8 De dood van de Haagse auto- en haringhandelaar Paul Selier, die om het leven kwam bij zijn arrestatie, is volgens bekenden onbegrijpelijk: het was zo'n lieve man. Maar er was ook een andere kant van Selier. Hij sloeg geregeld door en was een bekende van de politie. DOOD BIJ ARRESTATIE PAUL SELIER Het filmpje gaat op 2 februari als een razende over het internet: daar ligt Paul Selier (39) op de grond midden op straat in Wad- dinxveen, 's ochtends om 6 uur, met twee politieagenten bovenop hem. Een van die agenten stompt hem meerdere keren. Wat er aan de video vooraf gaat, weten we niet. Wel wat er na komt: Paul Se lier sterft. Wéér een dode bij een arrestatie. De zaak-Mitch Henriquez, die stierf na zijn hardhandige aanhou ding in het Zuiderpark, ligt nog vers in het geheu gen. En nu ligt er weer een man op straat die sterft nadat hij klappen krijgt van de politie. 'Buitensporig politiegeweld', constateert de Haagse zanger en entertainer John Medley, een vriend van Selier. „Eerst was het Mitch Henriquez, nu is het Paul: wie is de volgende?" Hij kent Paul als een 'lieve, rustige jongen', zegt Medley. „Het was geen braniemaker, eerder een harde werker. We dronken meestal wat tijdens een optredentje, gewoon leuk, een en al gezelligheid." Uit het eerste sectierapport wordt niet duidelijk waaraan Selier is overleden. Desondanks organi seert Medley, samen met andere bekenden van de Haagse auto- en haringhandelaar, vandaag op het Malieveld in Den Haag een demonstratie tegen po litiegeweld. Maar er is nog een andere kant van Paul Selier. Een kant die niet per se iets zegt over het politie optreden bij zijn arrestatie, maar wel meer context geeft bij wat er gebeurd is. „Het lijkt wel of die man god is en helemaal niets fout kan doen", zegt de Scheveningse mevrouw Jansen. „Het strookt echt zó niet bij wat ik bij mij op de kade heb zien ge beuren." Ze doelt op de zondagmorgen van 7 januari. Op die ochtend loopt Paul Selier de Oud Gerefor meerde Kerk in het Scheveningse Havenkwartier binnen. Hij kijkt verward om zich heen, vertelt een getuige. En loopt direct weer naar buiten. Niet veel later bellen er mensen naar alarmnummer 112: er loopt een verwarde man door het havengebied. Jansen, die in een van de appartementen bij de haven woont, komt net terug van een rondje hard lopen. „Er kwam een meisje op de fiets naar me toe, helemaal in paniek. Ze was bang dat die man haar wat aan zou doen." Jansen is naar eigen zeggen 'niet zo bang aange legd' en loopt achter Selier aan. „Hij schreeuwde ongelofelijk hard. Het geluid deed me denken aan een aangeschoten wild zwijn, alsof hij door hon- maandag 19 februari 2018 GO De duistere kant van een lieve, rustige man Jorina Haspels-Goudriaan Marcia Nieuwenhuis Scheveningen De Scheve ningse haven. FOTOSIJMEN HENDRIKS/HOLLANDSE HOOGTE - i 1 1

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 8