Duizenden de straat op voor Saakasjvili Welkom bij de driewiel specialist SENZUP 1 Luchtruim dicht door tekort verkeersleiders 10 Ook demonstreerden honderden anderen in de regionale hoofdste den. De omstreden Saakasjvili ver blijft sinds woensdag in Nederland. De 50-jarige Georgische ex-pre- sident, die is getrouwd met de Ne derlandse Sandra Roelofs, had op geroepen tot de demonstraties na dat hij maandag door de grens wachten in Kiev was gearresteerd en gedeporteerd. Eenmaal Oe kraïne uitgezet, reisde hij naar Ne derland. Zijn vrouw heeft een huis in Terneuzen. Het stel heeft twee kinderen. De Immigratie- en Natu ralisatiedienst (IND) verleende de ex-president een verblijfsvergun ning op basis van gezinshereniging. „Ik zal me hier blijven inzetten voor Oekraïne", zei hij na zijn aankomst in Nederland. Volgens Saakasjvili is Oekraïne nu 'een maffiastaat'. Hij ontpopte zich in Oekraïne als luis in de pels van zijn voormalige bondgenoot, president Petro Porosjenko. Saakasjvili verweet de overheid grootschalige corruptie. Hij kreeg de Oekraïense nationaliteit cadeau, maar die is hem weer afgenomen. De nu stateloze Saakasjvili moest eerder weg uit Georgië, nadat het land in oorlog raakte met Rusland. Hij is in het land inmiddels ook bij verstek tot drie jaar cel veroordeeld. Georgië had Oekraïne destijds om de uitlevering van Saakasjvili ge vraagd. Nederland heeft nog niet zo'n verzoek gekregen. GRATIS BROCHURE BEL 0800 - 0468 zelfstandig vitaal De Amerikaanse zeearend Lady Maya heeft zich in het weekend re gelmatig laten zien, maar niet la ten vangen. De verzorgers van de Beekse Bergen reden zaterdag en zondag van hot naar her, hun tas sen gevuld met dode kuikens, rat ten en muizen, om de eigenwijze roofvogel te lokken, maar tever geefs. Toch was er ook goed nieuws te melden: volgens Klaas-Jan Lei- nenga, manager Educatie en Bele ving van de Beekse Bergen, ver keert Lady Maya in goede conditie. „We hebben haar een paar keer ontzettend hoog zien vliegen. Dat duidt erop dat ze nog heeft gege ten sinds ze ervandoor ging en in goede conditie verkeert." Maar betekent haar volle maag dan ook niet dat ze nog geen reden heeft om terug te komen? Dat hoeft volgens Leinenga niet per se. „Het is nu gewoon een kwestie van roepen. Als ze de stem van de We hebben haar ontzettend hoog zien vliegen. Dat duidt op een goede conditie verzorger hoort en een stukje vlees ziet, is de kans groot dat ze naar hem toe komt." Maya werd het afgelopen week end gezien in verschillende hoeken van Midden-Brabant, onder meer bij de Westpoint, de hoogste flat in Tilburg, en elders in de stad, maar de meeste meldingen kwamen vanuit Goirle. Daar zou ook een plekje zijn waar ze iedere dag terug keert. „We hebben er veel vertrou wen in dat we haar snel terugvin den", aldus Leinenga. De zeearend ontsnapte dinsdag aan het eind van een roofvogel show. Mogelijk is ze door pesterige meeuwen afgedreven van het safa ripark en daarna gedesoriënteerd geraakt. Lady Maya woont al 27 jaar bij de Beekse Bergen en is met een span wijdte van tweeënhalve meter een icoon van de roofvogelshow. Ze heeft een zendertje bij zich dat sig nalen uitzendt. „Maar het laatste signaal was donderdagavond erg zwak. Mogelijk is het zendertje be schadigd of raakt de batterij op." Volgens valkenier Carel van Oirschot, die elf jaar lang met Lady Maya op de Beekse Bergen samen werkte, gaat het om een 'lieve, schrikachtige vogel' waar mensen niets van te duchten hebben. SCHIPHOL De luchtverkeerslei ders van de luchtmacht kunnen het door een tekort aan personeel nauwelijks meer bolwerken. Daardoor gaat het luchtruim bo ven grote delen van Nederland soms noodgedwongen dicht, zo bevestigt de luchtmacht. Op de omgeving van Schiphol en Rotterdam The Hague Airport na regelt de luchtmacht het luchtverkeer in Nederland. Afge lopen jaar konden daar vijf nach ten geen traumahelikopters uit vliegen, omdat er geen luchtver keersleider was, beaamt de lucht macht. Ook kunnen F-i6's min der vaak oefenen en kunnen bondgenoten die over Nederland willen vliegen soms slechts met kunst- en vliegwerk worden ge holpen. Vliegscholen en sport vliegers moesten het de afgelopen twee maanden vier dagen stellen zonder de informatie over weer en vliegverkeer die de luchtver keersleiders normaliter geven. De veiligheid van het vliegver keer is niet in het geding, stelt commandant Dick van Ingen van de luchtverkeersleiders. Dat zijn dienst soms nee verkoopt, toont volgens hem juist aan dat zijn personeel alleen doorgang ver leent als het veilig kan werken. Tegen omroep NOS verklaarden enkele luchtverkeersleiders dat er wel degelijk risico's worden ge nomen. Luchtverkeersleiders zul len volgens de luchtmacht echter niet ten koste van de veiligheid hun taken uitvoeren. De luchtmacht vreest dat er niet snel extra personeel beschik baar is. maandag 19 februari 2018 GO Aanhangers van de uit Oekraïne gedeporteerde politicus Michail Saakasjvili eisen het aftreden van de Oekraïense president Petro Porosjenko. Ze gingen met duizenden de straat op in de Oekraïense hoofdstad Kiev. Cyril Rosman Rotterdam/Kiev SenZup heeft een uitgebreid assortiment comfortabele driewielfietsen met verlaagde instap en/of elektrische ondersteuning. Alle fietsen zijn zo aan te passen dat ze aansluiten op uw specifieke wensen. Vrijblijvend een proefrit maken in uw eigen straat? O Extra lage instap O Maximale stabiliteit O Optie: antilek banden Comfortabele zitting O 3 tot 7 versnellingen Bagagemand achter Lieve zeearend vluchtte voor treitermeeuwen De zeearend die ontsnapte na een roofvogelshow in safari park Beekse Bergen, is nog steeds een vrije vogel. Ook na een weekend lang zoeken. Erik van Hest Hilvarenbeek Verzorgers van de Beekse Bergen zoeken met tassen ge vuld met dode kuikens, ratten en muizen om de zeearend te lokken, foto de kort media -Klaas-Jan Leinenga (manager) Zeearend Lady Maya ontsnapte tijdens een roofvogelshow in de Beekse Bergen, foto beekse bergen iwii-u DRIEWIEL FIETSEN AL VOOR 1.399,- Showroom: Oosteinde 6, Barendrecht www.senzup.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 10