Vliegramp Iran: mogelijk 66 doden EUWS 11 Sjoerd H. eerste Nederlander die omkomt aan de zijde van YPG-militie De Nederlander Sjoerd H. (24) zag de Koerden als'zijn eigen familie'en streed met hen in Syrië tegen terreurgroep IS. Een autobom maakte een eind aan zijn leven. Q StlELLRFIEll5En.nL/OOUnLDOLJUn Sjoerd H. was een 'toegewijde ka meraad'. „Hij koos ervoor naar Sy rië te gaan, omdat hij niet langer zijn ogen kon sluiten voor het on recht dat daar gaande is", meldt de Nederlandse vertegenwoordiging van de Democratie Forces of North Syria in een persbericht. „We zul len hem missen als een broer." Soortgelijke zinnen werden de afgelopen jaren vaak gebruikt door terreurgroep IS als er een Neder landse jihadist om het leven was gekomen. Maar H. streed juist té gen IS. Hij reisde begin vorig jaar naar Syrië en sloot zich daar aan bij de Koerdische militie YPG. Hij trok met hen op naar Raqqa, toen nog de hoofdstad van het kalifaat, en bleef na de verovering van die stad in de regio. Dit weekend werd bekend dat hij afgelopen donder dag om het leven is gekomen bij de stad Deir ez-Zor, waar de Koer- vrijheid", zei hij toen. H. was in de tijd voordat hij naar Oekraïne reisde, actief op obscure, spirituele websites waar wordt gediscussi eerd over het 'pure' Europa. Een van zijn mede-auteurs herdenkt hem daar als een 'echte strijder- dichter'. „Het maakte hem niet zo veel uit aan welke kant hij vocht, hij wilde simpelweg naar de oor log. Wilde een 'echte' oorlog vin den." Onzin, stelt zijn familie, Sjoerd kwam juist 'thuis' bij de Koerden. „Hij vocht voor de Koer den, die hij zag als zijn eigen fami lie. Hij heeft zijn leven gegeven voor hen", aldus een gezinslid. Europeanen Er zijn de afgelopen jaren meer dere Europeanen gesneuveld, ter wijl ze vochten aan de zijde van de Koerden. H. is waarschijnlijk de eerste Nederlander die omkomt, maar er zijn de afgelopen jaren vermoedelijk enkele tientallen Nederlanders in het gebied ge weest. Enkele van hen kwamen in het nieuws: drie leden van motor club No Surrender gingen in 2014, ex-militair Jitse Akse was er, vol gens eigen zeggen, als sluipschut ter in 2015; een Koerdische kapster uit Almere was er ook in dat jaar. Het Openbaar Ministerie staat op het standpunt dat 'actieve deel name aan de strijd tegen IS in be ginsel strafbaar is', maar er is voor alsnog niemand voor die deel name vervolgd. Nu IS voor een deel is verslagen, hebben meer dere Europeanen zich aangesloten bij de milities van de YPG in de Syrische regio Afrin. Daar wordt de YPG aangevallen door het Turkse leger, een NAVO-bondge- noot van Nederland. den nog tegen restanten van IS vechten. Een autobom zou hem het leven hebben gekost. Hij is, voor zover bekend, de eerste Ne derlander die omkomt aan de zijde van de Koerden. Wapens H., die zich in Syrië Baran Sason noemde, poseerde op zijn face- bookpagina geregeld met wapens. Of met gevangengenomen IS'ers. In de periode dat H. in Koerdisch gebied was, liet hij meerdere tat- toos plaatsen. Op zijn 'triggerfingef stond in het Koerdisch 'Wie zijn wij' te lezen. Het kenmerkt de zoektocht waar de jonge Nederlander, die opgroeide in de regio Eindhoven en op de Zuid-Hollandse eilanden, mee bezig was. Want voordat hij naar Syrië afreisde, verbleef hij een paar maanden in Oekraïne. Daar sloot hij zich aan bij een rechtse militie die streed tegen de Rus- sisch-gezinde separatisten. In een gesprek via Facebook vertelde hij vorig jaar aan deze krant te zijn doorgereisd naar Syrië, omdat hij vond 'dat die oorlog meer beteke nis had'. „De oorlog in Oekraïne gaat om macht, hier gaat het om Omdat de plaats van de ramp nog niet is gevonden, houdt de lucht vaartmaatschappij een slag om de arm. De vrees bestaat dat alle 66 inzittenden om het leven zijn ge komen. Het vliegtuig vertrok rond vijf uur 's ochtends (plaatselijke tijd) voor een twee uur durende vlucht. Ongeveer twintig minuten na het opstijgen, verdween het vliegtuig van de radar. Het stortte neer in de stad Semirom, ongeveer 480 kilometer van hoofdstad Te heran in het zuidwesten van het land. Volgens getuigen probeerde de piloot een noodlanding te ma ken. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de crash, maar mo gelijk speelde de sneeuwstorm die Vlucht EP3704 t IRAN de regio trof een rol. Het vliegtuig had 60 passagiers aan boord, onder wie één kind, en zes bemannings leden. De crew bestond uit twee beveiligers, twee stewardessen, de piloot en een co-piloot. Het zou gaan om een ATR-72 van Frans- Italiaanse makelij, die wordt ge bruikt voor regionale korteaf- standsvluchten. Het toestel is nog niet gevonden. De plek van de crash is voor ambu lances niet te bereiken, omdat het om een afgelegen locatie gaat in het Zagrosgebergte, Irans grootste bergketen. Het toestel zou zijn neergestort op de berg Dena, een van de hoogste bergreuzen van het land (4409 meter hoog). Er is een reddingshelikopter naartoe ge stuurd, maar die kon niet landen door mist en hevige sneeuwval. Het betekent dat reddingswerkers op de grond naar de rampplek zoe ken. Hoewel Iran Aseman Airlines snel na de crash liet weten dat de inzittenden de klap niet hebben overleefd, werd die verklaring later afgezwakt. „Vanwege de omstan digheden hebben we nog geen toegang tot de rampplek en kun nen we het precieze dodental nog niet met zekerheid vaststellen." Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland volgt de situ atie op de voet. „Vooralsnog heb ben we geen aanwijzingen dat er Nederlanders aan boord waren van het vliegtuig", aldus een woordvoerder. „Het aantal onge lukken op binnenlandse vluchten in Iran is hoog. Dat komt door de ouderdom en de onderhoudsstaat van de toestellen." Vliegmaatschappij Aseman Air lines staat op de zwarte lijst van onveilige luchtvaartmaatschap pijen van de Europese Commissie. Veel vliegtuigen zijn al meer dan 40 jaar oud. Het vliegtuig dat gis teren neerstortte, was ongeveer twintig jaar oud. maandag 19 februari 2018 GO 'Koerdische kameraad' sneuvelt Cyril Rosman Rotterdam M Sjoerd H. op een foto die is genomen in Koerdisch gebied in Syrië. FOTO FACEBOOK In Iran is een vliegtuig neerge stort met 66 mensen aan boord. Het gaat om een toestel van Iran Aseman Airlines, dat op weg was van Teheran naar Yasuj. Een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij liet aanvankelijk weten dat nie mand de crash heeft overleefd, maar zwakte dat later af. Simone van Zwienen Rotterdam TEHERAN Yasuj

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 11