Overva Made in I Jzendijke: Nightwatch brengt epilepsiepatiënt rust Kat overleeft aanval met hagelgeweer in Sas 2 MARLEEN BLOMMAERT Column Het is donker. Ik lig op zo'n manier dat ik de minste pijn voel maar ik moet af en toe bewegen. Mijn ribben zijn bij iedere beweging pijnlijk. Als ik me heel voorzichtig omdraai, hoor ik het gepiep van een zware eiken deur die langzaam dicht waait. Met een klap valt hij in het kozijn en het geluid dreunt na in mijn hoofd. Ik grijp mijn hoofd met beide handen. De pijn is overal. De lucht wordt nu langzaam uit de ruimte gezogen. Ik hap naar adem, het lijkt alsof een hand mijn keel dichtknijpt. Een begin van mijn eerste thril ler? Nee, een verslag van de zoveel ste eigenwijze episode uit mijn le ven. Ik ben nog niet uitgeleerd zal ik maar ter relativering zeggen. Er gens in het najaar viel een oproep voor de griepprik op de mat, voor meneer B. en mijzelf. Meneer B. is al heel oud moet u weten. Ik kreeg er eentje omdat ik zijn vrouw ben, maakte ik mezelf wijs. Maar omdat het in mijn bele ving lang geleden was dat ik de griep kreeg en ik nog lang zo oud niet ben, besloot ik de uitnodiging te laten voor wat ie was: vriende lijke letters op papier. Het universum vond dat een tikje overmoedig en besloot me deze week ter lering het griepvirus cadeau te doen. Ik had mensen al zien en horen klagen over de griep en dacht steeds dat het toch wel een beetje overdreven was, dat ge klaag over die vreselijke griep. Bij de eerste verschijnselen hoopte ik nog met wilskracht en pillen de zaak onder controle te kunnen houden. IJdele hoop. Toen iemand opmerkte dat ik een wel heel erg warme hand had toen ik zijn hand schudde en het vervol gens voelde alsof ik werd bedolven onder natte warme dekens tijdens een vergadering wist ik: Griep, geen ontkomen aan. Manlief en de dochters doen er alles aan om me weer op de been te helpen. Alles wat ze leerden komt voorbij: even een raam open, voor wat frisse lucht, beetje soja want proteïne en wat verse jus. Ik dank het universum voor hen en voor deze les en kijk nu al uit naar de oproep later dit jaar. Ik besloot de uitnodiging te laten voor wat ie was: vriendelijke letters op papier DESTELLING Vandaag: Van katten blijf je af Eens Oneens Toos Henk Paul Kusters t>E LUIZENMOEbEB MO© NOOIT GEZIEN DAT VINDEN NIET RAAR &AT VINDEN WIJ ALLEEN MAAR HEEL BIJZONDER.1 Zeeuwse vrouwen werken het minst Jumbo vult geplunderde voorraadkast Jarig Bax bouwt verder uit TERHOLE Milan wil beter openbaar vervoer Deze maand komt het bij Unitron in IJzendijke gefabriceerde medi sche hulpmiddel op de markt. We reldwijd zijn er tussen de vijf en tien miljoen epilepsiepatiënten die aanvallen niet kunnen onderdruk ken met medicijnen. Voor hen kan de Nightwatch een uitkomst zijn. Binnenkort verschijnt een weten schappelijk onderzoek over de Nightwatch. „Zorginstellingen hebben er nu al een kleine honderd besteld", zegt Jeroen van den Hout van Livassu- red. Dat bedrijf ontwikkelde de Nightwatch op verzoek van en in samenwerking met de epilepsie- instituten Kempenhaeghe, Stich ting Epilepsie Instellingen Neder land (SEIN) en UMC Utrecht. Li- vassured richt zich allereerst op de circa 40.000 epilepsiepatiënten in Nederland die met medicijnen hun aanvallen niet kunnen onderdruk ken. „Met name 's nachts is dat een grote zorg. Je wilt er zo snel moge lijk bij zijn om complicaties en mo gelijk zelfs een fatale afloop te voor komen", legt Van den Hout uit. „Voor de patiënt thuis en zijn man- telzorgers is dat bijzonder stressvol. Neem het geval van die vader die al 21 jaar in bed slaapt bij zijn zoon omdat hij hem niet alleen durft te laten. In instellingen moeten deze patiënten voortdurend bewaakt worden; dat is ook nog eens bijzon der kostbaar." Vergelijkbare appara ten zijn wel al op de markt, maar niet in staat epilepsieaanvallen te herkennen in de vele varianten waarin ze voorkomen. Het beste product specifiek voor de slaappe riode dat tot nu toe op de markt was, een matje, werkt alleen bij de meest bekende vorm, waarin het li- chaam van de patiënt ongecontro leerd gaat schokken. De Nightwatch bestaat uit een boven armband die (net als de draadloze telefoon thuis) via een betrouwbare DECT-verbinding communiceert met het thuisstation naast het bed van de verzorger. Voor de productie is Unitron in IJzendijke gekozen, specialist in medische producten. „Wij hebben zowel multinationals als innova tieve nieuwe bedrijven als klant", vertelt directeur Pieter de Wilde. „Startups weten ons te vinden om dat wij alles weten van het proces van prototype tot massaproductie. Juist in de fase van opschalen is het belangrijk dat de fabrikant op de hoogte is van alle regelgeving en vereisten rond medische appara tuur. Het op de markt brengen van een medisch apparaat brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee." Onduidelijk is nog hoe veel werk de Nightwacht Unitron Je wilt er snel bij zijn om complicaties of een fatale afloop te voorkomen gaat opleveren. De Wilde: „De eer ste series zijn uitgezet. Nu kunnen wij zover opschalen als nodig is voor de klant." Gezien de stip aan de horizon - tussen de vijf en tien miljoen potentiële klanten wereld wijd - kan dat nog een uitdaging worden. „En die gaan wij graag aan", aldus De Wilde. tal kogels kunnen weghalen, maar niet allemaal", zegt een medewer ker van de kliniek. „We weten ook niet zeker of de kat het op de lange termijn zal overleven. Zijn eetlust gaat op en af." „Het is echt erg dat mensen zulke dingen doen", ver volgt ze. „Daarom hebben wij men sen gewaarschuwd goed op hun dieren te passen." Als mensen ook zoiets hebben meegemaakt, of denken te weten wie er achter de aanval zit, wordt hen gevraagd dat in elk geval bij de politie en eventueel ook bij de die renkliniek te melden. SAS VAN GENT Bij Dierenkliniek Sas van Gent is de afgelopen week een kat binnengebracht die met ha gel was beschoten. De kat heeft het voorlopig overleefd, maar of dat ook op langere termijn zo zal zijn, is nog niet zeker. De dierenkliniek meldt dit op Fa- cebook en roept mensen in Sas van Gent, vooral in de omgeving van de Poeldijkstraat, op goed op hun die ren te letten. „We hebben een aan- maandag 19 februari 2018 Reageer op pzc.nl Zaterdag: Die 15 euro mo torrijtuigenbelas ting zien we nooit meer terug 1364 reacties VLISSINGEN Vrouwen in Zeeland wer ken veel minder dan vrouwen in andere Ne derlandse provincies, laat het CBS weten. Iets min der dan zestig procent van de Zeeuwse vrouwen heeft een betaalde baan. Mannen in Zeeland wer ken veel vaker: 71 pro cent van de mannen in Zeeland heeft een be taalde baan. Het verschil tussen werkende man nen en vrouwen is het grootst in Zeeland. MIDDELBURG Joan Verbeem heeft een krat met boodschappen gekregen van de Jumbo supermarkt in Middel burg. Daarmee kan ze de Little Free Pantry aanvul len, een voorraadkast waarin ze aan de straat kant gratis eten en drin ken aanbiedt voor wie het nodig heeft. Tijdens Valentijnsdag werden alle spullen uit het kastje weggehaald. GOES Bax Music, de online mu ziekwinkel die deze maand vijftien jaar be staat, was afgelopen week voor het eerst lan delijk op tv te zien: in STER-zendtijd en vrijdag prominent tijdens de fi nale van The Voice of Holland op RTL4. De Goese onderneming, nu behorende tot de top 15 van webwinkels in Neder land, wil uitgroeien tot een Europees muziek- platform. Het jubileum jaar wordt gevierd met allerlei acties. Milan Mertens uit Terhole is een petitie gestart voor beter openbaar vervoer tussen Zeeland en de rest van Nederland. De veer tienjarige hoopt op de website petities.nl genoeg handtekeningen te verza melen om aanbieders van openbaar vervoer, zoals de NS, te overtuigen dat er vanaf Vlissingen betere verbindingen moeten komen naar onder meer Maastricht en Groningen. Een product waar de consument nog vóór het op de markt is om vraagt: dat is de Nightwatch, een apparaat dat met grote be trouwbaarheid epilepsieaanval- len registreert bij slapende pa tiënten. Made in IJzendijke. Ondine van der Vleuten IJzendijke De Nightwatch. fotolivassured - Jeroen van den Hout, directeur Livassured M De kat zat na het schot vol ha gelkorrels en het is de vraag of hij het uiteindelijk zal overleven. FOTO DIERENKLINIEK SAS VAN GENT

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 2