S Harpmuziek als opwarmertje voor bezoek van Stadhuismuseum E 20 PvdA peilt behoefte in Zierikzeese wijk Een delegatie van zes Jonge Socia listen van elders uit het land sluit zich zaterdag aan bij Zeeuwse PvdA-leden om te peilen wat er speelt onder inwoners van Zeeland. Er wordt begonnen in de wijk Malta in Zierikzee, met de Schouwse lijsttrekker Petri d'An- jou, raadslid Corina van der Vliet- Hart en kandidaten Chester Poots en Jasper ScharfF. Ze worden bijge staan door statenlid Ralph van Her- tum en een aantal jonge kandidaten uit Goes en Veere.Wat speelt er in de wijk? Dat is de opdracht die Petri d'Anjou haar partijgenoten mee geeft voor ze zondagmorgen in groepjes de wijk ingaan. „Malta is van oudsher een wijk die PvdA stemt", verklaart ze de keuze voor deze wijk. „Bijna alle dorpen op Schouwen-Duiveland hebben een dorpsraad. Dat is een ingang naar de gemeente om te la- bewoners ook gevraagd naar plus punten en minpunten van de wijk, maar de meeste bewoners die on dervraagd worden, hebben het prima naar hun zin. Zoals Liam Ruff. Als Jasper Scharff en Ralph van Hertum bij hem aanbellen in de De Wittest raat, vertelt hij dat hij iedereen goed kent en iedereen 'hallo' zegt op straat. „Ik heb geen verbeterpunten voor de wijk." Ruff is net terug van een jaar Australië en woont nog even bij zijn ouders. Na Malta gaan de PvdA'ers door naar Goes en Westkapelle. Statenlid Ralph van Hertum legt uit waarom: „We willen weten wat mensen be zighoudt. Wij kunnen daar wat mee doen in de politiek." Ik ken de mensen goed en iedereen zegt 'hallo' op straat. Ik heb geen verbeterpunten ten zien wat er speelt in een dorp. Ze zijn nu in Zierikzee bezig met het oprichten van wijkraden. Wij willen kijken of er behoefte is aan zo'n wijkraad in Malta", aldus d'Anjou. Na een rondgang kunnen de PvdA-leden concluderen dat die behoefte vrijwel nihil is. Er wordt Van Dijk was uitgenodigd om in het Stadhuismuseum te komen spelen met een moeilijke opdracht, vond ze zelf. Ze moest proberen de collectie van het museum terug te laten komen in haar muziek. Zo ging ze op een ochtend op excursie door het gebouw aan de Meelstraat in Zierikzee. De expositie zilver van kaft tot kaft, waarin boeken centraal staan, deed haar denken aan een van haar favoriete componisten John Tho mas. Hij speelde harp en wilde dat gaan studeren, maar daar was thuis geen geld voor. Een van zijn geld schieters was de dochter van Lord Byron. Zo heeft Thomas de gedich ten van Byron als inspiratiebron ge- nomen voor zijn muziek. Zaterdag middag begon Van Dijk dan ook met een compositie van Thomas, genaamd The Smile.Van Dijk zag tevens een chirurgijnglas in het museum met een gruwelijke af beelding van een man waarvan zijn hand werd afgehakt. Zo kwam ze op de operamuziek waarin castra ten de rol van vrouwen op zich na men. Dat waren jonge mannen die werden onderworpen aan een in greep, zodat hun hoge stem werd behouden. En dat je op een harp ook flamenco kunt spelen, bewees Van Dijk met haar flamencobarok - de barok was de tijd van de opera - van Deborah Henson. Het publiek, een gemêleerd ge zelschap van jong en oud, kon het optreden van circa een uur overi gens gebruiken als opwarmertje voor hun museumbezoek. „Het is de bedoeling dat mensen zich laten inspireren en op een heel andere wijze naar de collectie kijken", zei museumdirecteur Albert Scheffers. „En als je er niets aan vindt, kun je altijd nog naar de vloer kijken", zei Van Dijk. „Ik heb me laten ver tellen dat je er fossielen van pijl- staartvissen in kunt zien." Haar grapje was niet nodig. Het publiek genoot zichtbaar van de betove rende tonen van de harp. Een film pje is te zien op pzc.nl. IN DE REGIO Open lessen gymvereniging Vergadering Vrouwen van Nu MIJN DORP, MIJN STAD maandag 19 februari 2018 SD Malta is niet klaar voor een wijkraad Een wijkraad voor Malta zit er voorlopig niet in. Een deel van de bewoners ziet liever een kor tere wachtlijst voor sociale huurwoningen in de wijk en meer parkeerplaatsen. Het over grote deel woont gewoon naar zijn zin in de Zierikzeese wijk. Dat is samengevat de uitkomst van een van deur-tot-deurpeiling van de PvdA Schouwen-Duive- land in aanloop naar de gemeen teraadsverkiezingen in maart. Valeska Nastaly Zierikzee Liam Ruff staat Ralph van Hertum (I) en Jasper Scharff (r) vrien delijk te woord als ze bij hem aanbellen, fotomariekemandemaker - Liam Ruff Hoe een glas in een archieven- kabinet aan castraten doet den ken? En boekjes in zilverwerk aan de componist John Tho mas? De ruim veertig toehoor ders die zaterdag het harpcon- cert van Dorine van Dijk in het Stadhuismuseum in Zierikzee bijwoonden weten hoe het zit. Valeska Nastaly Zierikzee Ruim veertig museumbezoe kers luisteren naar het harpcon- cert van Dorine van Dijk. FOTO MARIEKE MANDEMAKER. ZIERIKZEE Gymnastiekvereni ging Delta Sport houdt woensdag 21 februari open les sen in Zierikzee. De kind- en ouder- gym voor kinderen van 1 tot en met 4 jaar begint om 09.30 uur. Vanaf 12.00,13.00 en 14.00 uur kun nen kinderen vanaf 5 jaar gratis turnen, springen, acrogym- men of meedoen aan freerunnen. De lessen op 21 fe bruari worden ge houden in de turn zaal aan de Lange Blokweg 27a in Zie rikzee en zijn gratis toegankelijk. BROUWERSHAVEN Vrouwen van nu Brouwershaven houdt woensdag 21 februari de jaarver gadering. Het eerste gedeelte van de avond wordt wordt verslag ge daan over het ka lenderjaar 2017. Tijdens de pauze is er een Oud-voor- Nieuw verkoping van door de leden meegebrachte spulletjes. Met de opbrengst kan de kas gespekt wor den en worden goede doelen ge steund. De rest van de avond wordt geor ganiseerd door de leden die in juli jarig zijn. De invulling daarvan is nog on bekend. De bijeenkomst wordt gehouden in het Tonnenmaga- zijn en begint om 20.00 uur. Ze zaal gaat een half uur van te voren al open. MIDDELBURG De gratis en gegidste rondleiding lang de tijdelijke expositie Romeinse Kust in het Zeeuws Museum bleek zondag een doorslaand succes. Omdat de eerste rondgang in een mum van tijd helemaal volgeboekt was, be sloot het museum er later op de middag nog een tweede ronde aan vast te plakken. Robert van Dierendonck, specia list-archeoloog van de Romeinse tijd was ingevlogen om de expositie nader te duiden. De deelnemers kregen uitleg over het leven van de Romeinen langs de Zeeuwse kust. FOTO RUBEN OREEL BROUWERSHAVEN Tonnenmagazijn, 19.00-22.30 uur: Boogschieten door Jeugd Artemis; BURGH-HAAM- STEDE Dorpshuis, 13.00- 16.45 uur: Bridge- middag; 18.30-21.30 uur: Re petitie van de Har monie en het leer lingenorkest; 19.00-20.30 uur: Tai Chi, DREISCHOR Trefpunt de Dors vloer, 14.45 uur: Re petitie slagwerkles sen van de Muziek vereniging Cres cendo; 17.00 uur: Repetitie van Slagwerkgroep CresBeat; ELLEMEET Dorpshuis, 19.00- 23.00 uur: Biljart vereniging Onder Vrienden; KERKWERVE Dorpshuis, 14.00- 16.00 uur: Middagje kaarten maken; NIEUWERKERK Ons Dorpshuis, 13.30 uur: Koffie- middag en ontmoe ting voor 65-plus- sers; 19.30 uur: Muziek: O&U; NOORDGOUWE Dorpshuis, 19.15 uur: Bodyshape, 20.30 uur: Badmin ton, 19.00 en 20.15 uur: Fytaal Pilates; Kuuroord de Schouw, 18.30 uur: Yogales gegeven door Marianne van den Haak; OOSTERLAND Dorpshuis, 20.00 uur: Repetitie van zangvereniging V.Z.O.S.; OUWERKERK Dorpshuis, 10.00- 11.00 uur: Yoga; 19.00 uur: Repetitie van het Koor Rodo- nis; SIRJANSLAND Dorpshuis, 19.30 uur: Yoga; ZIERIKZEE FiZi, 20.00 uur: The Leisure Seeker; Yogastudio Zee land, 10.30 uur: Yoga- en meditatie ochtend, ZONNEMAIRE Dorpshuis, 9.00- 10.30 uur: Dans- ochtend voor oude ren; 19.30-21.15 uur: Re petitieavond Nut en Uitspanning. ROMEINSE RONDLEIDING

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 58