ftt U 9 Als zo'n grote vent zo tekeer gaat, zou hij die agenten bij wijze van spreken zo lanceren Turkse hoop op nieuw reisadvies derd beren achterna wordt gezeten." Buiten is de lucht helder blauw en het is net bo ven het vriespunt. Paul Selier loopt op blote voe ten. Zijn schoenen staan naast zijn donkere Merce des SUV. „Hij had in zijn broek geplast", vervolgt lansen. En hij roept volgens haar: „Ze willen mij en mijn familie vermoorden." De politie komt ter plekke, de agenten proberen hem te kalmeren. „Meneer Selier, Paul luister", hoort Jansen de agenten zeggen. De agenten hoe ven niet om zijn naam te vragen. Ze kennen Paul Selier langer dan vandaag, bevestigen meerdere bronnen binnen en buiten het politiekorps. Paul is een cokegebruiker die zeer geregeld doorslaat. IJzersterk. Hij kan goed vechten en daar maakt hij ook gebruik van. Al jaren. Soms brengen ze hem naar een cel waar hij uit raast. Andere keren naar het Westeinde Zieken huis. De weken voorafgaand aan zijn dood is hij verschillende keren opgenomen in het MCH Westeinde-ziekenhuis, vertelt een bron. „Paul was onderkoeld, nauwelijks in bedwang te houden door zijn cokegebruik. Hij reageerde zeer ex treem." Selier zou zelfs zo vaak in de isoleerkamer van het Westeinde zijn opgenomen, dat die ruimte de 'Selier-kamer' wordt genoemd. „Huuuw! Huuuw!" imiteert een andere getuige van het incident in de haven het gedrag van Selier. „Die man was echt he-le-maal de weg kwijt. Hij was zo boos en deed zo lelijk dat die agenten hem niet onder controle kregen. Het is echt een heel grote vent. Als zo'n grote vent zo tekeer gaat, zou hij die agenten bij wijze van spreken zo lanceren. Zo'n vent was het wel." De eigenaresse van een zeilschip die ook alles zag: „Het was pijnlijk om te zien. Hij bleef maar rennen en ijsberen en om politie vragen, ook al stond de politie pal voor zijn neus. Ik denk dat er op een gegeven moment wel vijftien a twintig agenten waren. Het viel mij op dat de politie zo te rughoudend was en voorzichtig. Ik dacht alleen maar: grijp in!" En dan ziet ze hoe Selier het water in springt. Te vergeefs poogt de politie hem eruit te krijgen. Hij wil geen hulp, geeft hij de agenten te verstaan. Ook al moeten zijn voeten in het koude water ijsklom pen geworden zijn en moet het gevoel in zijn han den allang zijn verdwenen. Uiteindelijk lukt het zes man van het safe-rescueteam van de Scheve- ningse brandweerkazerne - dat is uitgerukt met surfplanken - hem eruit te vissen. Ambulanceper soneel slaat een reddingsdeken om hem heen. In de auto van Selier vindt de politie een steekwapen. Veel vrienden en bekenden van Selier willen niet meewerken aan dit verhaal. Sommigen wel. Zij beschrijven dat het 'mis' is met hem. „Als hij niet heeft gebruikt is het zo'n lieve jongen, maar onder invloed van die coke verandert hij helemaal. Zo zonde", vertelt een vriend van de familie „La ten we het erop houden dat hij de laatste tijd niet zo lekker in zijn vel zat", beschrijft een ander om floerst. „Zijn broer Henk heeft hem heel wat week enden uit de shit moeten halen. Op een gegeven moment ging dat niet meer." De autohandel die Paul met zijn broer runde, liep volgens deze kennis stuk op het cokegebruik. „Hij reed met een auto dwars door de pui heen. Dat soort akkefietjes gaat mensen opbreken." En dan, op 2 februari, is Paul Selier dood. Na zijn arrestatie op de vroege ochtend, midden op straat in Waddinxveen. De politie arresteert hem naast zijn SUV. Het onderzoek naar die arrestatie en het daarbij gebruikte geweld loopt nog. Voor volkszanger John Medley, die de demon stratie vandaag op het Malieveld heeft georgani seerd, blijft Paul desondanks de lieve man die hij nog kende van zomers op de camping in Bergam bacht. „Weet j e, ik ben ook vader. Wat nu als het mijn zoon was die iets verkeerds heeft gebruikt? En ik krijg hem niet meer thuis door zo'n arresta tie? Dat is toch niet te verkroppen." Na de vrijlating van de Duitse journalist Deniz Yücel uit een Turkse cel heeft de Turkse re gering goede hoop dat de aan gescherpte reisadviezen van Duitsland voor Turkije onge daan worden gemaakt. Dat heeft de Turkse premier Bi- nali Yildirim gezegd tijdens de Veiligheidsconferentie in München. In juli, nadat de Duitse mensenrechtenacti vist Peter Steudtner in Turkije werd gearresteerd wegens steun aan een gewapende ter roristische organisatie, ver scherpte Duitsland het reis advies voor Turkije. Het mi nisterie van Buitenlandse Za ken waarschuwde tegen wil lekeurige arrestaties die in alle delen van het land konden voorkomen, met inbegrip van de regio's die door toeristen worden bezocht. Steudtner werd in oktober vrijgelaten. Vrijdag kwam Yücel, de meest prominente Duitse gevan gene die op beschuldiging van terrorisme in een Turkse cel zat, vrij. Volgens het ministe rie van Buitenlandse Zaken zijn er echter nog vijf andere politieke gevangenen in Tur kije die de Duitse nationali teit hebben. Rutte blijft z'n mensen soms te lang steunen Twee jongeren vallen uit Drentse 'discobus' Twee jongeren zijn in de nacht van zaterdag op zondag in Meppel gewond geraakt toen ze uit een zogenoemde discobus vielen. De bus, die jongeren na het stappen naar huis vervoert omdat lijn dienstbussen niet meer rij den, reed in een bocht toen een 18-jarige man en een 17- jarige jongen tegen de deur aan kwamen. Die ging open en de twee vielen op straat. De bus is in beslag genomen en wordt onderzocht. Cel voor Duits IS-meisje Een 17-jarige Duitse aanhang ster van IS is door een Iraakse recht bank tot een ge vangenisstraf van zes jaar veroor deeld. Het proces werd voor een jeugdrechtbank in Bagdad achter ge sloten deuren ge voerd. Het school meisje was in 2016 verdwenen nadat ze zich tot de is lam bekeerd had. In 2017 dook ze op in Mosul. 'Roze' senior gaat dansen Homoseksuele se nioren moeten zichzelfkunnen zijn. Dat is het doel van een reeks dansvoorstellin gen op muziek van Spinvis. Dan sen doen acht ho moseksuele senio ren zelf. Man schiet op feestvierders Een schutter heeft in de Zuid-Russi sche regio Dage- stan het vuur ge opend op mensen die het volksfeest Maslenitsa (pan- nenkoekenfeest) vierden. Daarbij zijn zeker vier vrouwen gedood en vier anderen gewond geraakt. De schutter is vol gens de politie doodgeschoten. Het motief voor de schietpartij is nog niet bekend. maandag 19 februari 2018 Paul Selier zou zo vaak in de isoleerkamer van het Westeinde-ziekenhuis zijn opgenomen, dat die ruimte de 'Selier-kamer' wordt genoemd. - Ooggetuige MÜNCHEN VVD-prominent Ben Verwaayen gisteren in het tv-programma Buitenhof. MEPPEL Twee mannen navigeren met een kar door de ondergelo pen straten van Bagdad. De Iraakse hoofdstad kwam deels blank te staan na een ongewoon zware regenval dit week einde. Er viel 42 millimeter in dertig uur tijd. fotoap BAGDAD ROTTERDAM KIZLIAR OVERSTROMING

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 9