t wk Zo varen de scheepjes voorbij Nederlandse diplomaat in Turkije op het matje 3 Jarenlang was ze zijn steun en toe verlaat. Ze waste zijn kleren en vouwde ze op. Midden in de nacht stond ze voor hem klaar. Maar het was niet uit liefde. Haar broer do mineerde haar volkomen, ver klaarde ze twee jaar geleden in de rechtbank. „Hij zag mij als zijn be zit. Ik mocht nergens heen. Hij be paalde mijn leven." Ze werd bang voor hem toen de gezworen vrienden Willem Hol leeder en Cor van Hout gebrouil leerd raakten. Sonja was met Cor getrouwd en Willem dwong haar tot een dubbelrol. Hij dreigde een raket op hun huis af te schieten als ze niet steeds zei waar Cor uithing. Elk detail wilde hij weten. Toen Van Hout in 2003 voor de stoep van een Chinees restaurant in Amstelveen werd geliquideerd, hoefde Sonja niet te raden wie er achter zat. Tegen de politie ver klaarde ze dat haar broer er zelfs rond voor uitkwam. Hij zou het ge regeld als pressiemiddel hebben ge bruikt: „Je weet wat ik doe, hè? Je weet wat ik met Cor heb gedaan." Na de dood van Cor zat Willem eerst nog huilend op de bank. Maar diezelfde avond kwam hij langs voor de erfenis, verklaarde Sonja eerder. Willem vertelde haar dat ze een huis in Spanje moest afstaan. „Ik moest daarmee de schutters voor de moord op mijn eigen man betalen." Volgens Sonja dreigde Willem ook haar kinderen te ver moorden. Uit piëteit liet hij haar kiezen wie als eerste zou sterven. Die terreur zou nooit stoppen, realiseerde ze zich. Toch zou het nog tien jaar duren voordat ze met Je weet wat ik doe, hè? Je weet wat ik met Cor heb gedaan haar zus Astrid naar justitie durfde te stappen om geheime kluisver klaringen tegen hun broer af te leg gen. Ze vertelde de politie welke moorden Holleeder claimde en welke hij wist te voorspellen. Bo vendien namen ze in het geheim gesprekken met hem op. Vandaag volgt fase twee, de con frontatie. Vanuit een afgeschermde getuigencabine moet Sonja het op nemen tegen de tiran die haar 'een kutleven' heeft bezorgd. Willem Holleeder zal evenmin uitzien naar dit moment. Waar hij zijn zus Astrid steevast wegzet als een geld wolf en een 'gluiperd', brak hij vo rige week toen hij over Sonja sprak; zijn Tievelingszussie'. Toch zal Holleeder haar kritische vragen voor moeten leggen, met name over de erfenis van Van Hout. Volgens hem is geld de reden dat de zussen hem 'levenslang aansme ren'. Sonja hield lang verborgen dat ze nog in het bezit was van een rij prostitutiepanden in Alkmaar, ge kocht met Heinekenlosgeld. Dat kwam in 2013 aan het licht, toen zij een schikking trof met justitie. Vol gens Holleeder is die schikking deel van een grotere deal met justitie en kon Sonja alleen strafvervolging ontlopen als ze haar broer erbij zou lappen. De vraag is of Sonja in de rechts zaal opgewassen is tegen zijn psy chologische overmacht. In 2007, vier jaar na de dood van Cor, wist hij haar nog tot tranen te roeren toen hij vertelde nog maar twee jaar te leven te hebben. „Ik heb zelfs ge huild", zei Sonja tegen de politie. „Ik dacht: 'Oh, wat erg.' Zó erg neemt hij je mee in zijn geest." VERHOREN ANKARA De plaatsvervangend ambassadeur van Nederland in Turkije is door de Turkse regering op het matje geroepen. Hij moet uitleg geven over het voornemen van de Tweede Kamer de geno cide in Armenië te erkennen. Hoe de behandeling van de Ar meniërs door het Ottomaanse Rijk in 1915 genoemd moet wor den, ligt nog altijd gevoelig. Toen kwamen honderdduizenden Ar- menen om tijdens deportaties. De Turken noemen het 'de Armeense kwestie' en spreken tegen dat er sprake is van genocide. Nederland heeft al enige tijd geen ambassadeur meer in Tur kije. De Nederlandse ambassa deur Kees van Rij mag sinds vorig jaar maart het land niet meer in. Dat is een gevolg van de diploma tieke rel rond het door Nederland ongewenste bezoek van een Turkse minister aan Rotterdam. Het voornemen van de Kamer kan het herstel van de betrekkingen in de weg staan, waarschuwt het Turkse ministerie van Buiten landse Zaken. Volgende week zal een Kamer meerderheid in een motie spre ken over de Armeense genocide. Indiener Joël Voordewind (CU) noemt de erkenning vanuit het parlement 'een duidelijk signaal naar nabestaanden en een waar schuwing aan potentiële daders'. Laatste e*tra voordeel! maandag 19 februari 2018 GO l -r- LENTEKRIEBELS Het was nog wel een beetje koud, maar met een waterig zonnetje en windkracht 3 was het gisteren prima weer om te zeilen. Deze botter zette vanaf de rivier de Eem koers richting het Eemmeer. Bij de Eemdijk wordt de boot gadegeslagen door twee warm ingepakte recreanten op de kade, die rustig op een bankje genieten van de mooie winterse dag met in de lucht al de belofte van een aan staande lente. FOTOCASPAR HUURDEMAN Sonja Holleeder staat op tegen haar broer, de tiran Ze was jarenlang 'het bezit' van Willem Holleeder, die wordt ver dacht van de moord op haar man. Vandaag staat Sonja voor het eerst tegenover hem in de rechtszaal. Hoe een doodsbange zus na tien jaar haar tirannieke broer ten val durft te brengen. Koen Voskuil Rotterdam —Willem Holleeder bedreigt zijn zus Sonja, de weduwe van Cor van Hout Sonja en Astrid Holleeder wil len dat hun verhoren achter gesloten deuren plaatsvinden. De rechters buigen zich hier vandaag over. Willem Hollee- ders advocaat noemt het ver zoek, gezien de lange media campagne, 'opmerkelijk'.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 3