Met speciale bril was Klok toch bij huwelijk dochter Schouten boluErmëin.nl Voorjaarsknallers met vertrekgaranties! boldErman.nl Tl 4 REGIOFONDS 950 MILJOEN EURO TE VERDELEN Het kabinet trekt dit jaar 117 miljoen euro uit om gevaarlijk radioactief afval van de kernreactor in Petten op te ruimen. Het gaat om 1.500 vaten, waarvan een deel is gaan roesten. Weken, soms zelfs maanden, lig gen patiënten met ernstige brand wonden in een brandwondencen trum. Omdat er groot infectiege vaar is, zitten ze vast op hun ka mer. Bezoek mag vaak alleen ge huld in beschermende kleding en soms zelfs met mondkapjes voor naar binnen. Patiënten voelen zich eenzaam, merken de brandwondencentra. „Die mensen hebben geen nor maal contact met de buitenwereld. Dat heeft zo'n impact", beschrijft Kirsten Lamberts, klinisch psy choloog in het brandwondencen trum Groningen. Neem een kind dat lange tijd niet naar school kan en ook zijn vriendjes niet mag ontvangen. Of een pa tiënt die een belangrijke ge beurtenis moet missen. Juist in die situa ties biedt een camera die 360 graden livebeelden zendt naar een virtualreali tybril uitkomst. 1 Drie ton Voorbeeld De Nederlandse Brand- van een wonden Stichting krijgt virtualreality- vandaag op het Goed camera. Geld Gala ruim drie ton van de VriendenLoterij om alle drie de brandwondencentra (Gro ningen, Rotterdam en Beverwijk) elk drie brillen en camera's te ge ven. Bovendien kunnen de centra de komende twee jaar weten schappelijk onderzoek doen naar het effect van virtual reality op de patiënten. Lamberts: „Veel men- sen denken dat het zo maar een leuke gadget is, maar wij zien dat het om veel meer gaat. De patiën ten die even een uitstapje naar de echte wereld kunnen maken, zijn veel rustiger. Ze hebben minder spanning, hebben minder medi cijnen nodig. Het is heel waarde vol om even buiten te zijn. Dat moet iets doen met het herstel en dat willen we aantonen." Ex-patiënt Borgert Klok kan die stelling alleen maar beamen. Ruim een jaar geleden kwam hij in het brandwondencentrum te recht toen hij bij het ontstoppen van zijn gootsteen een agressief ontstoppingsmiddel in zijn mond en gezicht kreeg. Dat was een week voordat zijn pleegdochter Madeion trouwde. Hij kon on mogelijk bij de bruiloft zijn, tot het ziekenhuis met de VR-bril kwam. Op de grote dag stond een camera op de stoel naast zijn vrouw. Voor dochter Madeion was het geweldig. „In het be gin zaten we steeds te kijken naar dat colablikje op een stok, want zo zag het eruit. Ook al zat hij er niet echt, we wis ten dat hij erbij was." Klok zelf zat op zijn ziekenhuisbed met de bril op te genieten van de ceremonie. „In wezen legde ik mijn arm om mijn vrouw heen, alleen zij voelde dat niet. Ik vergat alles om me heen." Dat blijkt uit een brief die vicepre- mier en minister van Landbouw Carola Schouten vandaag naar de Tweede Kamer stuurt. De uitgave volgt na jarenlang getouwtrek over wie de rekening moet betalen. Het nucleaire bedrijf NRG gebruikt de reactor in Petten voor de productie van medische isotopen waarmee kankerpatiënten worden behan deld. Het lukt NRG niet om alle kosten voor de verwerking van het kernafval zelf op te brengen. Daarom springt het Rijk nu bij. Het megabedrag is nodig om de vaten van het Noord-Hollandse Petten naar Vlissingen te vervoe ren, waar het kernafval veilig kan worden opgeslagen. Ook wordt het geld gebruikt om gebouwen bij de kernreactor in Petten te ont mantelen. Verbeteren „Deze problematiek speelt al ja ren", zegt minister Schouten. „Door deze bijdrage kunnen we de positie van de regio verbeteren." Of de komende jaren nog meer door het kabinet moet worden bij - gelegd, is nu nog onduidelijk. Vorig jaar bleek al dat de kosten voor de afvoer van het kernafval flink oplopen. Het is afkomstig van experimenten met kernenergie die voor 2001 zijn gedaan. Ruim 1.500 vaten moeten minutieus worden onderzocht en verwerkt, voordat ze naar de nieuwe opslag in Vlissingen kunnen worden ver voerd. Een deel van de vaten is gaan roesten, waardoor het extra gevaarlijk is om ze naar Zeeland te transporteren. De kosten om dit veilig te doen, blijken torenhoog. Het bedrag van 117 miljoen euro komt uit een fonds voor de regio, waarvoor minister Schouten ver antwoordelijk is. In dat fonds - dat door het kabinet-Rutte III is inge steld - zit in totaal 950 miljoen euro. Daarvan gaat 30 miljoen euro naar Caribisch Nederland en zo'n 40 miljoen euro naar ruimtecen trum ESTEC in Noordwijk. Het grootste deel van het geld in het fonds voor de regio is nog niet verdeeld. Schouten roept regio's op om met plannen te komen. Interview minister In het regeerakkoord is vastgelegd dat bijna een miljard euro wordt uitgetrokken om 'regionale knel punten' aan te pakken. Vicepre- mier en minister Carola Schouten van Landbouw stuurt vandaag een brief naar de Tweede Kamer met tekst en uitleg over het speci ale fonds voor de regio. Voor zes projecten staat al vast dat ze op een flinke regeringsbij- drage kunnen rekenen. Maar de meeste miljoenen in het fonds zijn nog niet verdeeld. De ko mende maanden trekt Schouten samen met andere ministers het 499#- Bij Bolderman aanbetalen niet verplicht! www.bolderman.nl 5 dagen Moezelen Rijn all-inclusive 8 dagen Devon en Cornwall 10 dagen Eilanden van Dalmatië 10 dagen Krakow en Zakopane 10 dagen Gardameer, Verona en Venetië 10 dagen Hart van Schotland, Trossachs maandag 19 februari 2018 GO Brandwondencentra gaan on derzoek doen naar het effect van een virtualrealitybril op het welbevinden en herstel van pa tiënten. Patiënten, die vaak lange tijd in het ziekenhuis lig gen, kunnen met zo'n bril 'uit stapjes' maken. Zoals Borgert Klok, die zo het huwelijk van zijn pleegdochter bijwoonde. Ellen van Gaaien Groningen Borgert Klok, met virtualreali tybril. FOTO BRANDWONDENSTICHTING 117 miljoen voor afvoer kernafval Peter Winterman Den Haag Minister Carola Schouten no digt de regio's uit met plannen te komen, foto olaf kraak Peter Winterman Den Haag Vertrekdata: 23 april 14 mei 4, 25 juni 16 juli etc. Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden. ANVR Brochure en (0318)58 09 58 hnol/inaon' boekingen: Prijs p.p. o.b.v. 2 pers. kamer excl. Calamiteitenfonds b reserveringskosten Vertrekdata: 16, 28 april 14, 26 mei 11, 23 juni 9 juli etc. Vertrekdata: 16,30 april 14, 28 mei 11, 25 juni 9 juli etc. Vertrekdata: 9,16, 23, 30 april 7,14 mei 11, 25 juni etc. Vertrekdata: 9, 23 april 21 mei 16 juli 13 aug etc.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 4