ZEELAND GEBOEKT Arthur Japin over Kolja Tommy Wieringain Middelburg Steeds Zeeland als thuis 23 Eind vorig jaar verscheen een Engelstalig standaardwerk over vissen in de Noordzee. We kijken in een wondere onderwaterwereld die boven water is gehaald. Susanne Kühn van Wageningen Ma rine Research is mede-auteur van het nieuwe boek. Zij zegt: „Peter Henderson, de tweede auteur van ons boek, had al een uitgave ver zorgd over vissen in Engeland. Het idee was om een boek over vissen in de hele Noordzee te maken." „Het groot aantal vissoorten in de Noordzee kan inderdaad verrassend zijn. Het boek be handelt meer dan honderd soorten. Zeer alge mene vissen zoals haring, kabeljauw en schol, die je regelmatig in zee of op je bordje tegen komt. Maar ook bijzondere soorten die je niet snel zou verwachten, zoals de haringkoning, een vis die tot 7 meter lang kan worden en prachtige fel rode vinnen heeft." „Naast de herkenning van vissoorten zoals ze op zee gevangen worden, behandelt het boek ook karakteristieke botten van vissen. Deze kunnen bijvoorbeeld helpen om prooi in zee zoogdieren of zeevogels te herkennen. Het zachte vlees lost snel op in de magen van deze dieren, maar wervels, kaken en gehoorsteen- tjes - zogenoemde otolieten - houden langer stand tegen maagzuur en kunnen dus gebruikt worden om het dieet van dieren zoals zeehon den, bruinvissen en zeevogels te bestuderen. Botten en otolieten verschillen per vissoort en op basis van hun grootte kan de oorspronkelijk grootte van de vis berekend worden. Op die manier kunnen we bepalen wat voor soorten een dier eet en hoeveel vis nodig is voor een zeezoogdier of-vogel om te overleven. Het boek helpt bij de herkenning van vis. Is de vis op mijn bord in het restaurant echt schol of ha ring? Is de vis bij de visboer echt uit de Noord zee en is het een algemene soort die duurzaam gevangen en gegeten kan worden?" „Het boek geeft informatie over de versprei ding van de verschillende vissoorten en de vangstmethodes door de mens. Omdat heel re- HnrvfiKiEiEHaa cent een boek over populaties en aan tallen van Noord zeevis is verschenen - 'Fish Atlas of the Celtic Sea, North Sea and Baltic Sea' - hebben wij die ge gevens niet meege nomen. Ik was zelf verbaasd hoe divers en hoe ontzettend mooi vis en visbot- ten kunnen zijn. Het boek toont prachtige plaatjes. Wervels bijvoorbeeld kunnen klein, groot, lang, dik, simpel versierd zijn. Bij som migen lijkt het wervellichaam op het maanop pervlak (Goudbrasem), bij anderen is hele maal geen structuur herkenbaar (Makreel). De diversiteit is bijzonder en indrukwekkend. Platvissen hebben bijvoorbeeld kleine bot- structuren aan de zijkant van de wervel, waar door ze makkelijk van andere vissen te onder scheiden zijn. Sommige zeenaalden hebben een soort kroon op hun wervel, dat vind ik ge woon erg kunstzinnig en mooi." „Zeker. In vergelijking met andere zeeën is de Noordzee niet erg diep en van vele kanten door land ingesloten. Er wonen veel mensen om de Noordzee heen. Dat brengt bijzondere uitdagingen voor gebruikers en beleidsmakers met zich mee. De dieren in de Noordzee moe ten kunnen omgaan met veel door de mens veroorzaakte stress." Arthur Japin komt naar Terneuzen. Op woensdag 21 februari vertelt hij vanaf 20.00 uur in Porgy Bess over zijn nieuwste roman 'Kolja'. Japin (1956) ontving in 2004 de Libris Literatuurprijs voor zijn roman 'Een schitterend gebrek'. Dat boek is inmiddels toe aan de 59ste druk. Bij het grote publiek brak Japin eind vorige eeuw door met 'De zwarte met het witte hart', het verhaal over twee Afri kaanse prinsjes die in Nederland worden opgevoed. Die roman werd een internationale bestsel ler en werd bekroond met de ECI-prijs. In de nieuwste roman is Kolja acht jaar oud en doofstom als de broers Modest en Pjotr Tsjai- kovski zich over hem ontfermen. Achttien jaar trekken zij met hem op. Rei zend door Eu ropa bevrijden zij de jongen uit zijn isole ment. Modest leert hem lip- lezen en feil loos spreken. Dankzij com ponist Pjotr lukt het hem Arthur Japin. zelfs muziek fotorv te ervaren. Als de jongeman, inmiddels 25, op de ochtend van Pjotr Tsjaikovski's overlijden in Sint Petersburg ar riveert, begint hij te twijfelen aan de officiële doodsoorzaak, cho lera. De ware toedracht wordt door iedereen stilgehouden. Maar stilte kent voor een dove als Kolja geen geheimen. Tommy Wieringa geeft op vrijdag 23 februari om 19.30 uur een PZC/Drvkkery-lezing in boek handel De Drvkkery in Middel burg. Centraal staat zijn onlangs verschenen boek 'De heilige Rita'. PZC-verslaggever Ernst Jan Rozendaal gaat met de schrijver in gesprek. Tommy Wieringa (1967) brak in 2006 door met zijn roman 'Joe Speedboot'. Later volgden onder meer 'Caesarion', 'Ga niet naar zee', 'Dit zijn de namen', 'Hono rair Kozak' en 'De dood van Mu- rat Idrissi'. In 2013 ontving hij de Libris Literatuurprijs voor 'Dit zijn de namen'. Een jaar later schreef hij het Boekenweekge schenk 'Een mooie jonge vrouw'. nieuwste ro- fotomarcookhuizen man 'De hei lige Rita' vertelt hij over Paul Krüzen, die al zijn leven lang met zijn vader in een Saksische spookboerderij aan de Duitse grens woont. Eens zorgde zijn vader voor hem, nu zorgt hij voor zijn vader. In de halve eeuw die intussen verstreken is hebben ze hun dorp sterk zien veranderen. Kaarten kosten 7,50 euro; PZC- abonnees betalen op vertoon van de kortingscode uit de PZC van 15 januari 2018 online 3,50 euro voor een ticket. Zeeuwse schrijvers Poëzie op de weegschaal. Ik lees nog eens in Andreas Oosthoeks gedichtenboek 'Witheet nadert de ijsberg'. Het apparaat knippert Grundig en wel op 514 gram. Dat was eerder in Oosthoeks poëtische loopbaan wel anders. Die heeft zich, volgens de verhalen, afgespeeld sinds 1959. Grotendeels in het verborgene, maar er zijn toch enkele bundels van licht gewicht. 'Tijger en lam' bijvoorbeeld uit 2993, volgens de weegschaal een magere 35 gram. We zien een dergelijke toename ook op de bladzijden. Andreas Oosthoek hield vroeger in het al gemeen zijn regels smal, en zijn gedichten vul- den nauwelijks meer dan een halve pagina. In het nieuwe boek heeft hij soms aan een hele pagina niet genoeg en de regels wer den breder. Wat misschien niets zegt, of wellicht toch: nu Oosthoek eindelijk spreekt, is hij niet gauw uit gesproken. Zelfs de titels van de afdelingen, acht stuks, ademen woordweelde. 'Landelijk vertier een beetje stad' heet er een. Ge volgd door 'Goden, meesters, vor sten'. En wat te denken van 'Een vleugelpaard in het prieel' dan wel 'Een poppenhuis vol lijsters'? Het geheel besluit met 'Scher mutselingen aan de grens'. Dé grens, zeer bepaald lidwoord, be doeld is de uiterste grens, die tus sen leven en sterven. In het aller laatste gedicht gaat het over een dichter die de overkant al ziet: 'de overkant waar achter mooie mo lens/ het papier droogt, dromend van de letterzetter.' De dichter met de dood voor ogen. Zoals, wanneer ik mijn volle gewicht als uitlegger in de strijd mag gooien, ruim tweehonderdvijftig bladzij den eerder het mysterieuze ope ningsgedicht 'Witheet nadert de ijsberg' de geboorte van de dichter beschrijft. Tussendoor de reis van het le ven, die Oosthoek en zijn lezer on der meer naar Parijs, Kaap Sou- nion en Thailand brengt. Met steeds Zeeland als thuis, de Baai van Borssele en het warme gras bij Nisse, een kopergroene woning te Valkenisse en het rode dorp West- kapelle. Veel fraaie gedichten over zijn streek en de onze, pond na pond na pond. Daarom is het ver schijnen van dit boek een gebeur tenis van groot gewicht in de Zeeuwse letteren. maandag 19 februari 2018 PC Wekelijkse rubriek met boeken over Zeeland en boeken van Zeeuwse schrijvers Vissen in de Noordzee Jan van Damme Zijn er zo veel onbekende vissen in de nogal ondoorzichtige Noordzee? Wat leren we van resten van vissen? Zeggen de vondsten iets over de stand van de vispopulaties? Zonnevis, opgedoken in de Grevelingen. foto uit het besproken boek northseafish andtheirremains Is de Noordzee bijzonder vergeleken met an dere zeeën? Kees (C.J.) Camphuysen en Peter A. Hender son: North Sea fish and their remains - Uitgave van Royal Netherlands Institute for Sea Re search Pisces Conservation Ltd, hardcover, 326 pagina's, 50 euro (porto 6,95 euro). Zie ook www.northsea-fish.com In zijn Tommy Wieringa. Mario Molegraaf Witheet nadert Verzamelde gedichten Cossee Witheet nadert de ijsberg, Andreas Oosthoek

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 23