'Jongens voelen zich vaak niet begrepen' 13 Bij meer dan300euro op zak: meteen afgeven €1,44 miljoen gepakt Jongens moeten vaker naar een ander schoolniveau afzakken dan meisjes. Hoe dat komt? Ze voelen zich niet gezien en gaan zich Vervelend' gedragen, stelt een kindercoach. Het klinkt logisch: verdachten op het politiebureau fouilleren en con tant geld dat ze bij zich dragen met een in beslag nemen. Toch ge beurde dat nog niet standaard. Daarom is vorig jaar in zeven poli- tie-eenheden de Meld Geld-me- thode geïntroduceerd. Verdachten met 300 euro of meer op zak moe ten hun biljetten meteen inleveren. Na de inbeslagname doet de po- litie een zogeheten cash call: bij in stanties als het CJIB en de Belas tingdienst wordt nagegaan of er nog vorderingen openstaan. Die worden dan ingelost. Ook kunnen van het in beslag genomen geld schadevergoedingen worden uitbe taald en boetes worden voldaan. Met de nieuwe methode is vorig jaar 1.444.100 euro geconfisqueerd, meldt politievakblad Blauw. De eenheden Amsterdam en Rotter dam droegen met elk ongeveer 4 ton het meeste bij. Als binnenkort alle eenheden meedoen, kunnen die naar schatting een kleine 4 mil joen euro afpakken. Volgens sommige Amsterdamse gemeenteraadsleden gaat de Meld Geld-methode nog niet ver genoeg. Zij pleiten ervoor om ook andere zaken in beslag te nemen. „Waarom zouden spullen zoals een dure jas van een paar duizend euro daarbuiten vallen", vroeg CDA- raadslid Diederik Boomsma zich onlangs afin Het Parool. „Die jassen zijn een soort statussymbool voor die jongeren, het is belangrijk dat de politie daartegen kan optreden." Het afpakken van dure kleding en sieraden gebeurt al in Rotter dam. Daar moeten veelal 'bekenden van de politie' hun glimmende Ro- lex of Canada Goose-jas inleveren als zij niet duidelijk kunnen maken dat zij er op legale wijze aan zijn ge komen. Die patseraanpak leidde af gelopen maand tot veel kritiek. De Rotterdamse ombudsvrouw Anne Mieke Zwaneveld noemde het een 'hellend vlak': „We hebben net be dacht dat we niet de schijn willen wekken dat er sprake is van etnisch profileren. Maar de kans dat dat hierbij wel gebeurt, is heel groot." Ook de Rotterdamse strafpleiter Jaap Spigt maakte gehakt van de nieuwe patseraanpak. „Spierballen- taal is het. Het slaat nergens op. Je bent immers niet verplicht om te gen jezelf te getuigen. Staan de agenten straks ook bij je thuis om te vragen hoe je die televisie of het bankstel hebt betaald?" Ze worden lastig gevonden omdat ze niet netjes binnen het schoolse sys teem meelopen. En als ze dan moeite hebben om stil te zitten of hun agenda te plannen zijn ze vervelend, volgens de docenten. Kindercoach Bianca van de Burgt, ook beheerder van de website Jongensenergie.nl, ziet het voortdurend gebeuren. „Ik word verdrietig van wat ik om me heen zie. Op de scholen kijken ze niet genoeg naar die gevoelige hart jes. Ze worden niet begrepen." Wrang genoeg overkwam het haar oudste zoon, nu 15 jaar. Hij ging naar de havo, maar liep al snel vast. Plan nen, ordenen, zelf bedenken hoe hij van a naar z moest komen. Het lukte hem niet. En dat kreeg hij keer op keer te horen. „Als het op je werk niet gaat en dat is het enige wat je te horen krijgt, helpt dat ook niet", vat Van de Burgt samen. Haar zoon had juist erkenning no dig, iemand die hem begreep en echt zag. „Drie jaar lang moest hij overle ven. En dat op die leeftijd, dan moet je juist léven." De tiener kon niet langer op de havo blijven en doet nu vmbo-tl. Zijn ouders begeleiden hem waar ze kunnen, door met hem te gaan zitten en bij opdrachten te helpen. Omdat het jongens-meisjesvraagstuk op middelbare scholen vaak nog gevoe lig ligt, wil Van de Burgt de naam van haar zoon uit de krant houden. Ergens steekt het haar dat ze die be- Meisjesgaan harder werken, jongens zoekende confrontatie slissing moet nemen. Want al die jon gens die dit moeten doormaken, gaan haar aan het hart. „Tussen hun 10de en 14de giert 800 keer zoveel testosteron door hun lijf dan daarvoor en daarna. Ze ontwikkelen zich langzamer dan meisjes en hebben meer tijd nodig. Maar ze komen er wel." Migrantenachtergrond Op het Marnix Gymnasium in Rotter dam zijn de leraren wél getraind om naar het achterliggende probleem te kijken. Op deze school weten ze dat niet alle leerlingen zomaar naar het schoolse systeem kunnen omschakelen. „Bij jongens met een migranten-ach tergrond is vaker sprake van een mis match tussen schoolcultuur, thuiscul- tuur en straatcultuur. Zij kunnen zich op school buitengesloten voelen, omdat ze niet altijd de juiste codes gebruiken die op school van hen worden ver wacht. Ze reageren meer vanuit codes uit de thuis- of straatcultuur", vertelt rector Yolande de Beer. Hoe dat gaat? Bijvoorbeeld als zo'n jongen een onvoldoende krijgt, waar van hij niet begrijpt waarom hij die ge haald heeft. In plaats van de docent te vragen wat hij fout heeft gedaan, doet hij alsof het hem niet interesseert. De Beer: „Hij gaat stoer doen en zoekt eer herstel, zoals dat op straat gaat. Maar daarmee gaan de cijfers niet omhoog." De leraren proberen met die jongens in gesprek te gaan om erachter te ko men wat hun werkelijk dwarszit. En om te voorkomen dat deze leerlingen het geloof in zichzelf verliezen en nóg slechter gaan presteren. De Beer: „Meisjes reageren anders. Die gaan vaak keihard werken. Jongens zoeken meer de confrontatie." Kindercoach en moeder Van de Burgt hoopt dat haar kleinkinderen in een an dere tijd opgroeien. Een tijd waarin jon gens worden gezien en begrepen. „Kijk naar wat ze nodig hebben om er iets van te maken, begeleid ze, want nu gaat er veel talent verloren." www.musicshowscotland.nl Boek uw volledig verzorgde busarrangement bij Oad via www.oad.nl of 0547-26 44 66 ofboekuwticket bijde NationaleTheaterkassa via www.ntk.nl of telefonisch via 0900-9203 maandag 19 februari 2018 GO Geld inleveren na arrestatie Met een nieuwe afpakmethode heeft de politie vorig jaar bijna 1,5 miljoen euro aan contant geld van arrestanten afgepakt. Daarmee worden openstaande boetes, vorderingen en schade vergoedingen betaald. Koen Voskuil De politie nam vorig jaar geld af dat verdachten bij zich droegen. Eenheid Rotterdam is koploper. Bedragen x 100.000 Amsterdam Noord- Amsterdam Den Haag Rotterdam 4,2 Zeeland- West-Brabant 0,9 Oost-Brabant Limburg 0,2 In 2017 is met de Meld Geld- methode bijna 1,5 miljoen euro geconfisqueerd. Ellen van Gaaien Rotterdam/Uden Yolande de Beer, rector FOTO HH/ FLIP FRANSSEN

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 13