E-Mobility Park is oplossing voor weinig Zeeuws openbaar vervoer 22 ZEELAND Efficiënte inzet van auto's, scooters en fietsen In augustus begint de bouw van het eerste E- Mobility Park, op de Kenniswerf in Vlissingen. Over vijf jaar heeft Zeeland minimaal tien van deze parken, zegt Sjoerdde Jongh. Vorig jaar begon het te borrelen bij logistiek specialist Sjoerd de longh. „Overal hoor je: het openbaar vervoer in Zeeland voldoet niet. Tegelij kertijd zie je in elke straat vijftig auto's stilstaan." Hoe kun je de vervoersmiddelen die er zijn, zo efficiënt mogelijk inzetten? Dat was het vraagstuk dat De Jongh wilde oplossen. Een jaar later heeft hij het antwoord: een mobiliteits park met auto's, scooters en fiet sen. Iedereen kan daar een ver voersmiddel huren en dat op een ander park achterlaten. De parken komen op locaties waar je makke lijk kunt overstappen op ander vervoer, zoals het fiets-voetveer, de bus, de trein, de zonnetrein of de watertaxi. Het eerste park komt op de hoek Voltaweg/Hertzweg in Vlissingen. Natuurlijk draaien de gemotori seerde vervoersmiddelen op duur zame, lokaal opgewekte energie. De Jongh: „We gaan testen met elektrische auto's, maar ook met vervoer op waterstof." Dertien partijen zijn van plan dit park samen te ontwikkelen. Studenten van Scalda helpen van uit opleidingen als motorvoertui gentechniek, ICT, elektrotechniek en installatietechniek. HZ Univer- sity of Applied Sciences doet dit vanuit de opleidingen Data Sci ence en Logistics Engineer. Zeeuwind is bereid te investeren in de zonnepanelen voor de laders en onderzoek te doen naar het ge bruik van waterstof. Ook Delta, Enduris en het Zeeuws Klimaat Fonds leveren een bijdrage. „Met andere partijen zijn we de details aan het uitwerken", aldus De Jongh. Het project vindt plaats on der de vlag van Impuls Zeeland en We gaan testen met elektrische auto's, maar ook met vervoer op waterstof op het terrein van de Kenniswerf, dat aangesloten bedrijven moti veert mee te doen. Voor Sjoerd de Jongh is vooral de verschuiving van 'bezit' naar 'ge bruik' van belang. Die heeft grote voordelen voor het milieu en de portemonnee. Als voertuigen ei gendom blijven van de fabrikant, prikkelt dat hen om auto's te pro duceren die lang meegaan, makke lijk te onderhouden zijn en aan het eind van hun technische le vensduur hergebruikt worden. Dat is de circulaire economie, waarin producten na gebruik geen afval worden, maar grondstof voor een nieuw product. En de financiële prikkel, de eigen portemonnee? De Jongh: „Wie al een tweede auto voor de deur heeft staan, ervaart de kosten vaak niet als probleem. Als je alle kosten berekent, kom je toch uit op 250 euro per maand, maar ze zijn eraan gewend die auto op elk moment te kunnen pakken en willen dat niet opgeven. De mensen die als eerste klant bij onze wagenparken gaan worden, zijn degenen die tegen de aanschaf van een nieuwe auto aanhikken. Degenen die net hun rijbewijs hebben gehaald of voor de keus staan: tweede auto? Of deelauto? En zakelijke partners, zoals de HZ. Die zijn niet emotioneel betrok ken bij hun auto's, maar kijken simpelweg: wat is voordelig én goed voor het milieu." BRIEVEN U kunt uw brief (maximaal 150 woorden) richten aan: lezersredacteur@pzc.nl of per post aan Lezersredacteur PZC Postbus 5046 4380 KA Vlissingen 08801-30210 Westerscheldetunnel Beste mijnheer Lonink, hartstikke goed dat u de Westerscheldetun nel tolvrij wilt maken en wel zo snel mogelijk. Ik wil adviseren om onder Zeeuws-Vlamingen een petitie te organiseren om een en ander te bespoedigen. Als gewone burger van Zeeuws- Vlaanderen ben ik bereid om mee te helpen investeren zodat het be sluit nu echt snel gaat vallen. Ik betaal nu jaarlijks ongeveer 180 euro voor de tunnel. Ik ben bereid om de komende 10 jaar wanneer de tunnel echt vrij wordt 60 euro per jaar te betalen. Als met mij vele enthousiaste inwoners en be drijven dit ook willen doen dan ben ik ervan overtuigd dat dat de sleutel van de oplossing is. Want je moet je als burger ook in durven zetten voor het algemeen belang. Ik zou zeggen: kom burgemees ters en alle inwoners, kom uut jul lie schulpe en help Zeeuws- Vlaanderen mee naar de top. Guus de Block Koninginnepage 1, Terneuzen Zeeuws Planbureau Vanuit organisatiekundig per spectief is de discussie rondom het bestaansrecht van het gesub sidieerde Zeeuws Planbureau (ZPB) een interessante. Mag het ZPB (13 februari) eigenlijk wel on afhankelijk zijn in de ogen van de subsidieverstrekker? De vraag of het ZPB er überhaupt (nog wel) toe doet is dan ook een onjuiste en oneerlijke vraag nu de provincie twijfelt over de kwaliteit van ad visering. Twee verschillende za ken; bestaansrecht en kwaliteit. De discussie die eerst gevoerd moet worden is in hoeverre het ZPB in staat is voldoende kwali teit te leveren om de provincie van juist, onafhankelijk advies te kun nen (en mógen) voorzien, daar naast het gesprek voeren hoe je de kwaliteit van een organisatie con tinu blijft verbeteren. De provin cie moet zichzelf afVragen of zij in staat is dit gesprek objectief te voeren als adviezen die gevoelig blijken te liggen, direct op kwali tatief vlak ter discussie worden gesteld. Een besluit over bestaans recht volgt vanzelf. Astrid Rutten Hoogstraat 7, Middelburg Hondenpoep Waarom neemt de gemeente geen extra mensen in dienst om te controleren op het opruimen van hondenpoep? Als ik alleen de ho pen voor mijn deur zie en ik tel de opbrengsten van de boetes bij el kaar op, dan is het maandsalaris van een controleur in een week terugverdiend. Hier ligt dus ook weer het geld op straat. Letterlijk en figuurlijk. En de gewone man of vrouw mag 't weer oplossen want als ik er wat van zeg, word ik uitgescholden. Ik heb twee hon den maar ik kan zeggen dat ik het altijd en overal opruim. Want ik heb gekozen voor honden. Mijn omgeving niet. Mijn omgeving moet daarvan geen last hebben. Toch hondenbezitters? Jullie la ten ze toch ook niet voor je eigen deur uit? J. van Bol-Es-Oosenbrug, Van de Spiegelstraat 47, Vlissingen Toiletten Meer toiletten (6 februari) nodig? Het is een verhaal met twee kan ten. Zelfredzaamheid speelt ook een rol. Er is volgens mij veel in- continentiemateriaal in omloop. Wil je dat niet gebruiken, jammer dan. Niet dat ik tegen openbare toiletten ben, maar je kunt wel iets zelf doen. Mannen die in de auto plassen uit nood, dat is toch wel anders op te lossen? Er zijn ook nog flessen. Het winkelpersoneel is geen verzorgingsgroep. Een stomazak knapt echt niet zomaar, en de risi co's zijn bekend. Meer toiletten zouden echter wel gewoon nodig kunnen zijn om makkelijker lan ger te kunnen winkelen. Er zijn altijd mensen die een toilet nodig hebben. de Graaf, Adriaen Lauwereysz- straat 63, Middelburg PZC ONLINE De #Vestingcross in #Hulst? Zosnel mogelijk een EK of WK organiseren op dat wondermooi parcours. #Bricocross #Cyclocross #VTM maandag 19 februari 2018 Ondine van der Vleuten Vlissingen - Sjoerd de Jongh, initiatiefnemer De keuze voor een deelauto wordt straks makkelijker. HET GEMAK VAN DE APP Voor het laatste nieuws kunt u natuurlijk op elk uur van de dag terecht bij de PZC online. Op de desktop, laptop, tablet of smart- phone, altijd het actuele nieuws tot uw beschikking; 24 uur per dag, 7 dagen per week. Wilt u het nog gemakkelij ker, installeer dan de PZC- nieuwsapp op uw telefoon. Met slechts één klik opent u de app en ziet u wat er op dit moment speelt in uw buurt, de rest van Zeeland en de wereld. Ook in de app heeft elke regio zijn eigen pagina. Bovendien kunt u via de knop 'Net bin nen' altijd het laatste nieuws op een rij zien. TWITTER Raf @raftroch09 Duizenden bezoekers ge noten gisteren van de Ves tingcross in Hulst. Ze wer den getrakteerd op mooie wedstrijden. ONLINE TOP-5 Meest geleden op pzc.nl 1. Ongeval met vier voertui gen op A58 bij Kapelle 2. Joan krijgt krat met boodschappen voor haar voorraadkast 3. Tiental Hoek maakt er vier op een rij van 4. Uitslagen en doelpun tenmakers zaterdag 17 februari 5. Sluiskiltunnel afgesloten wegens eenzijdig ongeval Kijk op www.pzc.nl of @pzcredactie fjj facebook.com/depzc 1®) @pzcredactie

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 22