Parkeerproblemen in Breskens worden onder de loep genomen 20 ZE Terneuzense Saskia coacht Curvy Models zv I odetijdschrift Glamour gaat samen met RTL5 op zoek naar hét nieuwe curvy topmodel van Nederland. Een modellenwedstrijd, maar met dat verschil dat deelnemers mini maal maat 40 hebben. „Ze zijn wel in shape", vertelt Van Langevelde. „Ze sporten en eten gezond. Ze passen alleen niet in het beeld van een model dat we kennen." Glamour wil het ideaal beeld van lang en slank in de mo dewereld doorbreken. „Mooi zijn zit niet in een kledingmaat. Wij bereiken maandelijks 266.000 meiden, zij hebben niet allemaal maat 34." Volgens de creative director zit ten er leuke elementen in 'Curvy Supermodel'. Zo is de presentatie in handen van Anna Nooshin en is er een aflevering waarin make-up goeroe NikkieTutorials de make- up verzorgt. „En Nigel Barker zit in de jury, ook niet vervelend om naar te kijken." Iets met mode „Ik hoop dat vrouwen beter in hun vel gaan zitten", vertelt Van Lange velde. Maar hoe zit dat bij haar? „Ik ben blij met mijn lichaam. Ik ben gezond, maar zeker niet dun. Ik hou van cola en friet en heb net als ie dereen mijn onzekerheden." De Terneuzense heeft het ver geschopt. Ze reist voor haar droombaan de hele wereld over. Als kind al wilde ze 'iets met mode doen'. „Op mijn achttiende ben ik i naar de MTS voor mode en kleding in Den Haag gegaan, en naar de kunstacademie in Rotterdam. Ver- Nigel Barker zit in de jury. Ook niet bepaald vervelend om naar te kijken volgens heb ik stagegelopen bij ELLEgirl. Daarna is het snel ge gaan." Na ELLEgirl kwam Gla mour, ELLE,VOGUE en uiteinde lijk kwam ze weer bij Glamour te recht. „Ik had nooit gedacht dat ik op een dag shoots zou doen met Doutzen Kroes en Karlie Kloss..." Ze heeft veel te danken aan haar opvoeding en voelt zich, ondanks dat ze in Amsterdam woont, nog steeds Zeeuwse. „Mijn werkhou ding heb ik van mijn ouders. Die hadden een restaurant in Terneu zen, dus ik hielp daar veel." On danks dat ze nu in een glamour- wereld werkt, blijft ze nuchter. „Het is leuk om chique cadeaus te krijgen en feestjes bij te wonen. Maar het hoort bij mijn baan, dit is niet het dagelijkse leven." Dat beloofde wethouder Chris van de Vijver afgelopen week in een ge sprek met de Bedrijfsbelangenver eniging Breskens en kandidaat raadslid Luciën van de Broecke van Lijst Babijn. Samen met D&T ijvert die partij voor verbetering van de parkeermogelijkheden in het kust dorp. Eén van de problemen is de blauwe zone. „Het blijkt dat die niet goed aangegeven staat", conclu deert Van de Vijver. Daardoor krij gen regelmatig mensen een boete We gaan kijken hoe we die blauwe zone beter zichtbaar kunnen maken omdat ze hun parkeerschijf niet achter de voorruit hebben gelegd. „We gaan dus kijken hoe we die blauwe zone beter zichtbaar kun nen maken", geeft de wethouder aan. „Op de parking van de Plus-su- permarkt staan grote borden, en dat helpt. Dus dat kan elders in het dorp ook." Het idee van D&T om de blauwe zone een gedeelte van het jaar te laten gelden, noemt de wet houder onuitvoerbaar. „Dan moet je borden afdekken en blauwe stre pen steeds weghalen. Dat kan niet." Het gemeentebestuur wil nog meer zaken aanpakken. Zo wordt gekeken naar betere parkeermoge lijkheden op de Promenade, bij strandpaviljoen Breskens aan Zee. „Je moet er in de berm parkeren, maar het zit daar vol putten en 't is modderig als het geregend heeft", vertelt Van de Broecke. Ook zijn er plannen voor het verharden van de parking aan de Zandstraten, achter het Spuiplein. IN DE REGIO Kookcursus voor kinderen The Grey speelt op Local Heroes MIJN DORP, MIJN STAD maandag 19 februari 2018 'Mooi zit 'm niet in een kledingmaat' Saskia van Langevelde (38), op gegroeid in Terneuzen, is Crea tive director bij Glamour en vanaf maandag 26 februari te zien in het nieuwe RTL5 pro gramma 'Curvy Supermodel'. Gertie de Boey Terneuzen Saskia van Langevelde. fotoglamour - Saskia van Langevelde 'Curvy Supermodel', vanaf 26 februari, om 20.30 uur bij RTL5. Er zijn nogal wat zorgen en op merkingen over de parkeermo- gelijkheden in Breskens. De ge meente Sluis trekt het zich aan: samen met de dorpsraad en on dernemers worden bedenkingen en wensen op een rijtje gezet en waar mogelijk aangepakt. Martijn de Koning Breskens - Chris van de Vijver, wethouder HULST Stichting Hulst voor Elkaar houdt vanaf woensdag 28 fe bruari een tweewe kelijkse kookcursus voor kinderen in het gebouw Tabaks traat 22 in Hulst. De workshop staat onder leiding van Ria Kaan. De acht kooklessen zijn steeds van 14.00 tot 17.00 uur en zijn geschikt voor kinderen tus sen de 8 en 12 jaar. Deelnemers hoeven niets mee te nemen, er wordt gezorgd voor alle ingrediënten en kookgerei. Deelname is gratis en aanmelden kan door een e-mail te sturen naar info@hulstvoorel- kaar.nl. TERNEUZEN De Zeeuws- Vlaamse coverband The Grey speelt za terdag 24 februari hits uit de jaren zestig, zeventig, tachtig en negentig in Porgy en Bess Terneuzen. Het op treden maakt on derdeel uit van de serie Local Heroes, waarbij artiesten uit de regio kans krij gen op te treden. De band speelt vooral nummers die in de vergetelheid zijn geraakt, waar van sommige in een ander jasje zijn ge stoken. Zo komt er werk voorbij van onder anderen Me- linda Sikon, Fonny Sponselee, Paul de Silva en Rob Roose. De aanvang is om 20.30 uur. LONG TALL WESTDORPE Hoe ouder, hoe beter, moet de organisatie van Polderblues hebben gedacht toen ze de Brugse Long Tall Danny vroegen om zaterdagavond in 't Oude Raedhuis in Westdorpe te komen spelen. Niet dat Danny al tot de catego rie bejaard mag worden gerekend, maar zijn muziek toch ze ker wel. De Belgische gitarist nam een redelijk gevulde kroeg mee in de wereld van bluesgrootheden als Muddy Waters en Sonny Boy Williamson. De conclusie dat wat heel oud is best lekker kan blijven, zal door het publiek worden beaamd. FOTO CAMILE SCHELSTRAETE AXEL De Halle, 13.30 uur: Kaarten; Gezond heidscentrum, 10.00 uur: Formulie renbrigade; Grego- riuscentrum, 13.30 uur: Vrij kaarten, bil jarten; 't Trefpunt, 13.00 uur: Kaarten, biljarten; 19.00 uur: Biljarten; CLINGE Malpertuus, 13.00 uur: KBO biljarten; 13.30 uur: Koersbal; Café JoJo's, 20 uur: Bingo; HEIKANT 't Heike, 13.00 uur: Biljarten; HOEK De Lovenhoek, 09.30 uur: Biljarten; HULST Curamus Zoutest- raat 28,14 uur: Cre atief, spelletjes; De Serre, 14.00 uur: Bingo; De Blaauwe Hoeve, 09.00 uur: Handwerken; 14.00 uur: Sjoelen; De Lieve, 09.00 uur: Vrij biljarten, kaart jes maken; 13.00 uur: Biljarten; 13.30 uur: Jeu de boules; 20.00 uur: 't Lawait; Grote Markt, 08.30 -16.00 uur: Week markt; KLOOSTERZANDE WZC Antonius, 10.30 uur: Witte 't Nog; 11.30 uur: 't Frietpaleis- ken, 14.00 uur: In ternetcafé; De Bin nendeur, 13.00 uur: KBO biljarten; 13.30 uur: Koersbal; Café Tommy's, 19.30 uur: Kaarten; KOEWACHT De Lange Akkers, 14.00 uur: Zingen: SAS VAN GENT St. Albert, 13.30 uur: Bieden, joke ren, biljarten; De Statie, 13.00 uur: Koersbal; SINT JANSTEEN De Warande, 09.30 uur: 13.00 uur: KBO biljarten, bingo; 13.15 uur: Internet café; 13.30 uur: Jaarvergadering Zonnebloem; TERNEUZEN De Veste, 12.00 uur: Biljarten; 13.30 uur: Bieden en jokeren; Ter Schorre, 14.00 uur: Cryptogram men oplossen; Café 't Oude Raed huis, 13.30 uur: Kaarten; ZUIDDORPE 't Kaaike, 13.15 uur: Dansen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 65