goes aan Bij Peter van Dijk is alles mogelijk e debuutroman Vele hemels boven de ze- ivende van Griet Op Ide Beeck uit 2ot3 is multiperspectivis- tisch opgebouwd. Dat betekent dat elk van de personages zijn eigen ruimte en aandacht krijgt. Per hoofdstuk neemt één van die vijf personages het woord, in de ik-vorm. Bij het le zen is dat wel eens een handicap (er moet soms eens teruggebladerd wor den), maar het grote voordeel is dat je telkens diep kunt doordringen in de ziel van die persoon. Nu, bijna vijfjaar later, is inmid dels ook duidelijk geworden, dat Vele hemels boven de zevende veel autobio grafische elementen bevat. Haar lite raire werk valt wel niet volledig sa men met het leven van Griet Op de Beeck, maar het is wel degelijk uit dat leven gegrepen. Dat heeft de schrijf- Waar wordt gezwegen, spreken andere dingen ster zelf bevestigd, na publicatie van haar vierde roman, Het beste wat we hebben (zie kader). In een roman kan altijd wel het een en ander open gelaten worden, de le zer vult dat zelf wel in. Bij een verfil ming (die was er vorig jaar) of bij een toneelversie (eind februari in pre mière gegaan) wordt die invulling onvermijdelijk door de makers ge daan. Maar in Vele hemels boven de ze vende blijft héél veel tussen de regels steken. Dan kan er van een sterk ver haal nog iets veel sterkers gemaakt worden. Vele hemels boven de zevende gaat over een familie. Vader (os is eigenaar van een restaurant, maar al heel lang meer getrouwd met de fles dan met zijn babbelzieke vrouw. Hij draagt een groot geheim met zich mee, over een familietragedie die jaren geleden plaatsvond. „Sommige mensen ver geten niks. Ik probeer zoveel moge lijk te vergeten", is zijn motto. En zijn conclusie aan het slot is ook duide lijk. „Ik vind het oké dat ik oud ben. Dan hoefik tenminste niet meer zo lang." Andere centrale figuren zijn de twee dochters van Jos. Dat zijn Eva en Elsie. Eva is de zorgzame, altijd vriendelijke single met het goed ver borgen zelfbeeld-in-puin. Haar stille worsteling is zonder hoop. Ze is een toegewijde medewerker in het ge vangeniswezen, maar eigenlijk is ze zelf een gevangene. Aan het einde van de roman kiest ze voor een be vrijdende sprong 'die alles op zal los sen'. Dat is het moment waarop haar weifelende, zoekende zus Elsie - met eerder een overmaat aan voor de spiegel opgebouwd zelfbeeld - dan toch durft te kiezen voor zichzelf en niet voor haar gezin. „Omdat ik Eva niet heb kunnen redden, maar mij zelf nog wel." Zij kiest voor een bui tenechtelijke relatie met Caspar. Dat is een kunstenaar met (het is een op vallend thema) ook al een bloedeloos huwelijk. Als minnaar van Elsie kan hij eindelijk toekomen aan zijn roe ping om schilder te mogen zijn. Hun seksuele tweede jeugd voert hen bei den naar een nieuwe hemel, 'ver bo ven de zevende'. Troost Voor de derde generatie is er de hoop. Lou is nog maar 12, en de dochter van Elsie. Ze zit in het eerste jaar van de middelbare school, maar heeft geen geluk met het vinden van vriendin nen. Vooral één ander meisje maakt haar het leven zuur. Ze vindt een beetje troost bij Eva, die haar hoog- sensitiviteit herkent. Zijn deze vier vrouwen die éne Griet Op De Beeck? Alledaagse levens in een alledaags gezin, zo lijkt het. Maar door een sfeer van hardnekkig zwijgen - niet alleen over dat bewuste familiege heim, ook over overspel en zelf moordgedachten - krijgt het alle daagse een zware lading. Waar gezwegen wordt, spreken an dere dingen. Blikken, gebaren, bewe- 5 REDENEN OM UIT TE GAAN Pop Kindertheater donderdag 1 maart 2018 P2 Het alledaagse krijgt een zware lading Willem Nijssen Veel muziek de komende dagen op de Zeeuwse podia. Voor jong en oud. In Nieuw- en Sint Joos- land een muzikale vertelvoorstel ling voor kinderen, in Goes een concert voor jongeren. In Middel burg en Vlissingen blues, Neder landstalig en klassiek, wat door gaans een wat ouder publiek aanspreekt. Ze is nog maar 21 jaar oud, maar nu al een landelijk idool. De Utrechtse zangeres Maan de Steenwinkel, of kortweg Maan, won in 2016 The Voice of Holland en timmerde het af gelopen jaar hard aan de weg. Zo bracht ze in het najaar van 2017 haar twee eerste albums 'AM en PM uit én begon ze in december aan haar eerste clubtour met eigen liveband. Op 1 april 2016 won de zange res een gouden plaat voor haar single Perfect World, die geproduceerd werd door de Nederlandse dj-producer Hardwell. Ook haar tweede single, Ride werd een gouden plaat en haalde de hitparade. In 2016 was Maan voor het eerst te horen als stemactrice in de film Sing. Verder was de zangeres te zien in verschillende program ma's, waaronder Beste Zan gers, Dance Dance Dance, Van Der Vorst Ziet Sterren, De TV Kantine en The Big Music Quiz. In februari vorig jaar ontving Maan de Doorbraak van het Jaar-award tijdens de 100% NL Awards. 't Beest Goes, zaterdag, 20.00 uur Peter van Dijk neemt al zingend kinderen mee naar een wereld waarin alles mogelijk is. De theater maker komt met een muzikale ver telvoorstelling voor peuters en kleu ters, gebaseerd op het prentenboek Nog 100 nachtjes slapen. In het boek speelt Dorus de hoofdrol. Het meisje moet nog 100 nachtjes sla pen voor ze jarig is, maar besluit zelf al een feestje te houden. De Wegwijzer Nieuw- en Sint Joosland, zondag, 15.00 uur

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 48