II ZB verbiedt opiniestuk in NRC Pak me dan, 1Wb 'Het was hij of ik' 'Privé-escapades staan partij in de weg' Eendjes voeren in slecht daglicht Walcheren Marco Kroon doodde de vijand die hem martelde „Dit is belachelijk", zegt Utrechts gewestelijk voorzitter Jochen Geraedts. Hij reageert op het nieuws dat vorig week bekend werd: Barth heeft zich in e-mails beijverd om de huur van de burgemeesterswoning in Was senaar waar zij met haar man Jan Hoekema (D66) woonde, van 1.400 naar 1.000 euro per maand te krijgen. Bovendien werd deze week bekend dat zij vakantie viert op de Malediven, terwijl haar verdeelde fractie zich een me ning vormt over de donorwet. „Je kunt het hele jaar op vakantie, maar niet nu", zegt Geraedts aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen. „Ik kan me voorstellen dat haar fractie een andere voor zitter wil. Huurverlaging vragen is ongepast. Als iemand zó afstand neemt van de sociaal democratische ideeën over belastinggeld, kan ik me niet voorstellen dat ze volgend jaar lijst- trekker voor de Eerste Kamerverkiezingen wil zijn." Hans Konst, voorzitter van het ge westelijk bestuur Friesland: „Dit soort nieuws kun je missen als kiespijn wanneer de PvdA op de weg terug probeert te komen." Bahreddine Belhaj, gewestelijk voorzitter van de sociaaldemocraten in Flevoland: „De kandidaatstellingscommissie moet kijken of Barth volgend jaar nog de geschikte persoon kan zijn voor het lijsttrekkerschap voor de Eerste Kamerfractie." Henk Leune, geweste- Ik heb hier met opgetrokken wenkbrauwen naar zitten kijken lijk voorzitter van de PvdA in Zeeland: „Ik as socieer de PvdA liever niet met dit soort za ken." Ook de positie van Barths echtgenoot Jan Hoekema staat onder druk. Volgende week spreekt commissaris van de koning Jo- han Remkes zijn oordeel uit over het wacht geld van 17.800 euro dat Hoekema had geplust op zijn wachtgeld. Onder dreiging van de pu bliciteit stortte Hoekema het geld terug. MIDDELBURG Gedepu- gen kan hebben voor het in- Van der Wouw heeft zijn teerde Ben de Reu heeft ZB stituut, dat door de provin- naam onder het stuk weg- Planbureau gewaarschuwd cie wordt gesubsidieerd, gehaald. Onderzoeker Evert dat publicatie in NRC Han- Het ingezonden stuk, dat Meijers van de TU Delft is delsblad van een opiniestuk nog niet is geplaatst, gaat nu de enige auteur. Volgens door onderzoeker Dick van over de tol in de Wester- De Reu heeft hij geen druk der Wouw nadelige gevol- scheldetunnel. uitgeoefend. P2 Nieuwsmedia EXCLUSIEF: DE PERSOONLIJKE VERKLARING m PvdA is klaar met Barth PvdA-bestuurders hebben het helemaal gehad met het optreden van senaats fractievoorzitter Marleen Barth. Zij vre zen dat de privézaken waarmee zij in op spraak komt, de electorale terugkeer van de partij in de weg zitten. Jan Hoedeman Den Haag - Hans Konst, gewest Friesland ZEELAND2 als je kan donderdag 8 februari 2018 4°C Meer pzc.nl bewolking Ook voor het laatste regionale nieuws Jaargang 260 De PZC is onderdeel van: Prijs €2,20 Geen krant ontvangen? Bel 088-0561510 7 11688 5 5 5 530 •p3,,m5

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2018 | | pagina 1