Gezeur B <D O O SS'JP 15 OP DE WERKVLOER Rovereto omarmt de cryptomunt in ijltempo De 40.000 inwoners tellende Italiaanse stad Rovereto, aan de voet van de Alpen, kent het hoogste aantal betalingen in bitcoinsvan Italië. I edrijven zijn gevaarlijk verliefd op opti- k misten. Op kartrekkers, die een project 'direct omhelzen. Gaan-met-die-baan-ty pes. Zo krijg je zaken voor elkaar. Er is wel een nadeel, denken psychologen. Optimisten zijn blind voor tegenslag. Dan blijkt het project on voldoende gecalculeerd of is de klant helemaal niet zo optimistisch over je nieuwe product. Dan kun je gaan, zonder die baan. Nee, dan zeurkousen. Zij zien altijd proble men. Dat motiveert ze om hun huiswerk goed te doen. Zo komen ze beslagen ten ijs. Met zulk ge zond pessimisme presteren ze volgens kenners beter dan de huiswerkvrije optimisten. Boeiend, maar in de praktijk kunnen managers hun teams niet samenstellen met een pessimistische projectleider tegenover een blije beslisgrage boekhouder. Vroeger is wel bestuurskundig be dacht om één teamlid de rol van kritisch tegen- denker te geven. Dat klinkt mij te veel als Cas sandra uit de oudheid: veroordeeld tot het spre ken van de waarheid, maar door niemand ge loofd. Wat werkt wel? Gezonde pessimisten presteren beter dan huiswerkvrije optimisten psychologie in de eco nomische wetenschap benadrukte, noemde eens in een lezing de ba lans tussen optimisme en een realistische hou ding een groot issue in bedrijven. Hij zag ook dat organisaties optimis ten omarmen. Somberaars worden beschouwd als niet loyaal. Zeker vlak voordat de beslissing valt over wel of niet doorgaan met een project, dan is volgens Kahneman kritiek geven een ri sico voor medewerkers. Terwijl het zo de moeite waard is om vooruit te kijken naar fouten. naar Gary Klein. Deze psycholoog schaaft al ja ren aan het nemen van goede beslissingen. Een van zijn oplossingen kost maar 45 minuten en betreft het organiseren en legitimeren van kri tiek. Klein noemt het een PreMortum, tegen hanger van een post mortum waarbij je pas na overlijden de oorzaak zoekt. Vlak voor de kick- off doet het team alsof we vier jaar verder zijn. Het project is totaal verknald. Iedereen moet in een paar minuten oorzaken opschrijven. Dat sa men levert een 'foutenblauwdruk' op. Net op tijd. Van zakenbank tot overheid wordt interna tionaal gebruik gemaakt van deze methode om kritiek op tafel te krijgen. Gary Klein zelfheeft met de ProMortem inmiddels een vrolijker vari ant: We zijn vier jaar verder. Het is een knalsuc ces. Wat zijn de concrete oorzaken? Zo is er naast de foutenblauwdruk ook een recept voor succes. Je zou er bijna optimistisch van worden. Bankbaas Letland opgepakt Personeel Transavia in staking Bijna 70 procent heeft werk Met een wisselkantoor en ruim dertig winkels waar bitcoins wor den geaccepteerd, is Rovereto in elk geval de 'bitcoinhoofdstad' van Italië. Maar het zou niemand verba zen als ze dat van de hele EU zijn. „Hoe wilt u betalen, in euro's of in bitcoins?" Voor barman Gianpa- olo Rossi is het inmiddels een doodgewone vraag. In zijn bar Mani al Cielo in het centrum van Rover eto ontvangt hij zo'n twintig bit- coinbetalingen per dag. „Toen de bitcoin zo ontzettend hoog stond, was het even wat minder. Nu de gekte wat voorbij is, neemt het weer toe." Een espresso kost 0,0013 bitcoin. Om te betalen scan je van uit je digitale bitcoinportemonnee het verschuldigde bedrag en wordt het op de bitcoinrekening van de ei genaar bijgeschreven. De prijs in euro's staat vast: 1,20. „Belastingen zijn immers nog altijd in euro!" lacht Rossi. Potentie Het is een van de 32 winkels in Ro vereto die zich hebben aangesloten bij Inbitcoin, de start-up van de 38- jarige Marco Amadori: de man die ervoor heeft gezorgd dat de vallei van Rovereto nu bekend staat als Bitcoin Valley. Amadori interes seert zich al sinds 2012 in de crypto munt. De bitcoin stond toen op vijf euro. „Ik besefte dat een betaalmid del dat je zelf kan ontwikkelen een geweldige potentie heeft. Je hoeft niet meer op banken te vertrouwen waar je geld stalt, maar op een algo ritme." Met zijn bedrijf Inbitcoin Je hoeft niet meer op banken te vertrouwen waar je geld stalt ontwikkelt hij apps om bitcoinbe- talingen te ondersteunen. In de smalle straatjes prijkt op veel win kelramen de sticker 'betalingen met bitcoins worden geaccepteerd'. Slager Massimo Zenatti veegt zijn handen schoon aan zijn schort, voordat hij trots op zijn tablet laat zien hoe het systeem werkt. Als hij de geïncasseerde bitcoins wil om rekenen in euro's, valt Amadori hem in de reden. „Het heeft door die heftige schommelingen eigen lijk geen zin ieder uur te kijken wat je eerder verdiende bitcoins nu waard zijn. Je wordt gek als je de koers van de bitcoin de afgelopen weken volgt." De koers van de bitcoin leek de afgelopen maanden op een acht- baanrit. Vorig jaar was de crypto munt 1000 dollar waard. Afgelopen zomer was de waarde verdubbeld. Daarna denderde de koers door tot een piek van 20.000 dollar in de cember om vervolgens met een nog hogere snelheid naar beneden te gaan: in een paar weken verloor de bitcoin twee derde van zijn waarde. Inmiddels krabbelt de cryptomunt weer langzaam op. Amadori vindt de hevige schommelingen van de afgelopen maanden 'oninteressant' en noemt de bitcoin nog altijd de beste financiële investering ooit. Amadori: „Ik kijk naar het grotere plaatje. Uiteindelijk zal de bitcoin nog veel hoger komen te staan en stabiel worden." Wisselkantoor Bitcoins kopen in Rovereto is sinds twee maanden nog eenvoudiger sinds de opening van wisselkantoor 'ComproEuro' (afgeleid van de vele Compro Oro, geld-voor-goudwin- kels in Italië). Het is de eerste fy sieke winkel ter wereld waar bezoe kers euro's direct kunnen omzetten in bitcoins. Luigi Moscolo houdt met twee handen een biljet van 50 euro voor de Bitcoin-wisselauto- maat. Als het eerste biljet is opge slokt, duwt hij met meer gemak nog vijf briefjes van 50 in de auto maat. Binnen enkele seconden ver schijnt een bedrag van 0,04 bitcoin in zijn digitale portemonnee. „Dat lijkt dan wel meteen een stuk min der!", lacht hij. Amadori kijkt van een afstandje toe hoe de charmante blonde ver koopster alles geduldig uitlegt. „Kijk, dit is belangrijk. Door win kels te maken waar je kan binnen stappen en van echte mensen in formatie kan krijgen, zal het ver trouwen in de bitcoin als alternatief betaalmiddel groeien." maandag 19 februari 2018 GO loO.ooo n Zo verdien je in 45 minuten geld met gezeur en pessimisme. Nobelprijswinnaar Da niël Kahneman, die de Daarom wees Kahneman graag nog eens - Bart van Eldert CORRUPTIE De baas van de centrale bank van Letland, Rimsevics, is opgepakt in ver band met een onderzoek naar mogelijke cor ruptie. Dat heeft de Letse minis ter-president gisteren be kendgemaakt. NIEUWE CAO De piloten van Transavia sta ken vandaag tot 12.00 uur. Aan leiding voor de actie is een al maanden du rend conflict over een nieuwe cao. CBS In heel Neder land had vorig jaar 66,7 pro cent van de mensen tussen 15 en 75 jaar een baan. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. o c Bitcoin Valley in de Italiaanse alpen. FOTO EVELINE RETHMEIER Bitcoinhoofdstad dankzij start-up Eveline Rethmeier Rovereto Marco Amadori, Inbitcoin

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 15