'A je lacht bin je mooier' op=op 'Stel een zwarte lijst samen' Dronken en onhandelbare passagiers brengen de veiligheid van het luchtverkeer in gevaar. Landelijk officier van justitie Frances Schlingemann slaat alarm. Het aantal zaken is sinds 2015 met 37 procent gestegen. Vliegtuig crasht bij Moskou Walcheren In 2017 misdroegen 985 passagiers zich op Schiphol of aan boord van een vliegtuig, blijkt uit cijfers die deze krant bij de inspectie voor Leefomgeving en Transport heeft opgevraagd. Daarmee blijft het aan tal onhandelbare passagiers onver minderd hoog. Sinds 2010 is hun aantal meer dan verdubbeld. Landelijk officier voor alle lucht vaartzaken Frances Schlingemann luidt de noodklok. „Onhandelbare passagiers kosten zo veel tijd en energie dat de crew geen oog meer kan hebben voor de veiligheid in het vliegtuig." Schlingemann heeft de jacht geopend op asociale vlieg tuigreizigers. Dit is volgens haar mogelijk dankzij de invoering van het snelrecht. De verdachte krijgt dan meteen een boete of een dag vaarding om op zitting te verschij nen. In 2015 werden er nog geen 70 za ken bij het Openbaar Ministerie be handeld tegen passagiers die zich misdroegen. In 2017 waren dit er bijna 100. Schlingemann roept per soneel op om vaker aangifte te doen. Europarlementariërs Peter van Dalen van de Christenunie en Mat- thijs van Miltenburg van D66 plei ten voor een grensoverschrijdende lijst van overlastgevers. „Het zou goed zijn als Europese luchtvaart maatschappijen afspraken maken over een gezamenlijke zwarte lijst van passagiers die zich ernstig mis dragen in het vliegtuig", stelt D66'er Matthijs van Miltenburg. „We kunnen niet toestaan dat ern stig wangedrag van de één, de vei ligheid van andere passagiers in ge vaar brengt." Dit soort 'zotteklap- pers' kun je volgens Van Dalen 'niet streng genoeg aanpakken'. Ze kosten zo veel tijd dat de crew geen oog meer kan hebben voor de veiligheid Volgens FNV Cabine en de Ver eniging Nederlands Cabineperso neel is de werkdruk fors gestegen. FNV'er Birte Nelen becijfert: „Het aantal mensen op de vloer neemt af, terwijl het aantal passagiers juist toeneemt. In 2015 vlogen er nog 58 miljoen passagiers op Schiphol, in 2017 68,4 miljoen." De bonden her kennen het probleem van bezopen passagiers. Nelen: „Van leden hoor ik dat veel passagiers taxfree drank aanschaffen op de luchthaven en die aan boord stiekem tot zich ne men." P11 71 doden, oorzaak onbekend Nieuwsmedia www.opisopvoordeelshop.nl voordeelshop 5 Ni Na twee dagen op de Winterspelen heeft Nederland vijf medailles waarvan twee keer goud. SPORT 1T/M 9 Jacht op aso's in het vliegtuig Marcia Nieuwenhuis Frans Boogaard Schiphol Frances Schlingemann, justitie Alle registers werden dit carnavalsweekeinde opengetrokken. Prachtige praalwagens, vrolijk dansende mensen en opvallende outfits. In Pikpot (Kwadendamme) was het motto 'A je lacht bin je mooier' en daar speelde de groep De Doeboerderie op in. foto johan van der hei jden »P10 maandag 12 februari 2018 Zonnige perioden en meest droog pzc.nl Ook voor het laatste <n> regionale nieuws 5°C Jaargang 260 De PZC is onderdeel van: Prijs €2,20 Geen krant ontvangen? Bel 088-0561510 7 11688 5 5 5 530 ZEELAND 16,17 EN 19 UZ EXTRA Oral-B Opzetborstels Precision Clean 10 stuks

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 1