T houdt de regio's een flinke worst voor de neus 'Ook sjoemelsoftware in wagens Mercedes' 'Kleine klusser groot in coke' wWè 5 y PROJECTEN Uil IMIIIH Vlk ii, land in om te kijken waar het geld naartoe gaat. „Het idee erachter is dat er ontzet tend veel mooie, goede dingen ge beuren in de regio's. In Den Haag denken wij weieens dat wij hier moeten bepalen wat er in de rest van het land gebeurt. Dat wij wel even vertellen wat goed is voor ie dereen. Dat willen we nadrukke lijk niet doen. Wij willen graag de goede en mooie zaken in de regio's ondersteunen." „Dit plan werd door alle vier par tijen van deze coalitie gedragen. Het is niet exclusief iets van mij of mijn partij. Het besef leefde bre der: laten we niet vergeten wat voor goeds er al gebeurt in het land. En laten we kijken hoe we Laat maar zien wat voor moois wij met dat geld kunnen ondersteunen dat naar een hoger plan kunnen tillen." „Wij hebben zes thema's ge noemd in het regeerakkoord. Daarnaast is het belangrijk dat alle regio's die steun uit Den Haag wil len, zich bij ons melden. Ik word nu al uitgenodigd door regio's om op werkbezoek te komen, om te zien waar ze mee bezig zijn. Vo rige week was ik in de regio Gouda, waar ze te maken hebben met bodemdaling en waterover last. Boeren kunnen hun land niet meer op en woningen raken be schadigd. Ik kan geen garanties ge ven, maar ik kan me voorstellen dat die regio een beroep doet op het fonds." „Dit programma loopt vier jaar. Het hoeft niet volgende week alle maal te gaan gebeuren. We zullen oog houden voor de spreiding door het land: het mag niet één ge bied zijn dat al het geld krijgt. En elk plan moet aan een reeks voor waarden voldoen. Een belangrijke: het geld is niet voor één gemeente of stad bedoeld, de hele regio moet ervan profiteren. Laat maar zien wat voor moois wij kunnen on dersteunen." BERLIJN Amerikaanse onder zoekers hebben naar verluidt be wijzen gevonden dat ook autofa brikant Daimler sjoemelsoftware gebruikte waarmee emissietesten beïnvloed konden worden. Dat schrijft het Duitse blad Bild am Sonntag op basis van vertrouwe lijke documenten. Het moederbedrijf van Merce des-Benz is een van de autofabri kanten die extra onder een ver grootglas liggen sinds in 2015 aan het licht kwam dat Volkswagen op grote schaal geknoeid heeft met uitstootgegevens. Zowel in Duitsland als in de VS lopen er onderzoeken naar Daimler. Volgens Bild am Sonntag zou in bepaalde auto's van het concern onder meer technologie zijn aan getroffen die de apparatuur om schoner te rij den uitschakelt wan neer de wagen 26 kilometer heeft gereden. Een woordvoerder van Daimler weigerde inhoudelijk commentaar te geven. Hij bena drukte daarbij dat de autoriteiten tot nu toe nog geen officiële klacht hebben ingediend. Vorig jaar heeft het bedrijf al miljoenen Europese dieselwagens teruggeroepen voor bepaalde aan passingen. Dat was volgens Daim ler echter om 'bestuurders van dieselauto's gerust te stellen'. Op het bedrijventerrein aan de rand van Den Hoorn waar de Hage naar zijn opslagloods had, zagen ze Stefano Z. geregeld gaan. Een ras- Hagenees, zo omschrijven ze hem, een harde werker. Niet zo heel lang voor zijn aanhouding nog eens van een steiger gevallen waardoor hij last had van zijn rug. „Als ze na zijn arrestatie hadden gezegd 'hij had vijftig wietplantjes', dan had ik het geloofd", zegt Peter Delfgaauw van de Lotus-garage die dwars op het pand van Z. staat. Maar ruim 600 kilo cocaïne? „Ik kan niet geloven dat hij daarachter zit." Maar als het arrestatieteam op donderdag 10 november de loods van Z. binnenvalt, vinden ze hem én de coke met een straatwaarde van 16 miljoen euro. Ook een 50-ja- rige man uit Bussum is aanwezig. Later wordt nog een 43-jarige Hage naar aangehouden. De drugs, zo bleek onlangs, zijn volgens de Spaanse politie afkom stig van een van de grootste drugs bendes in Spanje, onder leiding van een man die de 'Spaanse Pablo Es- cobar' wordt genoemd. „Achteraf gezien heb ik die rom mel de vorige dag naar binnen zien gaan", zegt Delfgaauw. „Z. was net naar mij toegekomen om te vertel len dat hij zou gaan verhuizen. Woensdag werd een vrachtwagen naar binnen gereden, ik dacht dat het de nieuwe huurders waren die wat spullen neer kwamen zetten." maandag 19 februari 2018 GO riiTfi Trirt i a mam. A Een megabedrag is nodig om vaten afval van Petten naar Vlissingen te vervoeren, waar ze veilig kunnen worden opgeslagen, fotoanp Waarom zo veel geld naar de regio? Heeft u zich gedurende de kabi netsformatie persoonlijk hard gemaakt voor dit fonds? -Carola Schouten Wat voor knelpunten wilt u oplos sen? Bent u bang om regio's te moeten teleurstellen? Van deze plannen is al zeker dat ze geld krijgen uit het fonds voor de regio 1 Zeeland: bedrag nog on bekend Er is dringend behoefte aan vakkrachten die naar Zeeland willen verhuizen. De provincie heeft om 90 miljoen euro ge vraagd, ook omdat gemeen ten als Middelburg en Vlissin gen krap bij kas zitten. 2 Rotterdam-Zuid: bedrag nog onbekend In dit gebied moeten de Cito- scores omhoog. Verder zijn er nog altijd te weinig goede, be taalbare woningen. Aan de veiligheid en de leefbaarheid schort het. „Rotterdam kan dit niet alleen", zegt minister Schouten. 3 Eindhoven: bedrag nog onbekend Deze florerende regio moet het nóg beter gaan doen, vindt het kabinet. Door geld te steken in voorzieningen en technisch onderwijs kan Brainport Eindhoven succes vol blijven en veel geld in het laatje brengen voor de Neder landse economie. 4BES-eilanden: 30 mil joen euro Nederland wil Bonaire, Sint Eustatius en Saba helpen door te investeren in infra structuur en het terugdringen van armoede. Er wordt nog gezocht naar 'kansrijke pro jecten'. 5 Ruimtecentrum ESTEC in Noordwijk: 40 miljoen euro Het kabinet vindt ESTEC van groot belang voor 'het aanzien van de Nederlandse high techindustrie'. Met een bij drage van maximaal 40 mil joen euro moet het terrein van het ruimtecentrum aantrekke lijker worden gemaakt. Ook gaat er geld naar deelname aan Europese ruimtevaartpro gramma's. Hagenaar Stefano Z. (48) had gewoon een bouwbedrijfje, was zichtbaar voor de omgeving aan het werk. Volgens het OM had hij ook andere bezigheden en is hij medeverantwoordelijk voor de grootste drugsvondst van het afgelopen jaar in de regio. Don derdag begint zijn proces. Jorina Haspels Den Haag A Er lag 616 kilo coke in de lOOdS. FOTO FRANK JANSEN

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 5