X 23 IX pf?ie \)oiee£$ t GEHOORD... OP EEN VERJAARDAG Lezers helpen lezers Schande.' or èL_/ &en je het Tuutfijk niet.' er niet mee Nu wordt de eens"? aandacht gevestigd i op de muur.' Die is in 2001 gewit door 'lepe' >rioi stukadoorsbednjf pe Klepel en dat was fout in de oorlog.' AUUfcMAAU, WAT FJN VAX JE £R fcENf. &EM VOOR HST ereRST HiER OF E3 Hl PB El IS maandag 19 februari 2018 PC Tot die categorie be hoorde ook de man naast wie ik kwam te zitten. Wij raakten in een ge animeerd gesprek, waaruit bleek dat hij horlogemaker was. Ik vroeg hem: „Heeft u kin deren?" Hij antwoordde: „Ik heb er twee; een zoontje van half vier en een dochtertje van kwart over zes..." Mijn lieftallige echt genote en ondergete kende waren bij een vage kennis uitgeno digd op een verjaar dagsfeest. Dus trokken we onze jassen aan en tuften ernaartoe. De kamer zat vol met mensen, van wie som migen bekend, maar de meesten kenden wij al leen van horen zeggen. - Sipco Hellinga, Arnhem Ook iets leuks gehoord of gezien? Mail naar: alledag@persgroep.nl Wie kan mij helpen aan aardewerk borden zoals op de foto? Ik heb ze gekocht op de kerstbeurs in Naarden. Netty Boermans, nettyboermans@ gmail.com Wilt u ook een oproep doen? E-mail dan een korte tekst met con tactgegevens en even tueel een foto (in jpg- formaat) naar lezers- helpenlezers@pzc.nl Heeft iemand de uit breidingen van Carcas- sonne Rad van fortuin en De rivierIk neem ze graag over. Miep van Vredendaal, Miepvanvredendaal1@ icloud.com Ik ben Eva (8), ambas sadeur van stichting Opkikker. Ik zamel oude mobieltjes in zodat zieke kinderen een dag onbezorgd kunnen genieten. hayemaesther@ hotmail.com Gratis aangeboden 20 CDI's met CDi-speler, ophalen in Hoogvliet Rotterdam. J.J.Koortens, jjkoortens@outlook.com Diverse boeken over de Tweede Wereldoor log, gratis af te halen. T. Steenbergen, Steenberg1947@ msn.com Gratis af te halen in Noordwijkerhout, 10 delige ENSIE encyclo pedie uit 1946. En de vier boeken over de jaargetijden van Jac.P. Thijsse, eind 1975. Frits Kleinhuis, fritsengerda@ziggo.nl Gratis ophalen in Den Haag: twee oersterke Delsey koffers, wel vrij zwaar, dus minder ge schikt om te vliegen. Alie Verbree, nverbree@ziggo.nl Gratis afhalen: HP Pho- tosmart printer C4500 met cartridges. G.J. Pieterse, 06 23384366. Gratis afhalen: doos gebruikte en onge bruikte ansichten. Ne derland zwart/wit en kleur, buitenland. CW Slot, De Meern, c_w_slot@planet.nl Wie kan mij helpen aan het boekje Sluiscom- plex Vianen Renovatie 1996 van M.J. Ververs. Henk Lammertink, hglammertink@ zonnet.nl Voor mijn verzameling Jan, Jans en de kinde ren zoek ik de Televi- zier van 13 februari 1993. Verdere items zijn in overleg ook van harte welkom! Angela Doorenbos, angeladooren- bos1957@kpnmail.nl Wie heeft als herinne ring aan mijn jeugd het egelpoppetje Mecki over? Ik zou er erg blij mee zijn. H.J. van Smaalen, gidemife@gmail.com KNUDDE door Toon van Priel www.knudde.nl S NGLE door Hanco Kolk Peter de Wit www.ComicHouse.nl "Dit schilderij is door de directie verwijderd vanwege zijn aanstootgevende karakter." DIRKJAN door Mark Retera www.ComicHouse.nl file Tik Tik PUKKELS door Jerry Scott Jim Borgman 2009 Zits Partnership MAM, VI NP JÉ PAT IK SARAH VOOR HÉT WINTER FÉÉST MOÉT VRAGËNP NATUURLIJK PAN KUN JÉ HAAR PAARNA VRAGEN WAT ZE AANPOÉT ZOPAT WÉ JOUW PAK KUNNÉN MATCHÉN MET HAAR JURK, ÉÉN RéSëRVéRING MAKÉN IN ÉÉN RESTAURANT... WANNÉÉR IS HÉT FÉÉST? VANAVONP. DERECHTER door Jesse van Muylwijck www.jessecartoons.com de ajoorp-koreaaaose sporters ee^ kokje iM het hocua^p heïajekeaj house.' JE AU eEKE/NP... GEEN KRANT ONTVANGEN? 088-0561510 VERHUIZING OF VAKANTIE? 088-013 9910 ABONNEMENT? pzc.nl/abonneren De klantenservice is bereikbaar op 088-0139910 van maandag t/m vrijdag van 8.00-17.00 uur voor vakantie, verhuizing, abon nementen en al uw vragen. Of online: pzc.nl/service. De bezorgservice is bereikbaar op 088-0561510 van maandag t/m vrijdag tussen 8.00-17.00 uur en zaterdag van 8.00-13.00 uur. De PZC wordt maandag t/m vrij dag bezorgd voor 7.00 uur, op zaterdag voor 7.30 uur. Adverteren in de PZC? Bel 088-0139998 of ga naar persgroepadvertising.nl. Alle auteursrechten en data bankrechten ten aanzien van deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten be rusten bij de Persgroep Neder land BV, c.q. bij de desbetref fende makers. Onze abonnementsvoor waarden zijn van toepassing op alle abon nementen, zie pzc.nl/abonne- mentsvoorwaarden en op te vra gen via 088-0139910. Hoofdredacteur Arie Leen Kroon Commercieel directeur Tessa van Waarde Deze krant behoort tot ADR Nieuwsmedia, onderdeel van de Persgroep Nederland BV. PZC Edisonweg 37E Postbus 5046 4380 KA Vlissingen 088-0130200. redactie@pzc.nl Bevelanden/Tholen 088-0130221 bevelanden@pzc.nl tholen@pzc.nl Walcheren 088-0130221 walcheren@pzc.nl Schouwen_Duiveland 088-0130221 schouwen-duiveland@pzc.nl Zeeuws-Vlaanderen 0115-645740 zeeuws-vlaanderen@pzc.nl Sport 088-0130241 sport@pzc.nl Berichtendienst 088-0130204 Tips voor de redactie? redactie@pzc.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 55