Kroes elmtsk De vraag: Verweij eruit, Roest erin? 5 en conflicten, die ook in Zuid-Korea overhand hebben Om de twee uur gouden maaltijd voor Koreaanse held Column >0 @thijszonneveld Het was natuurlijk de schuld van iemand an ders. Van een concurrent bijvoorbeeld. Die had iets in zijn flesje water gedaan. Of an ders door zijn soep geroerd. Je hoeft maar heel even niet op te letten en het kan gebeurd zijn met je. Een pilletje erin en je hangt te bungelen voor het oog van de wereld. Het moet jaloezie zijn geweest. Iedereen wil nu eenmaal naar de Olympische Spelen. Maar het is niet voor jan en alleman weggelegd, zeker niet op het Koningsnummer. Daarvoor heb je uithou dingsvermogen, kracht, talent, gratie, stalen zenu wen en een sixpack nodig. Spieren dan hè. Geen bier. Alexander Kroesjelnitski had er jaren naartoe ge leefd. Alles wat hij deed stond in het teken van dat ene toernooi, van die kans op een olympische me daille. Hij trainde op de baan, hij trainde thuis, hij trainde in de tuin op dagen dat er veel bladeren waren gevallen. Hij was zelfs zó bezeten van zijn sport dat hij trouwde met zijn ploeggenote. Wel zo handig. Bij het ontbijt konden ze het trainings schema bespreken, bij het diner de wedstrijdtac tieken. Soms, als ze 's avonds in bed lagen, fluis terden ze tegen elkaar dat die Zwitsers het met een stofzuiger deden. Mechani sche doping, het komt voor Brons, hij in elke sport. pingnetwerk. Hij werd ge- pingtestzag red door het IOC, dat een politieke deal maakte en vrijwel alle Russen toch toeliet op de Spelen - al moesten ze een ander pak aan en heetten ze geen Russen meer maar Onafhankelijke Atleten uit Rusland. Daar had Kroesjelnitski zelf ook hard om moeten lachen. Op de Spelen streed Kroesjelnitski dagenlang te gen Canadezen, Amerikanen, Zwitsers (elke keer dat ze aanzetten was er een vreemd geluid te ho ren), Zuid-Koreanen en nog een stel andere toon aangevende landen. En met succes: hij won brons. Het was geen goud, maar toch. Een medaille, na al die jaren werk. Het was de beloning voor alle opof feringen, voor de blaren in zijn handen, voor zijn versleten rug. Hij kon wel janken. Totdat hij de uitslag van zijn dopingtest zag. Posi tief. Op meldonium. Dat had hij weer. Hij riep meteen dat hij onschuldig was, maar niemand ge loofde hem. Dat heb je met dat dopingstigma. Al tijd weer die gemengd curlers. Alexander Kroesjelnitski heeft nu nog maar één hoop. Dat het onder het tapijt wordt geveegd. PLOEGACHTERVOLGING de Internationale Schaatsunie en de Franse bond. En hij heeft dub bel geluk dat het NOC*NSF (in Sotsji) en het IOC (nu ze ervan weten in Pyeongchang) niet ver der durven te gaan dan het uitde len van een berisping zonder dat er een deugdelijke tuchtzaak aan voorafgaat. Tussen Anema en de langebaan schaatsen komt het na Sotsji nooit meer goed. In de aanloop naar de Spelen van Pyeongchang is er een nieuw twistpunt: de massastart. Anema vindt dat Bergsma en Stroetinga moeten rijden, bonds coach Kuiper kiest uiteindelijk voor Verweij en Kramer - óók al omdat Anema zegt dat Bergsma niet op kop rijdt voor Verweij. i Tussen Anema en langebaanschaatsers komt het na Sotsji nooit meer goed En de ruzie loopt nóg verder op in Zuid-Korea, wanneer Jorrit Bergsma na de tien kilometer roept dat Sven Kramer het match- fixingsverhaal heeft gelekt naar de Volkskrant- wat niet zo is. Bergsma maakt later nog wel zijn excuses voor de camera, maar niet aan Kramer zelf. De kloof tussen de twee kampen is inmiddels zo diep dat je de bodem niet meer kunt zien. Botsing Jillert Anema wint veel, als coach. Zowel op de langebaan als in het marathonschaatsen. Maar zijn car rière is óók een aaneenschakeling van ruzies, vetes en conflicten. Dat kan ook niet anders. Als je altijd in tegenovergestelde richting over de ijsbaan raust met je ellebogen en je kin vooruit, dan kun je wachten op de botsing. En de volgende. En de volgende. 'staatsteun' en hij klaagt dat de media de hielen van Kramer co likken. Diezelfde media gebruikt hij zelf om zijn psychologische spelletjes te spelen. Om zijn eigen schaatsers op scherp te zetten én om te proberen hun concurrenten uit hun tent te lokken. Jorrit Bergsma In de aanloop naar de Spelen van Sotsji escaleert de strijd tussen Anema en de langebaanschaatsers. De reden: het wel of niet opstellen van Jorrit Bergsma - een van Ane- ma's pupillen - in de ploegachter volging. Sven Kramer, Koen Ver weij en Jan Blokhuijsen zien er niets in. Bergsma is een ander type schaatser: hij heeft minder snel heid, maar meer duurvermogen. Hij heeft moeite met de start. Het trio langebaanschaatsers krijgt de voorkeur van bondscoach Arie Koops. Anema doet nog verwoede pogingen om Bergsma in de eerste ronde te laten starten zodat hij ook een medaille krijgt, maar Koops wil rijden met het sterkst moge lijke team. Daarop besluit Bergsma zich terug te trekken als reserve. Kramer, Verweij en Blokhuijsen voelen zich in de steek gelaten - als er iets gebeurt met één van hen, dan kan Nederland het goud vergeten. Vooral Verweij is kwaad: hij scheldt op Bergsma in het olympisch dorp. Achter de schermen speelt er nog iets in Sotsji, zo blijkt deze week uit een reconstructie van de Volkskrant. Anema biedt Koops aan, als coach van Frankrijk, om te verliezen van Nederland - als ze maar wel een beetje rustig aan zouden doen. Het is een typische Anema-actie. Als het niet volgens het gebaande pad kan, dan maar via een afsnijroute. Wat de inten ties van Anema ook zijn; het is een poging tot matchfixing. Anema heeft het geluk dat NOC*NSF het in Sotsji niet meldt aan het IOC, maandag 19 februari 2018 GO Hoe heeft snowboardster Cheryl Maas het afgelopen nacht gedaan in de - de Big Air? Lees het op onze website Niet de levensgevaarlijke afda lingen van meer dan 100 kilome ter per uur waren het zwaarst voor de Zuid-Koreaanse skeleton- kampioen Yun Sung-bin, maar het aankomen van 16 kilo in de aan loop naar de Spelen. „Meer ge wicht betekent kracht en energie in deze sport", aldus Yun, die af gelopen week goud veroverde. „Er was nooit een moment dat mijn maag leeg voelde." Elke twee uur stond er een maaltijd klaar. „Ik kan me niet voorstellen dat ik dat ooit nog een keer moet doen." Heel even leek het erop janken. Tot clat Kroesjelnitski njet naar de Spelen van Pyeong- nij CIO Uitslag chang zou mogen vanwege ygH 2 j jf| do- het Russische staatsdo- 1 Sotsji 2014: Anema fileert Amerika op CNBC en dat ontgaat ook komiek Stephen Colbert niet. -4 Tijdens die 0| Spelen is Anema ook coach van de ,B i Franse achter- i i U vli 4 w volgingsploeg. TP li j T r Omgezichts- M ^lÊM m verlies te voor komen, wilde hij het op een een akkoordje gooien met de toenmalige Nederlandse bondscoach Arie Koops. FOTO PIM RAS Anema afge lopen week in gesprek met Koops (I), die tegenwoordig technisch directeur van de KNSB is. Maar dit trio is er varen, het won goud in Sotsji vier jaar geleden. Ver weij zelf zei overi gens dat zijn min dere optreden lag aan materiaalpro blemen. Hij zei geen druk te heb ben gevoeld op zijn linkerschaats. „We gaan alles onder zoeken en bespre ken en dan is het aan de bonds coach", zei Koops. Blokhuijsen leidt de dans bij Nederland, terwijl Verweij een duwtje krijgt van Kramer, fotoanp GANGNEUNG De rit van Sven Kra mer, Jan Blokhuij sen en Koen Ver weij was ruim vol doende om de halve finale van de ploegachtervol ging te halen. Maar in de laatste rondes was goed te zien dat Verweij het zwaar had. Neder land eindigde als tweede en treft nu Noorwegen, dat derde werd. De an dere halve finale gaat tussen tijd- snelste Zuid-Korea en Nieuw-Zeeland. De grote vraag voor bondscoach Geert Kuiper, die gisteren nog ziek was en werd ver vangen door Arie Koops, is nu: moet Koen Verweij wor den gewisseld voor Patrick Roest? Die was beduidend sneller dan Verweij op de 1500 meter. JILLERT ANEMA NETHERIANDS SPEEDSKATING COACH

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 37