Ruud Lubbers 1939 - 2018 Walcheren Nieuwsmedia De langstzittende premier van Nederland, minister van Staat Ruud Lubbers (78), is gisteren overleden. De voormalig CDA- politicus, die in 1995 de Four Freedoms Award ontving, wordt geroemd als de man die ons land uit de crisis van de jaren 80 haalde. Lubbers stierf gisteren, thuis in Rotterdam, in het bijzijn van zijn vrouw Ria en hun kinderen. CDA-leider Sybrand Buma noemt Lubbers 'een groot staatsman' aan wie Nederland veel dank is verschuldigd door zijn optreden in de crisisjaren. „Een hele generatie Nederlan ders groeide op in de tijd dat hij minister, fractievoorzitter en premier was." Zij hoorden 'Lubberiaans' taalgebruik en zagen de persiflages ('tuut tuut-tuut: de groetjes van Ruud') van André van Duin in Animal Crackers. Zijn gezondheid was de af gelopen jaren broos door de gevolgen van een auto-onge luk in 2013 en een hersenaan- doening. Elco Brinkman, die Lubbers in 1994 opvolgde als CDA-par- tijleider, wist al dat het 'niet zo goed met hem ging'. „Hij werd steeds minder mobiel. In ons laatste gesprek raakte hij ook af en toe de draad kwijt, maar dat is niet zo gek op zijn leeftijd. Het is toch veel sneller gegaan dan we hebben gedacht." Ko ning Willem-Alexander, ko ningin Maxima en prinses Beatrix gedenken Lubbers als 'een moedig en invoelend mens'. Premier Mark Rutte is geschokt door Lubbers' overlij den. Hij kent zijn voorganger niet alleen uit zijn eigen jeugd. „Hij was in 2010 als informa teur ook betrokken bij de vor ming van het tweede kabinet Rutte. Ik heb hem leren ken nen als een intelligent, wijs en betrokken mens." Ik heb hem leren kennen als een wijs en betrokken mens Toen Lubbers begon, in 1982, was hij met 43 jaar de jongste minister-president ooit. Hij vertrok in 1994 als langstzit tende premier ooit. Hij had toen drie kabinetten geleid en zijn partij tot grote hoogten gestuwd. Na zijn vertrek kwam het CDA in een diepe crisis terecht; bij de verkiezin gen van dat jaar verloren de christendemocraten twintig zetels. Zelf liep hij destijds twee internationale topfunc ties mis, waarna hij hoogleraar werd in Tilburg. Zijn carrière klom pas weer uit het dal in 2001 met een baan bij de Ver enigde Naties, als Hoge Com missaris voor de Vluchtelin gen »P3t/m5 n c* De man die ons land uit de crisis loodste donderdag 15 februari 2018 Vanaf het westen droog pzc.nl Ook voor het laatste regionale nieuws Jaargang 260 De PZC is onderdeel van: Prijs €2,20 Geen krant ontvangen? Bel 088-0561510 Hanneke Keultjes Den Haag - Premier Mark Rutte FOTO COR MULDER

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 1