Nederlandse tak al sinds 2012 op de hoogte, maar publiek maken mocht niet DIT is DELTA Interactieve TV Kjeld Nuis bluft zich De Nederlandse tak van Oxfam wist al sinds 2012 dat de medewerkers van de zusterorganisatie in Groot-Brittannië prostituees hadden ingehuurd in Haïti. De organisatie in Den Haag mocht die informatie echter niet publiek maken. Het doek is gevallen voor Halbe Zijlstra als minister van Buitenlandse Zaken. Het debat met hem in de Tweede Kamer over zijn verzonnen ontmoeting met de Russische president Poetin duurde gisteren erg kort. Emotioneel kondigde Zijlstra meteen zijn ontslag aan. Premier Rutte moest vervolgens nog wel een stevig robbertje vechten met de Kamer en overleefde een motie van wantrouwen. »P4 FOTO MARTIJN BEEKMAN/ANP Oxfam Novib in Den Haag kreeg het interne onderzoeksrapport naar de seksuele misdragingen van de Britten om goed te kunnen uitzoe ken of Nederlandse hulpgelden zouden zijn misbruikt. Dat bleek niet het geval. De Britten verwijten Oxfam dat ze de zaak in de doofpot heeft wil len stoppen. Ook het Nederlandse Oxfam Novib, dat op de hoogte was van de zaak, kwam niet met de de tails naar buiten. Volgens directeur Farah Karimi mocht zij niets met die informatie doen omdat het een Britse aangelegenheid was. Wel is het interne rapport gedeeld met het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Rekenkamer. In het openbare verslag werd melding gemaakt van 'seksuele misdragingen'. Achteraf gezien hadden de Brit ten met meer informatie moeten komen, vindt Karimi nu. „Zeker nu we zien wat voor schade het ook voor ons kan veroorzaken." Sinds de Britse pers vrijdag met onthullingen kwam over het seks feest op Haïti waarbij medewerkers na de verwoestende orkaan in 2010 lokale prostituees inhuurden, heb ben 1700 Nederlandse donateurs aangegeven geen geld meer te wil len geven. Een groot verlies, vindt Karimi. „Donateurschap is voor mij persoonlijk niet alleen het geld dat mensen willen geven, maar het is ook hun vertrouwen." Volgens Karimi wordt er alles aan gedaan om medewerkers met een hoge morele standaard aan te trek ken. Zo moet iedereen een gedrags code ondertekenen waarin machts misbruik is verboden, evenals het Donateurschap is voor mij persoonlijk ook het vertrouwen van de mensen bezoeken van prostituees. Ook wil Karimi met de hele sector afspreken gegevens uit te wisselen van mede werkers die in de fout zijn gegaan. Nu is dat niet mogelijk. Ook wil ze voor leidinggevenden een humani tair paspoort invoeren. Na Haïti werd duidelijk dat hulporganisaties het kwetsbaarst zijn bij humani taire rampen. Dan moeten in een heel korte tijd kleine teams opscha- len. In Haïti ging de ploeg van 40 medewerkers naar 400 hulpverle ners. Dan is er geen tijd voor reflec tie, begeleiding en het checken van referenties of mensen voldoen aan de morele standaard. Minister Sigrid Kaag van Ontwikkelingssamen werking kondigde gisteren stappen aan na de misstanden bij het Britse Oxfam. Ze wil in contracten met hulporganisaties protocollen over integriteit opnemen. Die afspraken moeten er onder meer voor zorgen dat geld kan worden teruggeëist bij wantoestanden. Karimi juicht dat voorstel toe.P3 DELTA 6°C Nieuwsmedia Si c? Zijlstra fataal Britse seksrel schaadt Oxfam Raymond Boere Den Haag Directeur Farah Karimi Ontdek alle mogelijkheden op DELTA.nl/interactievetv woensdag 14 februari 2018 Zonnige dag met hier en daar wat wolken pzc.nl Ook voor het laatste <n> regionale nieuws Jaargang 260 De PZC is onderdeel van: Prijs €2,20 Geen krant ontvangen? Bel 088-0561510 7 11688 5 5 5 530

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 1