Herbouw afgebrande Sint-Niklaaskerk Passieconcert door koor Asaf in Axel Carnavalsverenigingen slijten hun praalwagens aan elkaar voor volgend jaar Informatie over plannen gemeente EN 21 Houdt het dan nóóit op? Nee, niet voor de liefhebbers. Nü is het tijd om zaken te doen. Op een markt in Kloosterzande, bijvoorbeeld. 'v... v zv ^meel wagenbouwers treffen elkaar zater- dagmiddag eerst in Kloosterzande. Op het terrein van landbouw- mechanisatiebedrijfWeemaes aan het Hof te Zandeplein proberen carnavalsverenigingen hun praal wagens helemaal of deels aan el kaar te slijten. Een paar dagen ge leden pronkten ze er nog mee, nu hopen ze er met het oog op de vol gende carnavalseditie nog wat voor te vangen. „Het is alsof je een nieuwe auto gaat kopen", zegt Wil Vriens. „Je informeert eens naar de prijs, loopt weg, drinkt eens wat en wel licht komt er dan wel iemand op je af." De Brabander probeert de car navalsmarkt in Kloosterzande elk jaar aan te doen. „Wij kopen nooit een hele wagen, we zoeken naar onderdelen. We willen natuurlijk altijd met iets nieuws voor de dag komen, maar het probleem begint nu wel te worden dat alle wagens die hier staan van origine ook uit Brabant komen. Op eentje uit Sas van Gent na." Er is dus een risico dat je met onderdelen naar huis gaat, die een ander later herkent. Tegelijkertijd heeft geen enkele bouwer van de grootste praalwagens de illusie dat alles van onder tot boven nieuw kan worden opgebouwd. „Daar hebben de meeste bouwclubs he lemaal geen capaciteit voor", zegt Vriens. „Je kunt dan wel zeggen - V 22* -2É - dat onderdelen kopen een beetje flauw is, maar dan moet je zelf maar komen helpen bouwen." Hij heeft al interesse getoond in wat onderdelen, maar de verko pende partij laat nog even op zich wachten. „Weet je, we zijn nog maar drie dagen na carnaval, hè. En toch kriebelt het alweer. Wat wil je ook, als je gewend bent om het hele jaar avond aan avond in een loods een wagen te bouwen." Een beetje praalwagen doet tus sen de drie- en zevenduizend euro, weet Roderick de Jong van De Boelies in Kloosterzande. „Het ligt er aan of je het onderstel er ook bij verkoopt. Voor onze wagen is al interesse getoond, dus die ra ken we wel kwijt." De meeste wagens die zaterdag in Kloosterzande worden ver kocht, doen een dag later in Osse nisse en Zeedorp nog één keer met hun 'oude baasjes' mee aan de op tocht. Het bonte gezelschap zorgt in Zeedorp voor een bijzonder plaatje. Aan de ene kant van de zeedijk langs de Westerschelde grazen de schapen onverstoorbaar door, terwijl aan de andere kant de kleurige stoet en prachtig uitge doste loopgroepen in combinatie met het zonnetje voor haast Brazi liaanse toestanden zorgen. Als je na een zware feestweek dan toch nog één keer alles uit de kast moet halen, dan kun je het ook maar be ter goed doen. En dus zorgen de carnavalvierders met hun kleur rijke stoet voor heerlijk portie kol der in de polder. De kerk in Westkapelle, net over de grens bij Sluis, brandde in maart 2013 af. Een groot deel er van, waaronder de toren, stortte in. Alleen de geblakerde muren, die snel werden gestut, bleven overeind en jarenlang onaange roerd, omdat er discussie ont stond over wie wat moest betalen, en over de vraag of de kerk weer moest worden opgebouwd. Uiteindelijk besloten kerkeige- naar en gemeentebestuur van Knokke-Heist tot herbouw. Het pand zal een ruimte voor multi functioneel gebruik hebben, en een kleiner 'sacraal gedeelte'. De nieuwe toren krijgt een modern, transparant uiterlijk. Ook het plein voor de kerk wordt opge knapt. De eerste steen wordt offi cieel op 26 maart gelegd, precies vijfjaar na de brand. De renovatie kost 5 miljoen euro. De bouw duurt naar verwachting een kleine twee jaar. HULST Voor alle plaatsen in de gemeente Hulst gaat hetzelfde bestemmingsplan gelden. De ge meente wil het gelijktrekken. De binnenstad, Absdaalseweg, Havenfort en Stationsplein in Hulst en de bedrijventerreinen vormen de uitzondering. In een bestemmingsplan staat bijvoorbeeld of je op een stuk grond mag bouwen. Het plan ligt ter inzage in de gemeentewinkel. Tijdens informatieavonden in Kloosterzande (27 februari in het Dorpshuis) en Hulst (28 februari in het stadhuis) wordt meer uit leg gegeven. Beide avonden zijn van 18.30 tot 20.30 uur. Het koor treedt meerdere keren per jaar op. Dirigent Anton de Kort kiest elke keer een specifiek thema. „Deze keer een volledig romantisch repertoire", vertelt hij. „De passie- tijd is net begonnen, en vóór de stroom van de grote Passionen uit willen wij met minder bekende werken uitpakken." Centraal staat het Stabat Mater van de Beierse componist Joseph Rheinbergher. Dat is een Middel eeuws gedicht waarin de smart van de moeder wordt weergegeven, die bij haar stervende aan het kruis staat. Mezzosopraan Marion Kreike zingt twee aria's uit het Stabat Ma ter van Pergolesi, en het lied 'Hór mein Bitten' van Mendelssohn. Het koor zingt verder a capella liederen van Gounod en Jurjans en koorwer ken met orkest van Mendelssohn. TY speelt nog het Crisantemi van de operacomponist Puccini. Het concert in de Protestantse Kerk in Axel begint om 20.00 uur. Kaarten via asaf-koor-axel.nl. maandag 19 februari 2018 Heerlijk portie kolder in de polder Raymond de Frel Kloosterzande - - -• .iét' Ossenisse: de polderjongens stonden op de Scheldedijk te kijken en gaan naar hun wagens voor de laatste optocht, fotocamileschelstraete A Kloosterzande: de carnavalsbeurs bij Weemaes. foto peter nicolai De herbouw van de Sint-Ni- klaaskerk in Vlaams Westka- pelle is eindelijk begonnen. Vijf jaar nadat het gebouw in de as werd gelegd, zijn de bouwkra- nen gearriveerd. Martijn de Koning Westkapelle Het koor Asaf bestaat meer dan een eeuw. Zaterdag 25 februari, samen met het TY Kamerorkest en organist Jan Oppeneer, voert het een Passieconcert uit. Jeanette Vergouwen Axel

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 66