Crematorium Het Zeeuwse Land opent in mei 19 Jaarlijks spenderen terugkomers 184 miljoen aan Zeeuwse droom KLUSBELGEN Het is het laatste gasgestookte cre matorium dat Dela bouwt. „Toen de techniek voor elektrisch cremeren beschikbaar kwam, was de oven voor Goes al besteld", zegt woordvoerder Martijn van de Kool wijk van uitvaartverzekeraar Dela. Al in 2010 kreeg Dela het plan om in Zeeland een eigen crematorium te bouwen. Door omstandigheden verdween dat plan al snel in de ijs kast. In 2015 werd het opgepakt en nu staat het gebouw er. Voor de lo catie, pal naast de nieuwe afslag van de A58, is gekozen omdat Dela heel Zeeland wil bedienen. „En niet al leen onze eigen leden", verklaart Van de Koolwijk. Het crematorium aan de Kandtweg - de parallelweg van de Nansenbaan - is hypermodern, kleinschalig en zuinig. Kleinscha lig: „Dat is de trend, mensen vragen om een intiemer afscheid. Er zijn 120 zitplaatsen, uit te breiden met staanplaatsen", aldus Van de Kool wijk. Er is één oven, wat betekent dat er nooit meerdere crematies te gelijk zijn. Vanaf de A58 kijk je op groene sedumdaken. De 'isole rende schil' is opgewaardeerd met triple beglazing, die geluid van de nabijgelegen snelweg buitensluit. Er mag dan wel geen elektrische oven in zitten, vergeleken bij de Mensen vragen om een intiemer afscheid oude gasgestookte crematoria is het verbruik vele malen minder. Een crematie kost circa 60 kubieke me ter gas. Een enorme hoeveelheid, gezien het gemiddeld gasverbruik van een huishouden per jaar in Ne derland; 1.500 kubieke meter gas. Er is geen zichtbare schoorsteen. De buizen voor de afVoer van ver brandingsgassen zijn in het ge bouw verwerkt, maar als de oven in werking is, is wel de witte rook te zien van de verbrandingsgassen. Dankzij filters is die rook nagenoeg vrij van schadelijke stoffen. Het percentage fïjnstofis extreem laag. As Dela gaat uit van twee a drie crema ties per dag. Passanten zien niet al leen witte rook tijdens het crema tieproces. Eerst moet de oven tot 800 graden opgestookt worden. En ook tijdens het afkoelen, dat twee tot drie uur duurt, is witte rook te zien, nog altijd 135 graden warm. Wat overblijft als het vuur dooft, is een hoopje grofkorrelige as van on geveer 2 kilogram. Ook in dat op zicht is het proces efficiënter ge worden; vroeger bleef er méér over. Protheses van hoogwaardig materi aal zoals chirurgisch staal worden uit de as gehaald en omgesmolten. Deze materialen gaan naar het Dr. D.C. Vaillantfonds, genoemd naar de eerste persoon die in Nederland gecremeerd is. Alle Nederlandse crematoria zijn hierbij aangesloten. Vanuit het fonds wordt een breed scala aan goede doelen gesteund, zoals het Koningin Wilhelmina- fonds en de Stichting Vrienden van Zuidwester. Pas vanaf mei, als zeker is dat alle procedures goed verlopen, gaat het crematorium in bedrijf. Zeeland heeft verder alleen in Middelburg en Terneuzen een crematorium. mÊsBm maandag 19 februari 2018 Het Kenniscentrum Kusttoerisme deed onderzoek naar de vaste gasten in Zee land. Het zijn er zo'n 115.000. Het leeu wendeel (51 procent) afkomstig uit Ne derland, 5 procent uit Zeeland zelf, de rest uit Duitsland (32 procent) en België (11 procent). Samen bezitten ze naar schatting 45.000 vakantieonderkomens, van een kajuitboot op een vaste ligplaats tot een tweede woning. Gezamenlijk brengen ze zes miljoen nachten door in Zeeland. Daarmee zijn ze van groot be lang voor het toerisme in de provincie en de economie. De vaste gasten leveren Zeeland jaarlijks 184 miljoen euro op aan uitgaven tijdens verblijf en de uitgaven die voortvloeien uit het eigen bezit van een vakantiestek. De Zeeuwse droom zou wat minder moeten kosten, vindt 44 procent van de gasten. Een aanzienlijk kleiner percentage heeft wat verbeter- punten zoals een goede wifi-verbinding en een groter of verwarmd zwembad. Door de bank genomen is de vaste gast vooral een tevreden gast. Voor hen is Zeeland goed zoals het is: een blauw groene oase van rust. FOTO'S MARIEKE MANDEMAKER Wie: Angelika Ruth (71) Rijdt in de zomer om de twee weken 220 kilometer van Aken naar Zeeland en veer tien dagen later weer terug. Met Kerst, oud en nieuw en carnaval is zij ook altijd hier. Sinds twintig jaar vaste gast in Zeeland, eigen stacaravan op Onze Hoeve in Bruinisse. „Ik heb deze caravan des tijds van een nicht gekocht; mijn man leefde toen nog. Voor mij is het mijn tweede huis. Met Kerstmis en oud en nieuw zijn hier heel veel Duit sers. We maken alles mooi en eten samen, heel gezellig. Wat is er zo leuk aan Zee land? De fietstochtjes, de gezelligheid... ik word blij van Zeeland." Wie: Anjo Sterringa (56), op de foto met vriend Hans Rijdt van november tot en met maart elk weekeinde 130 kilo meter van Hilversum naar Zeeland en verblijft ook door deweeks vaak hier. Sinds 2015 vaste gast in Zee land; eigen stacaravan in Brui nisse. „Waarom? De temperatuur, het licht, de rust, de ruimte, het water, de zee! En, heel belangrijk: hier mogen de honden over het algemeen mee het strand op. En nu ga ik weer verder. Dit plekje op stacaravanpark Onze Hoeve heb ik nog maar net, ik moet het nog op orde brengen." Peter Aerts (53) en Monica Dijkmans (46) Rijden bijna elke vrijdagavond 80 kilometer van Deurne (B) naar Zeeland en op zondagavond weer terug en alle vakanties. Sinds zeven jaar vaste gast in Zeeland; boot en zelfgebouwde stacaravan in Bruinisse. Peter: „Dit plekje op stacaravanpark Onze Hoeve in Bruinisse hebben we ontdekt toen we eens met onze zoon op Aquadelta logeer den. De klusbelgen, noemen ze ons hier. We hebben deze stacaravan helemaal zelf ge bouwd. We zijn er twee jaar aan bezig ge weest. Binnenkort krijgt hij zijn naam: 'Het Aerts Paradijs'. Voor mij ligt de aantrekkings kracht van Zeeland in de openheid, de natuur, de rust. Wij fietsen graag en Zeeland is een fietsparadijs." Monica: „En hij is een zeiler. Vroeger gingen we naar het Hollands Diep, maar daar vaar je zo ongeveer in de file. Hier op de Grevelingen is het heerlijk rustig. Elke zondagavond gaan we terug en de maandag begint het alweer te kriebelen. Zodra we in de auto stappen, valt de stress van ons af. De moestuin en de voortuin zijn mijn verantwoor delijkheid. Hij is een zeiler, ik een tuinier. We hebben een paar andere koppels leren ken nen op de camping. Nu gaat hij met de man nen zeilen terwijl ik met de vrouwen de barbe cue aansteek. Gezellig!" Het Zeeuwse Land: dat is de naam van het nieuwe cremato rium van Dela aan de Kandtweg in Goes. Vanaf mei is het crema torium, dat vanaf de A58 goed te zien is, operationeel. Ondine van der Vleuten Goes - Martijn van de Koolwijk, Dela

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 19