24 ZE Korea-veteranen herdenken gevallen kameraden bij KCT in Roosendaal zv Met zeventien waren ze nog vorige week. Steeds kleiner wordt het kringetje kranige veteranen dat op de commandokazerne in Roosendaal de jaarlijkse herdenking bijwoont van de 123 Nederlandse militairen die sneuvelden inde Koreaanse Oorlog. „We zijn een vriendenclub." De herinneringen aan de bloedige strijd begin jaren vijftig zijn nog springlevend. Aan vrieskou tot min 35, aan gevallen kameraden. „En aan Dimphy uit Roosendaal, daar had ik toen verkering mee", grijnst de nog krasse Thom Hazeleger (88) uit Nunspeet. „Ik ontmoette haar in 1951, hier bij het KMT waar ze hielp. In Korea droeg ik een petje met haar naam erop. Maar haar achternaam weet ik niet meer, hoor." Hazeleger is nog fit. „Ik mag niet klagen, maar ik ben weduwnaar, dus soms wel eenzaam. Dus ben ik graag bij deze reünie, al is ervan mijn club nog maar eentje over." De gruwelen van de oorlog staan hem nog helder voor de geest. Of hij doodsangsten heeft uitgestaan? „Ja, maar daar praat ik nooit over." Op de appelplaats verzamelen de veteranen zich met familie en ge nodigden voor de ceremonie. Som migen nog fier rechtop, anderen met ondersteuning. „Ooit stonden we hier met ruim honderd man", weet Leo Schreuders van de Vereni ging Oud Korea Strijders (VOKS), wiens vader in Korea diende. Maandag 12 februari was het 65 jaar geleden dat Noord- en Zuid- Korea een wapenstilstand sloten. Enkele veteranen, onder wie VOKS-voorzitter Piet Gommers, zijn net terug uit Zuid-Korea, waar ze met premier Rutte een herden king bijwoonden bij het Neder landse oorlogsmonument in Hoengsong. Daar sneuvelde in februari 1951 luitenant-kolonel Marinus den Ou den uit Oud Gastel, commandant van het Nederlands Detachement Verenigde Naties (NDVN) dat het zuiden steunde tegen Noord-Kore- aanse en Chinese troepen. Echter, slechts weinigen weten van het Ne derlandse bloed dat daar vloeide. „Zelf ontdekte ik ook pas later dat de boezemvriend van mijn vader getrouwd was met de weduwe Den Ouden. Tante Elly voor ons. Ze liet ons zijn Willemsorde zien", ver- Wij zijn dankbaar dat u onze democratie heeft verdedigd Ik ben graag bij deze reünie, al is ervan mijn club nog maar eentje over telt Bernard Mullers, die met het co mité 'De Vergeten Oorlog' in 2017 een plaats voor de Korea-oorlog wist af te dwingen in het museum van Soester- berg. Kolonel Jelte Groen van het Korps Commando Troepen (KCT) in Roo sendaal kent de historie. „Wij zijn trots dat wij u weer mogen ontvangen voor deze herdenking. Wellicht is er, kijkend naar de Olympische Spelen, zelfs hoop op echte vrede", wijst hij op de gezamenlijke Noord- en Zuid- Koreaanse ploeg in Pyeongchang. Kolonel Sun-Ku Lee, militair atta ché te Brussel en Yun Young Lee, am bassadeur van Zuid-Korea in Neder land, glimlachen zwijgzaam. „Wij zijn dankbaar dat u onze democratie ver dedigd heeft tegen het noorden", spreekt de ambassadeur de veteranen toe. „Wij zullen u nooit vergeten." Onder de aanwezigen zijn twee mannen die de Slag bij Hoengsong overleefden: Frits van Mourik (90) en Tonny de Lange (91), die een herden kingsmedaille krijgt van de ambassa deur. Die legt daarna een krans bij het Korea-monument, evenals de Roo- sendaalse burgemeester Jacques Nie- derer en zijn Halderbergse collega Jobke Vonk-Vedder. Een voor een lopen de veteranen langs de kransen. Groeten, draaien, marcheren, ze blijken het niet ver leerd. Maar het is waterkoud en bin- nen wacht de koffie. Of een borrel. „Vieuxtje met Sprite graag", bestelt Hazeleger. Twee jaar terug was hij nog in Zuid-Korea. „Vooral ouderen zijn je zo dankbaar. Anders hadden zij nu ge leefd zoals in het noorden." De Lange wordt gefeliciteerd met zijn medaille - 'Tuurlijk ben ik daar trots op' - en krijgt een boek voorge houden met zijn foto als jonge soldaat. „Oh, en dat is Jansen uit Roosendaal", kijkt Hazeleger mee. „Die liep de ver keerde kant op toen we terug moesten trekken." Ook De Lange, die Den Ouden als commandant meemaakte, zag veel el lende, maar vertelt geen details. „Die zitten nog in het koppie." Relative rend: „Ach, in '44-'45 liep ik hier tot aan mijn knieën in de sneeuw, dat was in Korea hetzelfde." maandag 19 februari 2018 Springlevende herinneringen aan de vergeten oorlog Peter de Brie Roosendaal - Yun Young Lee - Thom Hazeleger Tonny de Lange krijgt van Yun Young Lee, de ambassadeur van Zuid- Korea, een herdenkingsmedaille omgehangen. Maandag 12 februari was het 65 jaar geleden dat Noord- en Zuid-Korea een wapenstilstand sloten. De Roosendaalse burgemeester Jacques Niederer legt samen met de jeugdburgemeester een krans bij het Korea-monument. FOTO'S PETER VAN TRI JEN/PIX4PR0FS

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 24