3 krekenen plassen week woensdag en afgelopen maandag water op de baan ge bracht; in totaal 300.000 liter. Ik denk dat nu op een oppervlakte van 50 bij 70 meter geschaatst kan wor den. Eigenlijk zou er nog een laagje over heen moeten, maar laten we vandaag maar lekker gaan schaat sen. De vorst is zo weer voorbij." Op de ijsbaan in Goes-Zuid aan het Jim Morrisonpad is het woens dagmiddag lekker druk. De een be heerst de kunst van het schaatsen al genoeg om te kunnen ijshockeyen, voor de ander is het vooral een kwestie van vallen en opstaan en weer vallen. Julia Tavenier (8) en haar broertje Simon (6) hebben een Laten we vandaag maar lekker gaan schaatsen. De vorst is zo weer voorbij witte stoel als steun op het gladde ijs. Simon ligt meer op het ijs dan dat hij op de schaats staat, maar dat weerhoudt hem niet om dapper door te gaan. „We komen van Wal cheren, uit Serooskerke", zegt hun moeder Ellen. „We wilden op de vrije woensdagmiddag gaan schaatsen, want donderdag is er na school maar weinig tijd. Ik ben eerst naar Oudelande gereden, maar daar was de baan nog niet open. En toen hoorden we dat je hier in Goes kon schaatsen. Ik had natuurlijk ook dichter bij huis kun nen gaan schaatsen op de kreek bij Sint Laurens, maar dat vind ik toch niet veilig genoeg voor de kinde ren." Het voordeel van de Goese ijs baan is dat de omringende bebou wing de wind breekt. Op de ijsbaan in Schuddebeurs zijn het geen flats en rijen woningen, maar bomen die voor enige beschutting zorgen. Ook hier zijn veel ouders met jonge kin deren die hun eerste schaatsles krij gen op het stukje van de baan waar het ijs dik genoeg is. Natuurgebied Hier en daar wordt ook buiten de officiële schaatsbanen geschaatst. De kreek in natuurgebied 't Sloe is door een groepje geoefende schaat sers ontdekt. De kreek is niet hele maal bevroren. Toch nemen ze het risico. Met de kerncentrale op de achtergrond hebben ze genoeg ruimte om op hun noren stevig door te trekken. In de loop van de woensdagmid dag trekt de wind flink aan. Op de stormvloedkering is zelfs een snel heidsbeperking ingesteld en wor den auto's met aanhanger geweerd. De golven op de Oosterschelde hebben witte koppen. Het ver waaide schuim bevriest op de oe ver. Op de vlakte tussen Sint Laurens en Grijpskerke houdt niets de wind tegen. Het voelt aan als op een Sibe rische toendra. Maar de ijzige wind weerhoudt tientallen schaatsers er niet van om op de kreek op te gaan. Nog even gauw de ijzers onderbin den. Nu kan het nog. donderdag 1 maart 2018 - Douwe Wortman, ijsmeester Carlijn schaatst in Axel Ondanks de ijzige wind wordt bij Sint Laurens geschaatst op de kreek bij de Zandvoortweg. De kinderen Lynn, Nio, Dena, Levy, Nyno, Luna, Fleur, Carlijn en Damian gaan als eerste de ijsbaan in Axel op. A Schaatsen in natuurgebied 't Sloe bij Borssele.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 31