op=op O Oorzaak ligt in minder goed zelfstandig werken en slechter plannen Hulp uit I Jzendijke voor epilepsiepatiënt Walcheren Voor het oog van 15.000 bezoekers deed Ma- thieu van der Poel gisteren in Hulst wat hij zo vaak doet: winnen. Niet zomaar winnen, maar dik winnen. In de Vestingcross pakte hij de De Nightwatch registreert epilepsieaanvallen bij slapers. Het apparaat is bij Unitron gefabriceerd.pz Het verschil in het aantal jongens en meisjes dat naar een lager schooltype moet, neemt toe. Dat blijkt uit cijfers die deze krant heeft opgevraagd bij de Dienst Uitvoe ring Onderwijs (DUO) van het mi nisterie. Vooral op havo en vwo is dat het geval. Ter illustratie: op het vwo redden tot en met het schooljaar 2013-14 juist meer meisjes het niet. Maar de afgelopen jaren doen ze het beter en zijn ze de jongens voorbijge streefd. Dit schooljaar is 8 procent van de vwo-meiden naar de havo gegaan, tegenover 9,6 procent van de jongens. In totaal stroomden on geveer 4.000 kinderen naar een la ger niveau. Het totale aantal kinde ren dat na het derde schooljaar op een lager niveau verder gaat, daalt overigens wel. Experts stellen dat jongens niet minder slim zijn geworden. De groeiende 'afstroom' zit volgens hen in de werkhouding, het school systeem en de omgang van leraren met jongens. „Demotivatie is de grootste onderliggende factor", stelt wetenschapper Iliass El Ha- Doodzonde als jongens het niveau niet halen. Het ligt niet aan hun intelligentie dioui. „Ze kunnen in algemene zin wel veel zelfvertrouwen hebben, maar dat zegt niets over hun schoolwerk. Durven ze hulp in te schakelen?" Jongens rijpen minder snel en onregelmatiger dan meisjes. Met als gevolg dat ze minder goed in het huidige schoolsysteem passen. Zo kunnen de meeste jongens bijvoor beeld minder goed zelfstandig wer ken en plannen, op een leeftijd waarop dat wél van hen wordt ver wacht. „Daardoor krijgen ze vaker op hun kop en trekken sommigen zich terug, omdat ze zich niet fijn voelen", legt gedragsdeskundige Lauk Woltring uit. Omdat jongens eerder denken dat ze het tóch niet goed doen, zetten ze zich minder in om hun schoolcarrière tot een suc ces te maken. Middelbare scholen die daar niet doorheen prikken, la ten deze leerlingen naar een lager niveau gaan. Veel meiden uiten zich anders. Als zij een onvoldoende halen en daarover teleurgesteld zijn, gaan ze juist harder werken om een beter resultaat te halen. „Het is dood zonde als meer jongens het niveau niet halen, want het ligt absoluut niet aan hun intelligentie. Zo gaat talent verloren", stelt Louis Tavec chio, oud-hoogleraar pedagogiek. »P13 www.opisopvoordeelshop.nl voordeelshop Nieuwsmedia Al twee dagen heeft Nederland geen olympische medaille kunnen bejubelen. Komt daar vandaag op de 500 meter voor mannen verandering in? Derde klas blijkt struikelblok voor veel jongens te zijn Jongens moeten na het derde jaar van de middelbare school vaker verder op een lager niveau dan meisjes. Deskundigen stel len dat het niet aan de intelligen tie van jongens ligt, maar aan hun werkhouding en gedrag. Ook het schoolsysteem is van invloed. Ellen van Gaaien Rotterdam —Louis Tavecchio Dreft Vaatwastabs AU-in-One Platinum 90 stuks maandag 19 februari 2018 7°C Bewolkt en soms regen pzc.nl Ook voor het laatste regionale nieuws Jaargang 260 De PZC is onderdeel van: Prijs €2,20 Geen krant ontvangen? Bel 088-0561510 7 11688 5 5 5 530 SPORT2

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 1