De Polderjongens gaan door Beroepsbegeleidende leerweg is wapen tegen personeelstekort Sjoerd de Jongh wil over vijf jaar tien mobiliteitsparken in Zeeland »P22 Zeeuwse bedrijven bieden steeds meer leerwerkplekken aan voor mbo'ers. Ze hopen met de zogeheten BBL- opleidingen het tekort aan vaklieden enigszins weg te werken. Carnaval al klaar? Daar denken ze in Ossenisse en Zeedorp al jaren heel anders over. Daar vieren ze carnaval nét even later dan elders in het land. Veel prachtige wagens en loopgroepen uit de hele streek scharen zich zondagmiddag achter de wagen van carnavalsstichting d'Ossekoppen P21 Zeeuwse bedrijven bieden leer werkplekken aan, omdat ze jonge ren hiermee al vroeg aan zich wil len binden. Mbo'ers die de be roepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen, komen namelijk meteen in dienst van een bedrijf. Ze zijn vier dagen per week aan het werk, en gaan één dag per week naar school op een mbo-instelling. Voor de BBL-banenmarkt in Terneuzen, op 27 februari, is zó veel belangstelling van bedrijven, dat uitgeweken moest worden naar een grotere locatie, het Scalda-gebouw. 68 werkgevers in Zeeuws-Vlaanderen, uit onder meer de zorg, techniek, groenvoor ziening en detailhandel, willen jongeren werven voor een leer- baan. Het is tekenend voor de schaarste aan vaklieden, weet Lidy Renout van het Werkservicepunt Zeeuws-Vlaanderen, die de ba- nenmarkt houdt. Ze is enkele jaren geleden aangesteld als jobhunter, omdat het voor jongeren moeilijk was om een leerwerkplek te vin den. Maar de tijden zijn veranderd. „De arbeidsmarkt is helemaal om geslagen. De vraag van werkgevers is groter dan het aanbod. Daarom creëren bedrijven weer meer BBL- plekken voor jongeren. Als ze leer lingen zo vroeg mogelijk binnen halen, dan kunnen ze hen intern helemaal opleiden. Ze kennen het bedrijf al heel goed, als ze klaar zijn met de opleiding." Anton Mullie van Bouwmensen Zuid-West, een samenwerkings verband van bouwbedrijven in de regio, heeft de afgelopen maanden zeker tien bedrijven teleur moeten stellen. „Ze zijn op zoek naar leer lingen, maar ik heb ze gewoon niet. Ze moeten wachten tot het nieuwe schooljaar. We krijgen steeds meer aanvragen, en moeten regelmatig nee verkopen." Zorginstelling SVRZ heeft deze maand in heel Zeeland 22 leer werkplekken beschikbaar gesteld, bovenop de groep leerlingen die in De arbeidsmarkt is omgeslagen. De vraag van werkgevers is groter dan het aanbod september met de opleiding be gint. De ouderenzorg schreeuwt om verzorgingen IG op mbo-ni- veau 3. „Gediplomeerde verzor genden lopen niet rond. Het is noodzakelijk om ze zelf op te leid den", weet intercedent Diana van Meir van SVRZ. Aannemingsbedrijf H4A heeft zichzelf dit jaar voor het eerst laten zien op open dagen van vmbo- scholen. Ze hopen tieners al warm te maken voor een baan in de bouw. „We willen jongeren laten zien wat ze kunnen met een baan bij ons bedrijf Het voordeel is dat je dan ook meteen de ouders kunt aanspreken", zegt HR-functiona- ris Annet de Maillie. H4A voorziet een personeelstekort. „Voor be paalde functies, zoals gaswater- monteurs, zijn moeilijk mensen te vinden, omdat die opleiding alleen in Bergen op Zoom gegeven wordt. Met een BBL-traject worden leer lingen in de praktijk opgeleid. Bo vendien kunnen we ze helpen hun diploma te halen. En als ze het bij ons naar hun zin hebben, dan kij ken ze niet snel om zich heen." It maandag 19 februari 2018 pzc.nl e-mail: redactie.terneuzen@pzc.nl ilbirfcj FOTO CAMILE SCHELSTRAETE ZONE Meer leerwerkplekken mbo Cornelleke Blok Terneuzen - Lidy Renout, Werkservicepunt

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 63